Stranda Ventilasjon AS
Juridisk navn:  Stranda Ventilasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70260835
Movegen 79 Movegen 79 Fax: 70261506
6200 Stranda 6200 Stranda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Stranda
Org.nr: 982757525
Aksjekapital: 144.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 12/1/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.53%
Resultat  
  
61.82%
Egenkapital  
  
24.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 23.087.000 19.984.000 20.062.000 17.660.000 16.187.000
Resultat: 6.099.000 3.769.000 5.367.000 3.629.000 2.467.000
Egenkapital: 8.757.000 7.007.000 7.238.000 3.024.000 1.819.000
Regnskap for  Stranda Ventilasjon AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 23.087.000 19.984.000 20.062.000 17.660.000 16.187.000
Driftskostnader -17.043.000 -16.282.000 -14.778.000 -14.056.000 -13.757.000
Driftsresultat 6.045.000 3.702.000 5.284.000 3.604.000 2.431.000
Finansinntekter 55.000 68.000 85.000 25.000 38.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 54.000 67.000 83.000 24.000 36.000
Resultat før skatt 6.099.000 3.769.000 5.367.000 3.629.000 2.467.000
Skattekostnad -1.349.000 -821.000 -1.154.000 -834.000 -581.000
Årsresultat 4.750.000 2.948.000 4.213.000 2.795.000 1.886.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 331.000 400.000 420.000 323.000 304.000
Sum omløpsmidler 12.294.000 11.474.000 9.666.000 7.287.000 4.726.000
Sum eiendeler 12.625.000 11.874.000 10.086.000 7.610.000 5.030.000
Sum opptjent egenkapital 8.613.000 6.863.000 7.094.000 2.881.000 1.676.000
Sum egenkapital 8.757.000 7.007.000 7.238.000 3.024.000 1.819.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 22.000 30.000 41.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 3.861.000 4.845.000 2.818.000 4.544.000 3.158.000
Sum gjeld og egenkapital 12.625.000 11.874.000 10.086.000 7.609.000 5.029.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.074.000 19.975.000 19.789.000 17.651.000 16.147.000
Andre inntekter 14.000 8.000 273.000 8.000 40.000
Driftsinntekter 23.087.000 19.984.000 20.062.000 17.660.000 16.187.000
Varekostnad -6.000.000 -5.903.000 -5.038.000 -5.051.000 -4.814.000
Lønninger -6.834.000 -6.237.000 -5.281.000 -5.158.000 -5.736.000
Avskrivning -146.000 -125.000 -89.000 -73.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.063.000 -4.017.000 -4.370.000 -3.774.000 -3.161.000
Driftskostnader -17.043.000 -16.282.000 -14.778.000 -14.056.000 -13.757.000
Driftsresultat 6.045.000 3.702.000 5.284.000 3.604.000 2.431.000
Finansinntekter 55.000 68.000 85.000 25.000 38.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 54.000 67.000 83.000 24.000 36.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.180.000 0 -1.590.000 -1.900.000
Årsresultat 4.750.000 2.948.000 4.213.000 2.795.000 1.886.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 197.000 299.000 310.000 184.000 241.000
Driftsløsøre 92.000 59.000 86.000 115.000 60.000
Sum varige driftsmidler 289.000 359.000 396.000 299.000 301.000
Sum finansielle anleggsmidler 42.000 42.000 25.000 24.000 3.000
Sum anleggsmidler 331.000 400.000 420.000 323.000 304.000
Varebeholdning 2.413.000 1.529.000 1.188.000 1.421.000 825.000
Kundefordringer 1.625.000 2.023.000 1.314.000 1.517.000 2.131.000
Andre fordringer 431.000 93.000 387.000 264.000 107.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.825.000 7.829.000 6.776.000 4.084.000 1.663.000
Sum omløpsmidler 12.294.000 11.474.000 9.666.000 7.287.000 4.726.000
Sum eiendeler 12.625.000 11.874.000 10.086.000 7.610.000 5.030.000
Sum opptjent egenkapital 8.613.000 6.863.000 7.094.000 2.881.000 1.676.000
Sum egenkapital 8.757.000 7.007.000 7.238.000 3.024.000 1.819.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 22.000 30.000 41.000 52.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 22.000 30.000 41.000 52.000
Leverandørgjeld 427.000 748.000 468.000 861.000 375.000
Betalbar skatt 1.353.000 817.000 1.154.000 834.000 581.000
Skyldig offentlige avgifter 586.000 480.000 397.000 271.000 238.000
Utbytte -3.000.000 -3.180.000 0 -1.590.000 -1.900.000
Annen kortsiktig gjeld 1.495.000 1.209.000 799.000 988.000 1.064.000
Sum kortsiktig gjeld 3.861.000 4.845.000 2.818.000 4.544.000 3.158.000
Sum gjeld og egenkapital 12.625.000 11.874.000 10.086.000 7.609.000 5.029.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.433.000 6.629.000 6.848.000 2.743.000 1.568.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.4 3 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 2.6 2.1 3 1.3 1.2
Soliditet 69.4 59.0 71.8 39.7 36.2
Resultatgrad 26.2 18.5 26.3 20.4 1
Rentedekningsgrad 6.045.0 3.702.0 2 3 1215.5
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.4 1.5 1.8
Total kapitalrentabilitet 48.3 31.8 53.2 47.7 49.1
Signatur
28.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex