Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Storgaten 25 Eiendom AS
Juridisk navn:  Storgaten 25 Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Eirik Lund Barlaug Sorgenfrigata 24A c/o Eirik Lund Barlaug Sorgenfrigata 24A Fax:
0365 Oslo 365 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993469661
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/8/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.22%
Resultat  
  
-1.76%
Egenkapital  
  
-43.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.952.000 2.888.000 2.926.000 2.693.000 2.601.000
Resultat: 2.237.000 2.277.000 2.483.000 2.315.000 1.927.000
Egenkapital: 2.998.000 5.272.000 4.995.000 4.669.000 4.384.000
Regnskap for  Storgaten 25 Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.952.000 2.888.000 2.926.000 2.693.000 2.601.000
Driftskostnader -769.000 -668.000 -496.000 -424.000 -718.000
Driftsresultat 2.183.000 2.220.000 2.430.000 2.268.000 1.883.000
Finansinntekter 56.000 62.000 58.000 47.000 48.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -4.000 0 -5.000
Finans 54.000 57.000 54.000 47.000 43.000
Resultat før skatt 2.237.000 2.277.000 2.483.000 2.315.000 1.927.000
Skattekostnad -492.000 -501.000 -549.000 -531.000 -455.000
Årsresultat 1.745.000 1.776.000 1.935.000 1.785.000 1.472.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.780.000 2.023.000 2.266.000 2.510.000 2.754.000
Sum omløpsmidler 6.355.000 5.831.000 5.637.000 4.892.000 4.728.000
Sum eiendeler 8.135.000 7.854.000 7.903.000 7.402.000 7.482.000
Sum opptjent egenkapital 2.898.000 5.172.000 4.895.000 4.569.000 4.284.000
Sum egenkapital 2.998.000 5.272.000 4.995.000 4.669.000 4.384.000
Sum langsiktig gjeld 389.000 443.000 496.000 573.000 657.000
Sum kortsiktig gjeld 4.748.000 2.140.000 2.411.000 2.160.000 2.441.000
Sum gjeld og egenkapital 8.135.000 7.855.000 7.902.000 7.402.000 7.482.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.952.000 2.888.000 2.926.000 2.693.000 2.601.000
Driftsinntekter 2.952.000 2.888.000 2.926.000 2.693.000 2.601.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -40.000 -118.000 -32.000 -60.000 -56.000
Avskrivning -243.000 -243.000 -244.000 -244.000 -244.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -486.000 -307.000 -220.000 -120.000 -418.000
Driftskostnader -769.000 -668.000 -496.000 -424.000 -718.000
Driftsresultat 2.183.000 2.220.000 2.430.000 2.268.000 1.883.000
Finansinntekter 56.000 62.000 58.000 47.000 48.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -4.000 0 -5.000
Finans 54.000 57.000 54.000 47.000 43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.609.000 -1.500.000 -1.500.000
Årsresultat 1.745.000 1.776.000 1.935.000 1.785.000 1.472.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.780.000 2.023.000 2.266.000 2.510.000 2.754.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.780.000 2.023.000 2.266.000 2.510.000 2.754.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.780.000 2.023.000 2.266.000 2.510.000 2.754.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 184.000 0 873.000 0 13.000
Andre fordringer 39.000 184.000 144.000 97.000 77.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.959.000 5.648.000 4.620.000 4.795.000 4.638.000
Sum omløpsmidler 6.355.000 5.831.000 5.637.000 4.892.000 4.728.000
Sum eiendeler 8.135.000 7.854.000 7.903.000 7.402.000 7.482.000
Sum opptjent egenkapital 2.898.000 5.172.000 4.895.000 4.569.000 4.284.000
Sum egenkapital 2.998.000 5.272.000 4.995.000 4.669.000 4.384.000
Sum avsetninger til forpliktelser 389.000 443.000 496.000 573.000 657.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.024.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 389.000 443.000 496.000 573.000 657.000
Leverandørgjeld 5.000 3.000 7.000 10.000 1.000
Betalbar skatt 541.000 591.000 625.000 615.000 544.000
Skyldig offentlige avgifter 128.000 0 170.000 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.609.000 -1.500.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 51.000 46.000 1.000 35.000 396.000
Sum kortsiktig gjeld 4.748.000 2.140.000 2.411.000 2.160.000 2.441.000
Sum gjeld og egenkapital 8.135.000 7.855.000 7.902.000 7.402.000 7.482.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.607.000 3.691.000 3.226.000 2.732.000 2.287.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.7 2.3 2.3 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 2.7 2.3 2.3 1.9
Soliditet 36.9 67.1 63.2 63.1 58.6
Resultatgrad 73.9 76.9 8 84.2 72.4
Rentedekningsgrad 1.091.5 4 607.5 376.6
Gjeldsgrad 1.7 0.5 0.6 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 27.5 29.1 31.5 31.3 25.8
Signatur
17.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex