Strand Forskaling As
Juridisk navn:  Strand Forskaling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51747737
Jøssangvegen 8 Jøssangvegen 8 Fax:
4100 Jørpeland 4100 Jørpeland
Fylke: Kommune:
Rogaland Strand
Org.nr: 919460377
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 7/6/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Partner Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
35.18%
Resultat  
  
5900%
Egenkapital  
  
26.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 30.576.000 22.619.000 49.231.000 7.154.000
Resultat: 2.320.000 -40.000 496.000 218.000
Egenkapital: 1.930.000 1.520.000 1.552.000 1.163.000
Regnskap for  Strand Forskaling As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 30.576.000 22.619.000 49.231.000 7.154.000
Driftskostnader -28.057.000 -22.351.000 -48.353.000 -6.900.000
Driftsresultat 2.520.000 267.000 878.000 254.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -202.000 -308.000 -383.000 -37.000
Finans -201.000 -307.000 -382.000 -37.000
Resultat før skatt 2.320.000 -40.000 496.000 218.000
Skattekostnad -511.000 9.000 -107.000 -49.000
Årsresultat 1.809.000 -32.000 389.000 169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.281.000 4.598.000 5.749.000 7.105.000
Sum omløpsmidler 5.542.000 5.409.000 6.632.000 3.943.000
Sum eiendeler 8.823.000 10.007.000 12.381.000 11.048.000
Sum opptjent egenkapital 935.000 526.000 558.000 169.000
Sum egenkapital 1.930.000 1.520.000 1.552.000 1.163.000
Sum langsiktig gjeld 1.886.000 4.734.000 7.505.000 8.049.000
Sum kortsiktig gjeld 5.008.000 3.753.000 3.324.000 1.836.000
Sum gjeld og egenkapital 8.823.000 10.007.000 12.381.000 11.048.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.557.000 22.619.000 49.231.000 7.154.000
Andre inntekter 20.000 0 0 0
Driftsinntekter 30.576.000 22.619.000 49.231.000 7.154.000
Varekostnad -15.478.000 -11.209.000 -36.648.000 -3.532.000
Lønninger -8.217.000 -7.361.000 -8.198.000 -2.370.000
Avskrivning -1.712.000 -1.623.000 -1.606.000 -516.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.650.000 -2.158.000 -1.901.000 -482.000
Driftskostnader -28.057.000 -22.351.000 -48.353.000 -6.900.000
Driftsresultat 2.520.000 267.000 878.000 254.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -202.000 -308.000 -383.000 -37.000
Finans -201.000 -307.000 -382.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.400.000 0 0 0
Årsresultat 1.809.000 -32.000 389.000 169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.954.000 3.126.000 4.299.000 5.471.000
Sum Immatrielle midler 2.128.000 3.127.000 4.299.000 5.471.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.058.000 1.389.000 1.450.000 1.634.000
Sum varige driftsmidler 1.058.000 1.389.000 1.450.000 1.634.000
Sum finansielle anleggsmidler 95.000 83.000 0 0
Sum anleggsmidler 3.281.000 4.598.000 5.749.000 7.105.000
Varebeholdning 589.000 548.000 576.000 382.000
Kundefordringer 1.763.000 3.310.000 3.917.000 2.262.000
Andre fordringer 123.000 98.000 144.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.068.000 1.453.000 1.995.000 1.183.000
Sum omløpsmidler 5.542.000 5.409.000 6.632.000 3.943.000
Sum eiendeler 8.823.000 10.007.000 12.381.000 11.048.000
Sum opptjent egenkapital 935.000 526.000 558.000 169.000
Sum egenkapital 1.930.000 1.520.000 1.552.000 1.163.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 153.000 49.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.886.000 4.734.000 7.505.000 8.049.000
Leverandørgjeld 974.000 1.716.000 1.503.000 998.000
Betalbar skatt 684.000 145.000 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.170.000 1.216.000 1.044.000 608.000
Utbytte -1.400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 780.000 677.000 774.000 229.000
Sum kortsiktig gjeld 5.008.000 3.753.000 3.324.000 1.836.000
Sum gjeld og egenkapital 8.823.000 10.007.000 12.381.000 11.048.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 534.000 1.656.000 3.308.000 2.107.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 2 2.1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.3 1.8 1.9
Soliditet 21.9 15.2 12.5 10.5
Resultatgrad 8.2 1.2 1.8 3.6
Rentedekningsgrad 12.5 0.9 2.3 6.9
Gjeldsgrad 3.6 5.6 7 8.5
Total kapitalrentabilitet 28.6 2.7 7.1 2.3
Signatur
28.08.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex