Storm Event Syd AS
Juridisk navn:  Storm Event Syd AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Smaugsveien 60 Smaugsveien 60 Fax:
1628 Engelsviken 1628 Engelsviken
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 989783866
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/8/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exakt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
391.2%
Resultat  
  
232.57%
Egenkapital  
  
85.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.585.000 1.137.000 2.769.000 5.140.000 4.229.000
Resultat: 1.046.000 -789.000 75.000 -1.152.000 92.000
Egenkapital: -184.000 -1.230.000 -441.000 -516.000 582.000
Regnskap for  Storm Event Syd AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.585.000 1.137.000 2.769.000 5.140.000 4.229.000
Driftskostnader -4.505.000 -1.892.000 -2.657.000 -6.272.000 -4.106.000
Driftsresultat 1.080.000 -755.000 112.000 -1.131.000 122.000
Finansinntekter 2.000 5.000 3.000 10.000 35.000
Finanskostnader -37.000 -39.000 -40.000 -30.000 -65.000
Finans -35.000 -34.000 -37.000 -20.000 -30.000
Resultat før skatt 1.046.000 -789.000 75.000 -1.152.000 92.000
Skattekostnad 0 53.000 -22.000
Årsresultat 1.046.000 -789.000 75.000 -1.099.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 586.000 813.000 691.000 426.000 1.021.000
Sum omløpsmidler 1.182.000 1.793.000 1.234.000 1.581.000 1.772.000
Sum eiendeler 1.768.000 2.606.000 1.925.000 2.007.000 2.793.000
Sum opptjent egenkapital -286.000 -1.332.000 -543.000 -619.000 480.000
Sum egenkapital -184.000 -1.230.000 -441.000 -516.000 582.000
Sum langsiktig gjeld 771.000 907.000 540.000 414.000 510.000
Sum kortsiktig gjeld 1.181.000 2.929.000 1.826.000 2.109.000 1.700.000
Sum gjeld og egenkapital 1.768.000 2.606.000 1.925.000 2.006.000 2.792.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.520.000 1.029.000 2.383.000 5.153.000 4.070.000
Andre inntekter 65.000 109.000 387.000 -13.000 158.000
Driftsinntekter 5.585.000 1.137.000 2.769.000 5.140.000 4.229.000
Varekostnad -3.431.000 -944.000 -1.236.000 -3.948.000 -2.505.000
Lønninger -162.000 -140.000 -431.000 -1.120.000 -646.000
Avskrivning -227.000 -200.000 -139.000 -88.000 -89.000
Nedskrivning -4.000 0 0
Andre driftskostnader -685.000 -608.000 -847.000 -1.116.000 -866.000
Driftskostnader -4.505.000 -1.892.000 -2.657.000 -6.272.000 -4.106.000
Driftsresultat 1.080.000 -755.000 112.000 -1.131.000 122.000
Finansinntekter 2.000 5.000 3.000 10.000 35.000
Finanskostnader -37.000 -39.000 -40.000 -30.000 -65.000
Finans -35.000 -34.000 -37.000 -20.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.046.000 -789.000 75.000 -1.099.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 584.000 811.000 689.000 424.000 427.000
Sum varige driftsmidler 584.000 811.000 689.000 424.000 427.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 594.000
Sum anleggsmidler 586.000 813.000 691.000 426.000 1.021.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 393.000 60.000 200.000 722.000 1.183.000
Andre fordringer 141.000 957.000 439.000 71.000 170.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 79.000 223.000 91.000 79.000 99.000
Sum omløpsmidler 1.182.000 1.793.000 1.234.000 1.581.000 1.772.000
Sum eiendeler 1.768.000 2.606.000 1.925.000 2.007.000 2.793.000
Sum opptjent egenkapital -286.000 -1.332.000 -543.000 -619.000 480.000
Sum egenkapital -184.000 -1.230.000 -441.000 -516.000 582.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 53.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 771.000 907.000 540.000 414.000 510.000
Leverandørgjeld 820.000 784.000 836.000 1.668.000 1.476.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 93.000 14.000 29.000 179.000 10.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 268.000 2.130.000 961.000 261.000 214.000
Sum kortsiktig gjeld 1.181.000 2.929.000 1.826.000 2.109.000 1.700.000
Sum gjeld og egenkapital 1.768.000 2.606.000 1.925.000 2.006.000 2.792.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 -1.136.000 -592.000 -528.000 72.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.6 0.7 0.7 1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.6 0.7 0.7 1
Soliditet -10.4 -47.2 -22.9 -25.7 20.8
Resultatgrad 19.3 -66.4 4 2.9
Rentedekningsgrad 29.2 -19.4 2.8 -37.7 1.9
Gjeldsgrad -10.6 -3.1 -5.4 -4.9 3.8
Total kapitalrentabilitet 61.2 -28.8 6 -55.9 5.6
Signatur
03.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex