Storfjord Fiskeri Og Jordbruksnæring As
Juridisk navn:  Storfjord Fiskeri Og Jordbruksnæring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kjerkenesveien 26 Kjerkenesveien 26 Fax:
9046 Oteren 9046 Oteren
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Storfjord
Org.nr: 924949511
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/31/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 1.052.000
Resultat: -294.000
Egenkapital: 2.325.000
Regnskap for  Storfjord Fiskeri Og Jordbruksnæring As
Resultat 2020
Driftsinntekter 1.052.000
Driftskostnader -1.328.000
Driftsresultat -275.000
Finansinntekter
Finanskostnader -19.000
Finans -19.000
Resultat før skatt -294.000
Skattekostnad 128.000
Årsresultat -167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.702.000
Sum omløpsmidler 1.194.000
Sum eiendeler 5.896.000
Sum opptjent egenkapital 2.055.000
Sum egenkapital 2.325.000
Sum langsiktig gjeld 3.603.000
Sum kortsiktig gjeld -31.000
Sum gjeld og egenkapital 5.897.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 669.000
Andre inntekter 383.000
Driftsinntekter 1.052.000
Varekostnad -146.000
Lønninger -119.000
Avskrivning -132.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -931.000
Driftskostnader -1.328.000
Driftsresultat -275.000
Finansinntekter
Finanskostnader -19.000
Finans -19.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -167.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 193.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 2.501.000
Sum varige driftsmidler 4.702.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 4.702.000
Varebeholdning
Kundefordringer 1.000
Andre fordringer 70.000
Sum investeringer
Kasse, bank 1.124.000
Sum omløpsmidler 1.194.000
Sum eiendeler 5.896.000
Sum opptjent egenkapital 2.055.000
Sum egenkapital 2.325.000
Sum avsetninger til forpliktelser 499.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 3.603.000
Leverandørgjeld 118.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter -180.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 30.000
Sum kortsiktig gjeld -31.000
Sum gjeld og egenkapital 5.897.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.225.000
Likviditetsgrad 1 -38.5
Likviditetsgrad 2 -38.5
Soliditet 39.4
Resultatgrad -26.1
Rentedekningsgrad -14.5
Gjeldsgrad 1.5
Total kapitalrentabilitet -4.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex