Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Strømmen Dentallab AS
Juridisk navn:  Strømmen Dentallab AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63814507
Postboks 4 Støperiveien 5 Fax: 63802207
2011 Strømmen 2010 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 974341832
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/5/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Regnskapsfører: 2r Data Og Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.19%
Resultat  
  
765.96%
Egenkapital  
  
105.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.381.000 4.670.000 4.881.000 5.189.000 5.113.000
Resultat: 407.000 47.000 -18.000 162.000 -352.000
Egenkapital: 793.000 386.000 339.000 357.000 195.000
Regnskap for  Strømmen Dentallab AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.381.000 4.670.000 4.881.000 5.189.000 5.113.000
Driftskostnader -3.974.000 -4.623.000 -4.899.000 -5.028.000 -5.466.000
Driftsresultat 407.000 47.000 -18.000 162.000 -352.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 1.000 0
Resultat før skatt 407.000 47.000 -18.000 162.000 -352.000
Skattekostnad 0 0 0 -183.000
Årsresultat 407.000 47.000 -18.000 162.000 -535.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 41.000 38.000 57.000 23.000
Sum omløpsmidler 1.619.000 1.308.000 1.224.000 1.403.000 1.618.000
Sum eiendeler 1.681.000 1.349.000 1.262.000 1.460.000 1.641.000
Sum opptjent egenkapital 693.000 286.000 239.000 257.000 95.000
Sum egenkapital 793.000 386.000 339.000 357.000 195.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 887.000 963.000 923.000 1.102.000 1.445.000
Sum gjeld og egenkapital 1.680.000 1.349.000 1.262.000 1.459.000 1.640.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.275.000 4.670.000 4.881.000 5.189.000 5.113.000
Andre inntekter 106.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.381.000 4.670.000 4.881.000 5.189.000 5.113.000
Varekostnad -723.000 -681.000 -879.000 -980.000 -934.000
Lønninger -1.886.000 -2.524.000 -2.638.000 -2.861.000 -3.061.000
Avskrivning -22.000 -13.000 -18.000 -16.000 -174.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.466.000 -1.380.000 -1.361.000 -1.257.000 -1.188.000
Driftskostnader -3.974.000 -4.623.000 -4.899.000 -5.028.000 -5.466.000
Driftsresultat 407.000 47.000 -18.000 162.000 -352.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 407.000 47.000 -18.000 162.000 -535.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 62.000 41.000 38.000 57.000 23.000
Sum varige driftsmidler 62.000 41.000 38.000 57.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 62.000 41.000 38.000 57.000 23.000
Varebeholdning 392.000 269.000 295.000 298.000 211.000
Kundefordringer 330.000 295.000 309.000 291.000 430.000
Andre fordringer 51.000 60.000 69.000 56.000 461.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 846.000 683.000 551.000 757.000 516.000
Sum omløpsmidler 1.619.000 1.308.000 1.224.000 1.403.000 1.618.000
Sum eiendeler 1.681.000 1.349.000 1.262.000 1.460.000 1.641.000
Sum opptjent egenkapital 693.000 286.000 239.000 257.000 95.000
Sum egenkapital 793.000 386.000 339.000 357.000 195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 412.000 412.000 412.000 412.000 812.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 82.000 45.000 64.000 188.000 77.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 146.000 133.000 130.000 139.000 155.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 247.000 372.000 316.000 363.000 402.000
Sum kortsiktig gjeld 887.000 963.000 923.000 1.102.000 1.445.000
Sum gjeld og egenkapital 1.680.000 1.349.000 1.262.000 1.459.000 1.640.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 732.000 345.000 301.000 301.000 173.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.4 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 1 1 1
Soliditet 47.2 28.6 26.9 24.5 11.9
Resultatgrad 9.3 1 -0.4 3.1 -6.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 2.5 2.7 3.1 7.4
Total kapitalrentabilitet 24.2 3.5 -1.4 11.2 -21.4
Signatur
22.03.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex