Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stokke Biloppretting AS
Juridisk navn:  Stokke Biloppretting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33337853
Feenveien 184 Feenveien 184 Fax:
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 990725713
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Folland Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.27%
Resultat  
  
-156.96%
Egenkapital  
  
-145.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 576.000 826.000 1.173.000 1.592.000 1.577.000
Resultat: -45.000 79.000 -10.000 19.000 -69.000
Egenkapital: -14.000 31.000 -47.000 -37.000 -56.000
Regnskap for  Stokke Biloppretting AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 576.000 826.000 1.173.000 1.592.000 1.577.000
Driftskostnader -623.000 -747.000 -1.183.000 -1.573.000 -1.650.000
Driftsresultat -46.000 78.000 -11.000 19.000 -72.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 3.000
Resultat før skatt -45.000 79.000 -10.000 19.000 -69.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -45.000 79.000 -10.000 19.000 -69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 7.000 19.000
Sum omløpsmidler 73.000 94.000 74.000 106.000 159.000
Sum eiendeler 73.000 94.000 74.000 113.000 178.000
Sum opptjent egenkapital -116.000 -71.000 -149.000 -139.000 -158.000
Sum egenkapital -14.000 31.000 -47.000 -37.000 -56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 87.000 63.000 121.000 150.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 73.000 94.000 74.000 113.000 178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 576.000 826.000 1.173.000 1.592.000 1.577.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 576.000 826.000 1.173.000 1.592.000 1.577.000
Varekostnad -290.000 -444.000 -552.000 -762.000 -810.000
Lønninger -57.000 -56.000 -356.000 -505.000 -548.000
Avskrivning -7.000 -12.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -276.000 -247.000 -268.000 -294.000 -278.000
Driftskostnader -623.000 -747.000 -1.183.000 -1.573.000 -1.650.000
Driftsresultat -46.000 78.000 -11.000 19.000 -72.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -45.000 79.000 -10.000 19.000 -69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 7.000 19.000
Sum varige driftsmidler 0 7.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 7.000 19.000
Varebeholdning 39.000 39.000 53.000 56.000 51.000
Kundefordringer 22.000 31.000 12.000 20.000 30.000
Andre fordringer 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.000 22.000 7.000 27.000 73.000
Sum omløpsmidler 73.000 94.000 74.000 106.000 159.000
Sum eiendeler 73.000 94.000 74.000 113.000 178.000
Sum opptjent egenkapital -116.000 -71.000 -149.000 -139.000 -158.000
Sum egenkapital -14.000 31.000 -47.000 -37.000 -56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 35.000 10.000 19.000 137.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 12.000 19.000 56.000 47.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 16.000 92.000 74.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 87.000 63.000 121.000 150.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 73.000 94.000 74.000 113.000 178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 31.000 -47.000 -44.000 -75.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.5 0.6 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.9 0.2 0.3 0.5
Soliditet -19.2 33.0 -63.5 -32.7 -31.5
Resultatgrad -8.0 9.4 -0.9 1.2 -4.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -6.2 2.0 -2.6 -4.1 -4.2
Total kapitalrentabilitet -63.0 83.0 -13.5 17.7 -38.8
Signatur
28.01.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.01.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex