Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Strandkaien Eiendom As
Juridisk navn:  Strandkaien Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55904610
Strandkaien 16 Strandkaien 16 Fax: 55310395
5013 Bergen 5013 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 983202128
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/3/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.54%
Resultat  
  
18.06%
Egenkapital  
  
19.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.520.000 1.468.000 1.493.000 1.679.000 1.758.000
Resultat: 680.000 576.000 585.000 494.000 715.000
Egenkapital: 3.314.000 2.783.000 2.333.000 1.875.000 3.415.000
Regnskap for  Strandkaien Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.520.000 1.468.000 1.493.000 1.679.000 1.758.000
Driftskostnader -1.007.000 -1.044.000 -1.051.000 -1.208.000 -1.059.000
Driftsresultat 514.000 423.000 442.000 472.000 699.000
Finansinntekter 171.000 182.000 212.000 207.000 262.000
Finanskostnader -4.000 -30.000 -69.000 -185.000 -246.000
Finans 167.000 152.000 143.000 22.000 16.000
Resultat før skatt 680.000 576.000 585.000 494.000 715.000
Skattekostnad -149.000 -126.000 -127.000 -115.000 -174.000
Årsresultat 532.000 449.000 459.000 379.000 541.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.582.000 6.905.000 7.233.000 7.566.000 11.722.000
Sum omløpsmidler 996.000 540.000 457.000 1.417.000 1.201.000
Sum eiendeler 7.578.000 7.445.000 7.690.000 8.983.000 12.923.000
Sum opptjent egenkapital 3.284.000 2.753.000 2.303.000 1.845.000 1.465.000
Sum egenkapital 3.314.000 2.783.000 2.333.000 1.875.000 3.415.000
Sum langsiktig gjeld 3.780.000 4.198.000 4.844.000 6.559.000 8.888.000
Sum kortsiktig gjeld 484.000 464.000 512.000 549.000 620.000
Sum gjeld og egenkapital 7.578.000 7.445.000 7.689.000 8.983.000 12.923.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.520.000 1.468.000 1.493.000 1.679.000 1.758.000
Driftsinntekter 1.520.000 1.468.000 1.493.000 1.679.000 1.758.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 -110.000 0
Avskrivning -78.000 -83.000 -89.000 -102.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -929.000 -961.000 -962.000 -996.000 -947.000
Driftskostnader -1.007.000 -1.044.000 -1.051.000 -1.208.000 -1.059.000
Driftsresultat 514.000 423.000 442.000 472.000 699.000
Finansinntekter 171.000 182.000 212.000 207.000 262.000
Finanskostnader -4.000 -30.000 -69.000 -185.000 -246.000
Finans 167.000 152.000 143.000 22.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 532.000 449.000 459.000 379.000 541.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Driftsløsøre 252.000 330.000 413.000 502.000 603.000
Sum varige driftsmidler 253.000 331.000 414.000 503.000 605.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.329.000 6.574.000 6.818.000 7.063.000 11.117.000
Sum anleggsmidler 6.582.000 6.905.000 7.233.000 7.566.000 11.722.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.000 148.000 0 0
Andre fordringer 0 56.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 996.000 537.000 308.000 1.360.000 1.140.000
Sum omløpsmidler 996.000 540.000 457.000 1.417.000 1.201.000
Sum eiendeler 7.578.000 7.445.000 7.690.000 8.983.000 12.923.000
Sum opptjent egenkapital 3.284.000 2.753.000 2.303.000 1.845.000 1.465.000
Sum egenkapital 3.314.000 2.783.000 2.333.000 1.875.000 3.415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 331.000 331.000 331.000 331.000 335.000
Sum langsiktig gjeld 3.780.000 4.198.000 4.844.000 6.559.000 8.888.000
Leverandørgjeld 40.000 0 23.000
Betalbar skatt 149.000 126.000 127.000 115.000 174.000
Skyldig offentlige avgifter 0 62.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 6.000 14.000 42.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 484.000 464.000 512.000 549.000 620.000
Sum gjeld og egenkapital 7.578.000 7.445.000 7.689.000 8.983.000 12.923.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 512.000 76.000 -55.000 868.000 581.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.2 0.9 2.6 1.9
Likviditetsgrad 2 2.1 1.2 0.9 2.6 1.9
Soliditet 43.7 37.4 30.3 20.9 26.4
Resultatgrad 33.8 28.8 29.6 28.1 39.8
Rentedekningsgrad 128.5 14.1 6.4 2.6 2.8
Gjeldsgrad 1.3 1.7 2.3 3.8 2.8
Total kapitalrentabilitet 9.0 8.1 8.5 7.6 7.4
Signatur
20.10.2010
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG NESTLEDER
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex