Strømhaug Camping As
Juridisk navn:  Strømhaug Camping As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75697106
Strømhaugveien 2 Strømhaugveien 2 Fax: 75697606
8226 Straumen 8226 Straumen
Fylke: Kommune:
Nordland Sørfold
Org.nr: 975802671
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/19/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cjb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.11%
Resultat  
  
-20.28%
Egenkapital  
  
-0.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.325.000 2.503.000 2.707.000 2.712.000 1.661.000
Resultat: 578.000 725.000 884.000 966.000 319.000
Egenkapital: 2.273.000 2.285.000 1.730.000 2.526.000 1.734.000
Regnskap for  Strømhaug Camping As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.325.000 2.503.000 2.707.000 2.712.000 1.661.000
Driftskostnader -1.746.000 -1.777.000 -1.819.000 -1.734.000 -1.330.000
Driftsresultat 578.000 725.000 888.000 978.000 331.000
Finansinntekter 1.000 1.000 8.000 3.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -12.000 -14.000 -13.000
Finans 1.000 -4.000 -11.000 -12.000
Resultat før skatt 578.000 725.000 884.000 966.000 319.000
Skattekostnad -140.000 -170.000 -211.000 -174.000 -85.000
Årsresultat 438.000 555.000 673.000 792.000 235.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 760.000 896.000 1.024.000 1.212.000 1.329.000
Sum omløpsmidler 2.294.000 1.762.000 1.609.000 1.738.000 764.000
Sum eiendeler 3.054.000 2.658.000 2.633.000 2.950.000 2.093.000
Sum opptjent egenkapital 2.243.000 2.255.000 1.700.000 2.026.000 1.234.000
Sum egenkapital 2.273.000 2.285.000 1.730.000 2.526.000 1.734.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 6.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 780.000 373.000 899.000 417.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 3.053.000 2.658.000 2.635.000 2.949.000 2.093.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 2.325.000 2.503.000 2.707.000 2.712.000 1.661.000
Driftsinntekter 2.325.000 2.503.000 2.707.000 2.712.000 1.661.000
Varekostnad -1.000 0 -3.000
Lønninger -959.000 -910.000 -922.000 -800.000 -634.000
Avskrivning -155.000 -144.000 -177.000 -149.000 -144.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -632.000 -723.000 -719.000 -785.000 -549.000
Driftskostnader -1.746.000 -1.777.000 -1.819.000 -1.734.000 -1.330.000
Driftsresultat 578.000 725.000 888.000 978.000 331.000
Finansinntekter 1.000 1.000 8.000 3.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -12.000 -14.000 -13.000
Finans 1.000 -4.000 -11.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -450.000 -1.000.000 0 0
Årsresultat 438.000 555.000 673.000 792.000 235.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 694.000 822.000 949.000 1.086.000 1.213.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 65.000 74.000 76.000 126.000 107.000
Sum varige driftsmidler 760.000 896.000 1.024.000 1.212.000 1.320.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 9.000
Sum anleggsmidler 760.000 896.000 1.024.000 1.212.000 1.329.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 332.000 67.000 321.000 385.000 164.000
Andre fordringer 61.000 54.000 60.000 64.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.901.000 1.642.000 1.228.000 1.289.000 564.000
Sum omløpsmidler 2.294.000 1.762.000 1.609.000 1.738.000 764.000
Sum eiendeler 3.054.000 2.658.000 2.633.000 2.950.000 2.093.000
Sum opptjent egenkapital 2.243.000 2.255.000 1.700.000 2.026.000 1.234.000
Sum egenkapital 2.273.000 2.285.000 1.730.000 2.526.000 1.734.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 6.000 40.000
Leverandørgjeld 24.000 15.000 18.000 38.000 30.000
Betalbar skatt 140.000 170.000 211.000 174.000 85.000
Skyldig offentlige avgifter 64.000 48.000 93.000 32.000 38.000
Utbytte -450.000 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 102.000 140.000 577.000 173.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 780.000 373.000 899.000 417.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 3.053.000 2.658.000 2.635.000 2.949.000 2.093.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.514.000 1.389.000 710.000 1.321.000 445.000
Likviditetsgrad 1 2.9 4.7 1.8 4.2 2.4
Likviditetsgrad 2 2.9 4.7 1.8 4.2 2.4
Soliditet 74.5 86.0 65.7 85.7 82.8
Resultatgrad 24.9 29.0 32.8 36.1 19.9
Rentedekningsgrad 725.0 7 69.9 25.5
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.5 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 19.0 27.3 3 33.3 15.9
Signatur
11.11.2021
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.11.2021
Daglig leder og styrets formann.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex