Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stracon As
Juridisk navn:  Stracon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56315560
Leirvikflaten 15B Leirvikflaten 15B Fax: 56315561
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980770265
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/5/1999 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.08%
Resultat  
  
254.82%
Egenkapital  
  
81.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.555.000 4.462.000 4.613.000 5.147.000 4.669.000
Resultat: 589.000 166.000 -495.000 -55.000 -623.000
Egenkapital: -131.000 -721.000 -887.000 53.000 115.000
Regnskap for  Stracon As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.555.000 4.462.000 4.613.000 5.147.000 4.669.000
Driftskostnader -3.962.000 -4.269.000 -5.088.000 -5.161.000 -5.236.000
Driftsresultat 592.000 193.000 -474.000 -13.000 -567.000
Finansinntekter 26.000 25.000 20.000 11.000 4.000
Finanskostnader -29.000 -52.000 -41.000 -54.000 -60.000
Finans -3.000 -27.000 -21.000 -43.000 -56.000
Resultat før skatt 589.000 166.000 -495.000 -55.000 -623.000
Skattekostnad 0 -445.000 -7.000 120.000
Årsresultat 589.000 166.000 -939.000 -62.000 -503.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 167.000 58.000 65.000 518.000 533.000
Sum omløpsmidler 1.436.000 1.442.000 1.286.000 1.689.000 1.559.000
Sum eiendeler 1.603.000 1.500.000 1.351.000 2.207.000 2.092.000
Sum opptjent egenkapital -200.000 -790.000 -956.000 -16.000 46.000
Sum egenkapital -131.000 -721.000 -887.000 53.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 240.000 290.000 372.000 215.000 297.000
Sum kortsiktig gjeld 1.495.000 1.931.000 1.866.000 1.939.000 1.680.000
Sum gjeld og egenkapital 1.604.000 1.500.000 1.351.000 2.207.000 2.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.450.000 4.743.000 4.613.000 5.147.000 4.566.000
Andre inntekter 105.000 -282.000 0 0 103.000
Driftsinntekter 4.555.000 4.462.000 4.613.000 5.147.000 4.669.000
Varekostnad -40.000 -142.000 -141.000 -309.000 -741.000
Lønninger -2.887.000 -2.871.000 -3.421.000 -3.462.000 -3.180.000
Avskrivning -14.000 -9.000 -9.000 -9.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.021.000 -1.247.000 -1.517.000 -1.381.000 -1.314.000
Driftskostnader -3.962.000 -4.269.000 -5.088.000 -5.161.000 -5.236.000
Driftsresultat 592.000 193.000 -474.000 -13.000 -567.000
Finansinntekter 26.000 25.000 20.000 11.000 4.000
Finanskostnader -29.000 -52.000 -41.000 -54.000 -60.000
Finans -3.000 -27.000 -21.000 -43.000 -56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 589.000 166.000 -939.000 -62.000 -503.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 445.000 452.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 18.000 26.000 35.000 44.000
Sum varige driftsmidler 33.000 18.000 26.000 35.000 44.000
Sum finansielle anleggsmidler 134.000 40.000 38.000 38.000 38.000
Sum anleggsmidler 167.000 58.000 65.000 518.000 533.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.109.000 1.275.000 1.021.000 1.308.000 1.249.000
Andre fordringer 144.000 108.000 220.000 196.000 161.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 183.000 59.000 44.000 185.000 148.000
Sum omløpsmidler 1.436.000 1.442.000 1.286.000 1.689.000 1.559.000
Sum eiendeler 1.603.000 1.500.000 1.351.000 2.207.000 2.092.000
Sum opptjent egenkapital -200.000 -790.000 -956.000 -16.000 46.000
Sum egenkapital -131.000 -721.000 -887.000 53.000 115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 419.000 560.000 315.000 414.000 409.000
Sum langsiktig gjeld 240.000 290.000 372.000 215.000 297.000
Leverandørgjeld 329.000 410.000 500.000 143.000 184.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 382.000 486.000 456.000 407.000 330.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 365.000 474.000 595.000 975.000 758.000
Sum kortsiktig gjeld 1.495.000 1.931.000 1.866.000 1.939.000 1.680.000
Sum gjeld og egenkapital 1.604.000 1.500.000 1.351.000 2.207.000 2.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -59.000 -489.000 -580.000 -250.000 -121.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.7 0.7 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 0.7 0.7 0.9 0.9
Soliditet -8.2 -48.1 -65.7 2.4 5.5
Resultatgrad 13.0 4.3 -10.3 -0.3 -12.1
Rentedekningsgrad 20.4 3.7 -11.6 -0.2 -9.4
Gjeldsgrad -13.2 -3.1 -2.5 40.6 17.2
Total kapitalrentabilitet 38.5 14.5 -33.6 -0.1 -26.9
Signatur
23.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.11.2016
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex