Stord Legesenter As
Juridisk navn:  Stord Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53404140
Heiane 31 Heiane 31 Fax:
5412 Stord 5412 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 914390052
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/1/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Brænds Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.66%
Resultat  
  
270.77%
Egenkapital  
  
172.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.714.000 2.475.000 2.475.000 2.100.000 2.325.000
Resultat: 222.000 -130.000 250.000 -284.000 -209.000
Egenkapital: 330.000 121.000 251.000 2.000 286.000
Regnskap for  Stord Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.714.000 2.475.000 2.475.000 2.100.000 2.325.000
Driftskostnader -2.512.000 -2.604.000 -2.225.000 -2.384.000 -2.533.000
Driftsresultat 202.000 -129.000 250.000 -284.000 -209.000
Finansinntekter 20.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 20.000 -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 222.000 -130.000 250.000 -284.000 -209.000
Skattekostnad -13.000 0 0 6.000
Årsresultat 209.000 -130.000 250.000 -284.000 -203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 95.000 107.000 122.000 127.000 168.000
Sum omløpsmidler 408.000 162.000 241.000 21.000 352.000
Sum eiendeler 503.000 269.000 363.000 148.000 520.000
Sum opptjent egenkapital 300.000 91.000 221.000 -28.000 256.000
Sum egenkapital 330.000 121.000 251.000 2.000 286.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 172.000 148.000 111.000 147.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 502.000 269.000 362.000 149.000 521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.714.000 2.475.000 2.475.000 2.100.000 2.325.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.714.000 2.475.000 2.475.000 2.100.000 2.325.000
Varekostnad -152.000 -179.000 -147.000
Lønninger -990.000 -929.000 -826.000 -995.000 -921.000
Avskrivning -13.000 -14.000 -17.000 -23.000 -162.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.509.000 -1.661.000 -1.230.000 -1.187.000 -1.303.000
Driftskostnader -2.512.000 -2.604.000 -2.225.000 -2.384.000 -2.533.000
Driftsresultat 202.000 -129.000 250.000 -284.000 -209.000
Finansinntekter 20.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 20.000 -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 209.000 -130.000 250.000 -284.000 -203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 80.000 89.000 99.000 110.000 122.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 18.000 23.000 29.000 39.000
Sum varige driftsmidler 95.000 107.000 122.000 139.000 161.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 -11.000 7.000
Sum anleggsmidler 95.000 107.000 122.000 127.000 168.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 104.000 0 -200.000 125.000
Andre fordringer 25.000 23.000 0 0 70.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 279.000 139.000 241.000 221.000 157.000
Sum omløpsmidler 408.000 162.000 241.000 21.000 352.000
Sum eiendeler 503.000 269.000 363.000 148.000 520.000
Sum opptjent egenkapital 300.000 91.000 221.000 -28.000 256.000
Sum egenkapital 330.000 121.000 251.000 2.000 286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 0 69.000
Betalbar skatt 13.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 62.000 74.000 75.000 67.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 87.000 24.000 72.000 99.000
Sum kortsiktig gjeld 172.000 148.000 111.000 147.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 502.000 269.000 362.000 149.000 521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 236.000 14.000 130.000 -126.000 117.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.1 2.2 0.1 1.5
Likviditetsgrad 2 2.4 1.1 2.2 0.1 1.5
Soliditet 65.7 45.0 69.3 1.3 54.9
Resultatgrad 7.4 -5.2 10.1 -13.5
Rentedekningsgrad -129.0
Gjeldsgrad 0.5 1.2 0.4 73.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 44.2 -48.0 69.1 -190.6 -40.1
Signatur
10.11.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.11.2014
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex