Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Storm & Co As
Juridisk navn:  Storm & Co As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41823111
Krokgata 9 Krokgata 9 Fax:
2003 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 985736685
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/9/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Vi2 Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
448.79%
Egenkapital  
  
376.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 64.000 64.000 236.000 374.000 134.000
Resultat: 42.570.000 7.757.000 -5.373.000 4.528.000 6.245.000
Egenkapital: 52.374.000 10.987.000 3.743.000 9.073.000 5.657.000
Regnskap for  Storm & Co As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 64.000 64.000 236.000 374.000 134.000
Driftskostnader -36.000 -98.000 -98.000 -51.000 -52.000
Driftsresultat 28.000 -34.000 139.000 323.000 82.000
Finansinntekter 42.819.000 8.063.000 4.755.000 4.354.000 6.201.000
Finanskostnader -278.000 -272.000 -10.267.000 -149.000 -38.000
Finans 42.541.000 7.791.000 -5.512.000 4.205.000 6.163.000
Resultat før skatt 42.570.000 7.757.000 -5.373.000 4.528.000 6.245.000
Skattekostnad -1.183.000 -513.000 42.000 -1.111.000 -11.000
Årsresultat 41.387.000 7.245.000 -5.331.000 3.417.000 6.233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.336.000 704.000 704.000 704.000 1.691.000
Sum omløpsmidler 83.275.000 13.814.000 5.039.000 19.076.000 5.492.000
Sum eiendeler 84.611.000 14.518.000 5.743.000 19.780.000 7.183.000
Sum opptjent egenkapital 52.274.000 10.887.000 3.643.000 8.973.000 5.557.000
Sum egenkapital 52.374.000 10.987.000 3.743.000 9.073.000 5.657.000
Sum langsiktig gjeld 1.021.000 3.026.000 1.000.000 9.629.000 810.000
Sum kortsiktig gjeld 31.217.000 504.000 1.000.000 1.077.000 717.000
Sum gjeld og egenkapital 84.612.000 14.517.000 5.743.000 19.779.000 7.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.000 64.000 222.000 60.000 50.000
Andre inntekter 0 15.000 314.000 84.000
Driftsinntekter 64.000 64.000 236.000 374.000 134.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -98.000 -98.000 -51.000 -52.000
Driftskostnader -36.000 -98.000 -98.000 -51.000 -52.000
Driftsresultat 28.000 -34.000 139.000 323.000 82.000
Finansinntekter 42.819.000 8.063.000 4.755.000 4.354.000 6.201.000
Finanskostnader -278.000 -272.000 -10.267.000 -149.000 -38.000
Finans 42.541.000 7.791.000 -5.512.000 4.205.000 6.163.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -700.000
Årsresultat 41.387.000 7.245.000 -5.331.000 3.417.000 6.233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 1.541.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.541.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.336.000 704.000 704.000 704.000 150.000
Sum anleggsmidler 1.336.000 704.000 704.000 704.000 1.691.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 13.000 2.082.000 10.000
Sum investeringer 76.839.000 6.103.000 0 0 0
Kasse, bank 719.000 159.000 280.000 12.644.000 1.338.000
Sum omløpsmidler 83.275.000 13.814.000 5.039.000 19.076.000 5.492.000
Sum eiendeler 84.611.000 14.518.000 5.743.000 19.780.000 7.183.000
Sum opptjent egenkapital 52.274.000 10.887.000 3.643.000 8.973.000 5.557.000
Sum egenkapital 52.374.000 10.987.000 3.743.000 9.073.000 5.657.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 26.000 0 42.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 24.017.000 16.000 1.000.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.021.000 3.026.000 1.000.000 9.629.000 810.000
Leverandørgjeld 2.000 0 0 2.000 1.000
Betalbar skatt 1.189.000 487.000 0 1.069.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 0 0 7.000 5.000
Utbytte 0 0 0 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 6.002.000 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.217.000 504.000 1.000.000 1.077.000 717.000
Sum gjeld og egenkapital 84.612.000 14.517.000 5.743.000 19.779.000 7.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.058.000 13.310.000 4.039.000 17.999.000 4.775.000
Likviditetsgrad 1 2.7 27.4 5 17.7 7.7
Likviditetsgrad 2 2.7 27.4 5 17.7 7.7
Soliditet 61.9 75.7 65.2 45.9 78.7
Resultatgrad 43.8 -53.1 58.9 86.4 61.2
Rentedekningsgrad 0.1 -0.1 0 2.2 2.2
Gjeldsgrad 0.6 0.3 0.5 1.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 50.6 55.3 85.2 23.6 87.5
Signatur
03.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex