Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stord Hotel AS
Juridisk navn:  Stord Hotel Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53402500
Kjøtteinsvegen 67 Kjøtteinsvegen 67 Fax: 53402501
5411 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 882147282
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 94
Etableringsdato: 5/26/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.04%
Resultat  
  
743.18%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 72.333.000 61.276.000 57.175.000 57.433.000 44.341.000
Resultat: 9.705.000 1.151.000 -649.000 2.761.000 -539.000
Egenkapital: 2.786.000 2.786.000 2.540.000 2.998.000 2.646.000
Regnskap for  Stord Hotel AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 72.333.000 61.276.000 57.175.000 57.433.000 44.341.000
Driftskostnader -62.595.000 -60.022.000 -57.756.000 -54.644.000 -44.865.000
Driftsresultat 9.738.000 1.253.000 -581.000 2.789.000 -523.000
Finansinntekter 14.000 25.000 17.000 28.000 33.000
Finanskostnader -46.000 -127.000 -86.000 -57.000 -48.000
Finans -32.000 -102.000 -69.000 -29.000 -15.000
Resultat før skatt 9.705.000 1.151.000 -649.000 2.761.000 -539.000
Skattekostnad -2.136.000 -206.000 98.000 -633.000 107.000
Årsresultat 7.569.000 946.000 -551.000 2.128.000 -432.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.580.000 3.005.000 1.993.000 2.352.000 2.385.000
Sum omløpsmidler 19.117.000 11.528.000 12.284.000 11.622.000 8.760.000
Sum eiendeler 22.697.000 14.533.000 14.277.000 13.974.000 11.145.000
Sum opptjent egenkapital 1.992.000 1.992.000 1.747.000 2.298.000 1.946.000
Sum egenkapital 2.786.000 2.786.000 2.540.000 2.998.000 2.646.000
Sum langsiktig gjeld 81.000 58.000 0 72.000 0
Sum kortsiktig gjeld 19.830.000 11.689.000 11.738.000 10.904.000 8.499.000
Sum gjeld og egenkapital 22.696.000 14.532.000 14.278.000 13.974.000 11.145.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.778.000 60.845.000 56.918.000 57.022.000 43.946.000
Andre inntekter 555.000 431.000 257.000 412.000 395.000
Driftsinntekter 72.333.000 61.276.000 57.175.000 57.433.000 44.341.000
Varekostnad -8.770.000 -7.839.000 -7.395.000 -8.251.000 -6.594.000
Lønninger -26.061.000 -24.156.000 -25.179.000 -22.678.000 -19.212.000
Avskrivning -662.000 -540.000 -512.000 -494.000 -543.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.102.000 -27.487.000 -24.670.000 -23.221.000 -18.516.000
Driftskostnader -62.595.000 -60.022.000 -57.756.000 -54.644.000 -44.865.000
Driftsresultat 9.738.000 1.253.000 -581.000 2.789.000 -523.000
Finansinntekter 14.000 25.000 17.000 28.000 33.000
Finanskostnader -46.000 -127.000 -86.000 -57.000 -48.000
Finans -32.000 -102.000 -69.000 -29.000 -15.000
Konsernbidrag -584.000 0 0 -1.776.000 0
Utbytte -6.985.000 -700.000 0 0 0
Årsresultat 7.569.000 946.000 -551.000 2.128.000 -432.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 695.000 96.000 114.000 94.000 18.000
Maskiner anlegg 43.000 100.000 158.000 0
Driftsløsøre 2.831.000 2.748.000 1.730.000 2.001.000 2.217.000
Sum varige driftsmidler 3.526.000 2.886.000 1.943.000 2.252.000 2.235.000
Sum finansielle anleggsmidler 54.000 118.000 50.000 100.000 150.000
Sum anleggsmidler 3.580.000 3.005.000 1.993.000 2.352.000 2.385.000
Varebeholdning 1.021.000 1.042.000 948.000 903.000 704.000
Kundefordringer 5.394.000 4.030.000 3.798.000 4.311.000 3.195.000
Andre fordringer 846.000 776.000 601.000 541.000 407.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.494.000 5.680.000 6.818.000 5.867.000 4.453.000
Sum omløpsmidler 19.117.000 11.528.000 12.284.000 11.622.000 8.760.000
Sum eiendeler 22.697.000 14.533.000 14.277.000 13.974.000 11.145.000
Sum opptjent egenkapital 1.992.000 1.992.000 1.747.000 2.298.000 1.946.000
Sum egenkapital 2.786.000 2.786.000 2.540.000 2.998.000 2.646.000
Sum avsetninger til forpliktelser 81.000 58.000 0 72.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 748.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 81.000 58.000 0 72.000 0
Leverandørgjeld 4.255.000 1.493.000 1.556.000 2.560.000 910.000
Betalbar skatt 1.949.000 148.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.828.000 2.253.000 2.245.000 1.753.000 1.887.000
Utbytte -6.985.000 -700.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.064.000 7.095.000 7.937.000 6.591.000 5.702.000
Sum kortsiktig gjeld 19.830.000 11.689.000 11.738.000 10.904.000 8.499.000
Sum gjeld og egenkapital 22.696.000 14.532.000 14.278.000 13.974.000 11.145.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -713.000 -161.000 546.000 718.000 261.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1 1 0.9
Soliditet 12.3 19.2 17.8 21.5 23.7
Resultatgrad 13.5 2 4.9 -1.2
Rentedekningsgrad 211.7 9.9 -6.8 48.9 -10.9
Gjeldsgrad 7.1 4.2 4.6 3.7 3.2
Total kapitalrentabilitet 43.0 8.8 20.2 -4.4
Prokurister
12.02.2009
Martin Tveita
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex