Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stoknes Futures AS
Juridisk navn:  Stoknes Futures AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91595161
Grimelundsveien 3L Grimelundsveien 3L Fax:
0775 Oslo 775 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980936384
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/11/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accruity Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.27%
Resultat  
  
118.09%
Egenkapital  
  
1.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 958.000 810.000 457.000 658.000 1.137.000
Resultat: 131.000 -724.000 -323.000 -1.311.000 -839.000
Egenkapital: 9.701.000 9.571.000 10.294.000 10.617.000 11.928.000
Regnskap for  Stoknes Futures AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 958.000 810.000 457.000 658.000 1.137.000
Driftskostnader -831.000 -1.485.000 -762.000 -2.060.000 -2.300.000
Driftsresultat 127.000 -675.000 -304.000 -1.402.000 -1.163.000
Finansinntekter 18.000 1.000 6.000 112.000 344.000
Finanskostnader -13.000 -50.000 -24.000 -21.000 -22.000
Finans 5.000 -49.000 -18.000 91.000 322.000
Resultat før skatt 131.000 -724.000 -323.000 -1.311.000 -839.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 131.000 -724.000 -323.000 -1.311.000 -839.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.921.000 8.487.000 9.005.000 10.862.000 11.706.000
Sum omløpsmidler 1.107.000 1.426.000 1.593.000 195.000 652.000
Sum eiendeler 10.028.000 9.913.000 10.598.000 11.057.000 12.358.000
Sum opptjent egenkapital 9.601.000 9.471.000 10.194.000 10.517.000 11.828.000
Sum egenkapital 9.701.000 9.571.000 10.294.000 10.617.000 11.928.000
Sum langsiktig gjeld 178.000 205.000 229.000 252.000 274.000
Sum kortsiktig gjeld 148.000 138.000 75.000 188.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 10.027.000 9.914.000 10.598.000 11.057.000 12.358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 958.000 810.000 457.000 658.000 1.134.000
Andre inntekter 0 0 0 3.000
Driftsinntekter 958.000 810.000 457.000 658.000 1.137.000
Varekostnad -260.000 -132.000 -36.000 -16.000 -184.000
Lønninger -220.000 -638.000 -196.000 -1.304.000 -1.453.000
Avskrivning -55.000 -46.000 -34.000 -33.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -296.000 -669.000 -496.000 -707.000 -635.000
Driftskostnader -831.000 -1.485.000 -762.000 -2.060.000 -2.300.000
Driftsresultat 127.000 -675.000 -304.000 -1.402.000 -1.163.000
Finansinntekter 18.000 1.000 6.000 112.000 344.000
Finanskostnader -13.000 -50.000 -24.000 -21.000 -22.000
Finans 5.000 -49.000 -18.000 91.000 322.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 131.000 -724.000 -323.000 -1.311.000 -839.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.435.000 1.586.000 1.012.000 640.000 646.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 15.000 26.000 43.000 47.000
Sum varige driftsmidler 2.473.000 1.602.000 1.037.000 682.000 694.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.448.000 6.885.000 7.967.000 10.180.000 11.013.000
Sum anleggsmidler 8.921.000 8.487.000 9.005.000 10.862.000 11.706.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 58.000 25.000 0 39.000 78.000
Andre fordringer 617.000 1.240.000 1.501.000 79.000 179.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 432.000 161.000 92.000 78.000 395.000
Sum omløpsmidler 1.107.000 1.426.000 1.593.000 195.000 652.000
Sum eiendeler 10.028.000 9.913.000 10.598.000 11.057.000 12.358.000
Sum opptjent egenkapital 9.601.000 9.471.000 10.194.000 10.517.000 11.828.000
Sum egenkapital 9.701.000 9.571.000 10.294.000 10.617.000 11.928.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 178.000 205.000 229.000 252.000 274.000
Leverandørgjeld 11.000 9.000 -1.000 4.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 51.000 50.000 64.000 131.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 92.000 78.000 26.000 120.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 148.000 138.000 75.000 188.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 10.027.000 9.914.000 10.598.000 11.057.000 12.358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 959.000 1.288.000 1.518.000 7.000 496.000
Likviditetsgrad 1 7.5 10.3 21.2 1 4.2
Likviditetsgrad 2 7.5 10.3 21.2 1 4.2
Soliditet 96.7 96.5 97.1 9 96.5
Resultatgrad 13.3 -83.3 -66.5 -213.1 -102.3
Rentedekningsgrad 9.8 -13.5 -12.7 -66.8 -52.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 1.4 -6.8 -2.8 -11.7 -6.6
Signatur
09.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.03.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex