Storm Group AS
Juridisk navn:  Storm Group AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21379990
Nedre gate 5 Nedre gate 5 Fax:
0551 Oslo 551 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987499141
Aksjekapital: 2.030.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/11/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Tk Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.35%
Resultat  
  
-97.37%
Egenkapital  
  
0.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.559.000 1.701.000 5.883.000 3.499.000 2.866.000
Resultat: 136.000 5.171.000 9.569.000 9.664.000 5.386.000
Egenkapital: 25.749.000 25.746.000 25.703.000 25.691.000 24.916.000
Regnskap for  Storm Group AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.559.000 1.701.000 5.883.000 3.499.000 2.866.000
Driftskostnader -2.386.000 -2.388.000 -4.227.000 -3.913.000 -2.936.000
Driftsresultat -828.000 -687.000 1.656.000 -414.000 -70.000
Finansinntekter 1.227.000 6.148.000 9.346.000 10.442.000 6.194.000
Finanskostnader -262.000 -290.000 -1.432.000 -364.000 -738.000
Finans 965.000 5.858.000 7.914.000 10.078.000 5.456.000
Resultat før skatt 136.000 5.171.000 9.569.000 9.664.000 5.386.000
Skattekostnad -31.000 -1.202.000 -2.312.000 -2.239.000 -1.516.000
Årsresultat 105.000 3.969.000 7.258.000 7.425.000 3.870.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.325.000 48.380.000 52.850.000 76.506.000 66.072.000
Sum omløpsmidler 9.438.000 17.668.000 40.082.000 13.412.000 14.277.000
Sum eiendeler 60.763.000 66.048.000 92.932.000 89.918.000 80.349.000
Sum opptjent egenkapital 10.232.000 10.242.000 10.198.000 10.187.000 9.412.000
Sum egenkapital 25.749.000 25.746.000 25.703.000 25.691.000 24.916.000
Sum langsiktig gjeld 31.969.000 20.488.000 24.555.000 30.150.000 38.069.000
Sum kortsiktig gjeld 3.044.000 19.815.000 42.674.000 34.077.000 17.364.000
Sum gjeld og egenkapital 60.762.000 66.049.000 92.931.000 89.918.000 80.349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.516.000 1.553.000 5.277.000 3.483.000 2.866.000
Andre inntekter 43.000 148.000 606.000 15.000 0
Driftsinntekter 1.559.000 1.701.000 5.883.000 3.499.000 2.866.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.884.000 -1.802.000 -3.670.000 -3.332.000 -2.474.000
Avskrivning -75.000 -7.000 -16.000 -25.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -427.000 -579.000 -541.000 -556.000 -436.000
Driftskostnader -2.386.000 -2.388.000 -4.227.000 -3.913.000 -2.936.000
Driftsresultat -828.000 -687.000 1.656.000 -414.000 -70.000
Finansinntekter 1.227.000 6.148.000 9.346.000 10.442.000 6.194.000
Finanskostnader -262.000 -290.000 -1.432.000 -364.000 -738.000
Finans 965.000 5.858.000 7.914.000 10.078.000 5.456.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 105.000 3.969.000 7.258.000 7.425.000 3.870.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 250.000 248.000 277.000 301.000 323.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 348.000 423.000 58.000 74.000 78.000
Sum varige driftsmidler 348.000 423.000 58.000 74.000 78.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.727.000 47.710.000 52.515.000 76.131.000 65.671.000
Sum anleggsmidler 51.325.000 48.380.000 52.850.000 76.506.000 66.072.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 943.000 1.392.000 4.608.000 2.565.000 3.071.000
Andre fordringer 637.000 331.000 344.000 114.000 32.000
Sum investeringer 917.000 0 0 0 0
Kasse, bank 2.165.000 745.000 360.000 282.000 703.000
Sum omløpsmidler 9.438.000 17.668.000 40.082.000 13.412.000 14.277.000
Sum eiendeler 60.763.000 66.048.000 92.932.000 89.918.000 80.349.000
Sum opptjent egenkapital 10.232.000 10.242.000 10.198.000 10.187.000 9.412.000
Sum egenkapital 25.749.000 25.746.000 25.703.000 25.691.000 24.916.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.517.000 18.898.000 41.278.000 33.018.000 16.477.000
Sum langsiktig gjeld 31.969.000 20.488.000 24.555.000 30.150.000 38.069.000
Leverandørgjeld 75.000 447.000 87.000 93.000 52.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 205.000 273.000 974.000 524.000 596.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 247.000 197.000 335.000 442.000 239.000
Sum kortsiktig gjeld 3.044.000 19.815.000 42.674.000 34.077.000 17.364.000
Sum gjeld og egenkapital 60.762.000 66.049.000 92.931.000 89.918.000 80.349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.394.000 -2.147.000 -2.592.000 -20.665.000 -3.087.000
Likviditetsgrad 1 3.1 0.9 0.9 0.4 0.8
Likviditetsgrad 2 3.1 0.9 0.9 0.4 0.9
Soliditet 42.4 3 27.7 28.6 31.0
Resultatgrad -53.1 -40.4 28.1 -11.8 -2.4
Rentedekningsgrad -3.2 -2.4 1.2 -1.1 8.3
Gjeldsgrad 1.4 1.6 2.6 2.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 0.7 8.3 11.8 11.2 7.6
Signatur
05.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex