Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Strandens Bygdealmenning
Juridisk navn:  Strandens Bygdealmenning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61211145
c/o Aud Kvamme Solsidevegen 623 Fax:
2686 Lom 2686 Lom
Fylke: Kommune:
Innlandet Lom
Org.nr: 969545055
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/8/1995 1
Foretakstype: ANNA
Regnskapsfører: Lom Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
178.21%
Resultat  
  
454.55%
Egenkapital  
  
1.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 217.000 78.000 223.000 348.000 103.000
Resultat: 78.000 -22.000 74.000 103.000 9.000
Egenkapital: 1.820.000 1.799.000 1.764.000 1.706.000 1.610.000
Regnskap for  Strandens Bygdealmenning
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 217.000 78.000 223.000 348.000 103.000
Driftskostnader -158.000 -120.000 -162.000 -260.000 -108.000
Driftsresultat 58.000 -42.000 59.000 88.000 -6.000
Finansinntekter 19.000 19.000 14.000 16.000 14.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 19.000 19.000 14.000 16.000 14.000
Resultat før skatt 78.000 -22.000 74.000 103.000 9.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 -22.000 74.000 103.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 369.000 362.000 362.000 362.000 357.000
Sum omløpsmidler 1.465.000 1.387.000 1.431.000 1.356.000 1.263.000
Sum eiendeler 1.834.000 1.749.000 1.793.000 1.718.000 1.620.000
Sum opptjent egenkapital 1.820.000 1.799.000 1.764.000 1.706.000 1.610.000
Sum egenkapital 1.820.000 1.799.000 1.764.000 1.706.000 1.610.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 8.000 29.000 12.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 1.834.000 1.807.000 1.793.000 1.718.000 1.618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 159.000 25.000 188.000 285.000 62.000
Andre inntekter 58.000 52.000 35.000 63.000 41.000
Driftsinntekter 217.000 78.000 223.000 348.000 103.000
Varekostnad -13.000 -9.000 -45.000 -7.000 -7.000
Lønninger -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -140.000 -94.000 -100.000 -248.000 -96.000
Driftskostnader -158.000 -120.000 -162.000 -260.000 -108.000
Driftsresultat 58.000 -42.000 59.000 88.000 -6.000
Finansinntekter 19.000 19.000 14.000 16.000 14.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 19.000 19.000 14.000 16.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 -22.000 74.000 103.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 338.000 338.000 338.000 338.000 338.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 338.000 338.000 338.000 338.000 338.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 24.000 24.000 24.000 19.000
Sum anleggsmidler 369.000 362.000 362.000 362.000 357.000
Varebeholdning 0 12.000 0 0
Kundefordringer 6.000 54.000 0 5.000
Andre fordringer 3.000 18.000 11.000 0 19.000
Sum investeringer 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kasse, bank 1.457.000 1.360.000 1.350.000 1.352.000 1.235.000
Sum omløpsmidler 1.465.000 1.387.000 1.431.000 1.356.000 1.263.000
Sum eiendeler 1.834.000 1.749.000 1.793.000 1.718.000 1.620.000
Sum opptjent egenkapital 1.820.000 1.799.000 1.764.000 1.706.000 1.610.000
Sum egenkapital 1.820.000 1.799.000 1.764.000 1.706.000 1.610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 5.000 25.000 7.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 3.000 4.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 8.000 29.000 12.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 1.834.000 1.807.000 1.793.000 1.718.000 1.618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.451.000 1.379.000 1.402.000 1.344.000 1.255.000
Likviditetsgrad 1 104.6 173.4 49.3 1 157.9
Likviditetsgrad 2 104.6 173.4 48.9 1 157.9
Soliditet 99.2 99.6 98.4 99.3 99.5
Resultatgrad 26.7 -53.8 26.5 25.3 -5.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 4.2 -1.3 4.1 6.1 0.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex