Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stord Legesenter As
Juridisk navn:  Stord Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53404140
Heiane 31 Heiane 31 Fax:
5412 Stord 5412 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 914390052
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/1/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Brænds Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-152%
Egenkapital  
  
-51.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.475.000 2.475.000 2.100.000 2.325.000 2.475.000
Resultat: -130.000 250.000 -284.000 -209.000 74.000
Egenkapital: 121.000 251.000 2.000 286.000 489.000
Regnskap for  Stord Legesenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.475.000 2.475.000 2.100.000 2.325.000 2.475.000
Driftskostnader -2.604.000 -2.225.000 -2.384.000 -2.533.000 -2.402.000
Driftsresultat -129.000 250.000 -284.000 -209.000 74.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -130.000 250.000 -284.000 -209.000 74.000
Skattekostnad 0 0 6.000 -17.000
Årsresultat -130.000 250.000 -284.000 -203.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 107.000 122.000 127.000 168.000 326.000
Sum omløpsmidler 162.000 241.000 21.000 352.000 501.000
Sum eiendeler 269.000 363.000 148.000 520.000 827.000
Sum opptjent egenkapital 91.000 221.000 -28.000 256.000 459.000
Sum egenkapital 121.000 251.000 2.000 286.000 489.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 148.000 111.000 147.000 235.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 269.000 362.000 149.000 521.000 828.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.475.000 2.475.000 2.100.000 2.325.000 2.475.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.475.000 2.475.000 2.100.000 2.325.000 2.475.000
Varekostnad -152.000 -179.000 -147.000 -155.000
Lønninger -929.000 -826.000 -995.000 -921.000 -923.000
Avskrivning -14.000 -17.000 -23.000 -162.000 -173.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.661.000 -1.230.000 -1.187.000 -1.303.000 -1.151.000
Driftskostnader -2.604.000 -2.225.000 -2.384.000 -2.533.000 -2.402.000
Driftsresultat -129.000 250.000 -284.000 -209.000 74.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -130.000 250.000 -284.000 -203.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 89.000 99.000 110.000 122.000 140.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 23.000 29.000 39.000 184.000
Sum varige driftsmidler 107.000 122.000 139.000 161.000 324.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 -11.000 7.000 2.000
Sum anleggsmidler 107.000 122.000 127.000 168.000 326.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 -200.000 125.000 0
Andre fordringer 23.000 0 0 70.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 139.000 241.000 221.000 157.000 411.000
Sum omløpsmidler 162.000 241.000 21.000 352.000 501.000
Sum eiendeler 269.000 363.000 148.000 520.000 827.000
Sum opptjent egenkapital 91.000 221.000 -28.000 256.000 459.000
Sum egenkapital 121.000 251.000 2.000 286.000 489.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 6.000
Leverandørgjeld 14.000 0 69.000 108.000
Betalbar skatt 0 0 0 39.000
Skyldig offentlige avgifter 62.000 74.000 75.000 67.000 70.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 24.000 72.000 99.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 148.000 111.000 147.000 235.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 269.000 362.000 149.000 521.000 828.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 130.000 -126.000 117.000 168.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.2 0.1 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 2.2 0.1 1.5 1.5
Soliditet 45.0 69.3 1.3 54.9 59.1
Resultatgrad -5.2 10.1 -13.5 3
Rentedekningsgrad -129.0
Gjeldsgrad 1.2 0.4 73.5 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet -48.0 69.1 -190.6 -40.1 8.9
Signatur
10.11.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.11.2014
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex