Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Strand Hotel Sundvolden AS
Juridisk navn:  Strand Hotel Sundvolden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32162100
c/o Sundvolden Hotel AS Dronningveien 2 c/o Sundvolden Hotel AS Dronningveien 2 Fax: 32162200
3531 Krokkleiva 3531 Krokkleiva
Fylke: Kommune:
Viken Hole
Org.nr: 945487410
Aksjekapital: 950.000 NOK
Etableringsdato: 11/12/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ulsbøl Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
11.35%
Resultat  
  
35.48%
Egenkapital  
  
1.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 255.000 229.000 225.000 218.000 215.000
Resultat: 84.000 62.000 -73.000 -34.000 81.000
Egenkapital: 5.470.000 5.404.000 5.356.000 5.330.000 5.356.000
Regnskap for  Strand Hotel Sundvolden AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 255.000 229.000 225.000 218.000 215.000
Driftskostnader -151.000 -151.000 -265.000 -229.000 -119.000
Driftsresultat 103.000 78.000 -40.000 -12.000 96.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -17.000 -33.000 -22.000 -15.000
Finans -19.000 -17.000 -33.000 -22.000 -15.000
Resultat før skatt 84.000 62.000 -73.000 -34.000 81.000
Skattekostnad -18.000 -14.000 16.000 8.000 -19.000
Årsresultat 65.000 48.000 -57.000 -26.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.372.000 6.396.000 6.308.000 6.336.000 5.658.000
Sum omløpsmidler 266.000 170.000 165.000 120.000 44.000
Sum eiendeler 6.638.000 6.566.000 6.473.000 6.456.000 5.702.000
Sum opptjent egenkapital 3.893.000 3.828.000 3.780.000 3.780.000 3.806.000
Sum egenkapital 5.470.000 5.404.000 5.356.000 5.330.000 5.356.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 3.000 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.167.000 1.159.000 1.113.000 1.126.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 6.638.000 6.565.000 6.472.000 6.456.000 5.702.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 255.000 229.000 225.000 218.000 215.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 255.000 229.000 225.000 218.000 215.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -128.000 -242.000 -206.000 -96.000
Driftskostnader -151.000 -151.000 -265.000 -229.000 -119.000
Driftsresultat 103.000 78.000 -40.000 -12.000 96.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -17.000 -33.000 -22.000 -15.000
Finans -19.000 -17.000 -33.000 -22.000 -15.000
Konsernbidrag 0 84.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 65.000 48.000 -57.000 -26.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 5.000 0
Fast eiendom 5.857.000 5.857.000 5.745.000 5.745.000 5.049.000
Maskiner anlegg 515.000 539.000 562.000 586.000 609.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.372.000 6.396.000 6.308.000 6.331.000 5.658.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.372.000 6.396.000 6.308.000 6.336.000 5.658.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 0 0 0 0
Andre fordringer 42.000 40.000 133.000 91.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 214.000 130.000 31.000 29.000 34.000
Sum omløpsmidler 266.000 170.000 165.000 120.000 44.000
Sum eiendeler 6.638.000 6.566.000 6.473.000 6.456.000 5.702.000
Sum opptjent egenkapital 3.893.000 3.828.000 3.780.000 3.780.000 3.806.000
Sum egenkapital 5.470.000 5.404.000 5.356.000 5.330.000 5.356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 2.000 3.000 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 3.000 0 3.000
Leverandørgjeld 4.000 23.000 13.000 8.000 4.000
Betalbar skatt 19.000 14.000 0 0 19.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 15.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.144.000 1.122.000 1.101.000 1.103.000 320.000
Sum kortsiktig gjeld 1.167.000 1.159.000 1.113.000 1.126.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 6.638.000 6.565.000 6.472.000 6.456.000 5.702.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -901.000 -989.000 -948.000 -1.006.000 -299.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 82.4 82.3 82.8 82.6 93.9
Resultatgrad 40.4 34.1 -17.8 -5.5 44.7
Rentedekningsgrad 5.4 4.6 -1.2 -0.5 6.4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.6 1.2 -0.6 -0.2 1.7
Signatur
26.02.2013
STYRETS FORMANN KAN TEGNE
SELSKAPETS FIRMA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex