Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Strømmen Keramiske Håndverk As
Juridisk navn:  Strømmen Keramiske Håndverk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63844740
Flesvigs Vei 2 Flesvigs Vei 2 Fax: 63842992
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 977302218
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 2/11/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.39%
Resultat  
  
150%
Egenkapital  
  
13.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.541.000 16.803.000 17.721.000 16.119.000 16.598.000
Resultat: 401.000 -802.000 559.000 737.000 717.000
Egenkapital: 2.569.000 2.258.000 2.884.000 2.459.000 2.453.000
Regnskap for  Strømmen Keramiske Håndverk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.541.000 16.803.000 17.721.000 16.119.000 16.598.000
Driftskostnader -17.101.000 -17.579.000 -17.141.000 -15.370.000 -15.866.000
Driftsresultat 439.000 -776.000 580.000 749.000 732.000
Finansinntekter 4.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -39.000 -31.000 -22.000 -13.000 -17.000
Finans -39.000 -27.000 -20.000 -11.000 -15.000
Resultat før skatt 401.000 -802.000 559.000 737.000 717.000
Skattekostnad -89.000 176.000 -135.000 -181.000 -184.000
Årsresultat 312.000 -626.000 425.000 556.000 533.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 879.000 1.236.000 768.000 705.000 395.000
Sum omløpsmidler 5.121.000 4.282.000 5.681.000 5.660.000 5.298.000
Sum eiendeler 6.000.000 5.518.000 6.449.000 6.365.000 5.693.000
Sum opptjent egenkapital 2.474.000 2.164.000 2.792.000 2.367.000 2.362.000
Sum egenkapital 2.569.000 2.258.000 2.884.000 2.459.000 2.453.000
Sum langsiktig gjeld 740.000 1.001.000 740.000 707.000 252.000
Sum kortsiktig gjeld 2.690.000 2.259.000 2.826.000 3.199.000 2.987.000
Sum gjeld og egenkapital 5.999.000 5.518.000 6.450.000 6.365.000 5.692.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.496.000 16.733.000 17.681.000 16.119.000 16.598.000
Andre inntekter 45.000 70.000 39.000 0 0
Driftsinntekter 17.541.000 16.803.000 17.721.000 16.119.000 16.598.000
Varekostnad -7.240.000 -7.120.000 -7.372.000 -7.248.000 -7.849.000
Lønninger -7.674.000 -7.979.000 -7.588.000 -6.494.000 -6.475.000
Avskrivning -264.000 -219.000 -263.000 -146.000 -139.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.923.000 -2.261.000 -1.918.000 -1.482.000 -1.403.000
Driftskostnader -17.101.000 -17.579.000 -17.141.000 -15.370.000 -15.866.000
Driftsresultat 439.000 -776.000 580.000 749.000 732.000
Finansinntekter 4.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -39.000 -31.000 -22.000 -13.000 -17.000
Finans -39.000 -27.000 -20.000 -11.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 -100.000
Årsresultat 312.000 -626.000 425.000 556.000 533.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 211.000 300.000 124.000 92.000 118.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 650.000 914.000 643.000 611.000 276.000
Sum varige driftsmidler 650.000 914.000 643.000 611.000 276.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 21.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 879.000 1.236.000 768.000 705.000 395.000
Varebeholdning 227.000 208.000 82.000 27.000 25.000
Kundefordringer 2.086.000 1.030.000 2.259.000 2.173.000 2.639.000
Andre fordringer 357.000 483.000 112.000 92.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.451.000 2.562.000 3.229.000 3.369.000 2.585.000
Sum omløpsmidler 5.121.000 4.282.000 5.681.000 5.660.000 5.298.000
Sum eiendeler 6.000.000 5.518.000 6.449.000 6.365.000 5.693.000
Sum opptjent egenkapital 2.474.000 2.164.000 2.792.000 2.367.000 2.362.000
Sum egenkapital 2.569.000 2.258.000 2.884.000 2.459.000 2.453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 740.000 1.001.000 740.000 707.000 252.000
Leverandørgjeld 293.000 494.000 705.000 732.000 452.000
Betalbar skatt 0 166.000 156.000 191.000
Skyldig offentlige avgifter 1.494.000 839.000 925.000 1.060.000 647.000
Utbytte 0 0 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 903.000 927.000 1.030.000 1.251.000 1.698.000
Sum kortsiktig gjeld 2.690.000 2.259.000 2.826.000 3.199.000 2.987.000
Sum gjeld og egenkapital 5.999.000 5.518.000 6.450.000 6.365.000 5.692.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.431.000 2.023.000 2.855.000 2.461.000 2.311.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 2 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 2 1.8 1.8
Soliditet 42.8 40.9 44.7 38.6 43.1
Resultatgrad 2.5 -4.6 3.3 4.6 4.4
Rentedekningsgrad 11.3 26.4 57.6 43.1
Gjeldsgrad 1.3 1.4 1.2 1.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 7.3 9 11.8 12.9
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex