Straumsheim Glass Og Fasade As
Juridisk navn:  Straumsheim Glass Og Fasade As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70254500
Sørestrandvegen 37 Sørestrandvegen 37 Fax: 70254501
6220 Straumgjerde 6220 Straumgjerde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sykkylven
Org.nr: 919641436
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 1/30/1975
Foretakstype: AS
Revisor: Karl Johan Brudevoll
Utvikling:
Omsetning  
  
11.38%
Resultat  
  
-8.94%
Egenkapital  
  
7.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 61.500.000 55.216.000 50.249.000 39.369.000 41.412.000
Resultat: 1.405.000 1.543.000 1.421.000 570.000 484.000
Egenkapital: 5.809.000 5.418.000 4.621.000 4.128.000 3.696.000
Regnskap for  Straumsheim Glass Og Fasade As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 61.500.000 55.216.000 50.249.000 39.369.000 41.412.000
Driftskostnader -59.506.000 -53.046.000 -48.323.000 -38.378.000 -40.482.000
Driftsresultat 1.995.000 2.171.000 1.927.000 992.000 930.000
Finansinntekter 32.000 23.000 22.000 27.000 31.000
Finanskostnader -622.000 -651.000 -528.000 -450.000 -477.000
Finans -590.000 -628.000 -506.000 -423.000 -446.000
Resultat før skatt 1.405.000 1.543.000 1.421.000 570.000 484.000
Skattekostnad -314.000 -346.000 -328.000 -138.000 -121.000
Årsresultat 1.091.000 1.197.000 1.093.000 432.000 363.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.213.000 8.249.000 8.841.000 5.117.000 5.455.000
Sum omløpsmidler 18.254.000 17.647.000 21.573.000 13.166.000 13.160.000
Sum eiendeler 28.467.000 25.896.000 30.414.000 18.283.000 18.615.000
Sum opptjent egenkapital 5.009.000 4.618.000 3.821.000 3.328.000 2.896.000
Sum egenkapital 5.809.000 5.418.000 4.621.000 4.128.000 3.696.000
Sum langsiktig gjeld 12.715.000 9.484.000 10.265.000 7.088.000 8.043.000
Sum kortsiktig gjeld 9.944.000 10.994.000 15.528.000 7.068.000 6.876.000
Sum gjeld og egenkapital 28.468.000 25.896.000 30.414.000 18.284.000 18.615.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.450.000 55.077.000 50.093.000 39.199.000 41.215.000
Andre inntekter 50.000 139.000 156.000 171.000 197.000
Driftsinntekter 61.500.000 55.216.000 50.249.000 39.369.000 41.412.000
Varekostnad -34.406.000 -32.589.000 -31.549.000 -21.381.000 -23.301.000
Lønninger -15.743.000 -14.641.000 -14.038.000 -12.109.000 -12.040.000
Avskrivning -800.000 -755.000 -426.000 -327.000 -356.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.230.000 -5.229.000 -4.756.000 -4.520.000 -4.702.000
Driftskostnader -59.506.000 -53.046.000 -48.323.000 -38.378.000 -40.482.000
Driftsresultat 1.995.000 2.171.000 1.927.000 992.000 930.000
Finansinntekter 32.000 23.000 22.000 27.000 31.000
Finanskostnader -622.000 -651.000 -528.000 -450.000 -477.000
Finans -590.000 -628.000 -506.000 -423.000 -446.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -700.000 -400.000 -600.000 0 0
Årsresultat 1.091.000 1.197.000 1.093.000 432.000 363.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 6.207.000 4.367.000 4.582.000 4.872.000 5.163.000
Maskiner anlegg 3.730.000 3.589.000 4.049.000 105.000 97.000
Driftsløsøre 102.000 154.000 60.000 30.000 56.000
Sum varige driftsmidler 10.039.000 8.109.000 8.691.000 5.007.000 5.316.000
Sum finansielle anleggsmidler 175.000 140.000 150.000 110.000 139.000
Sum anleggsmidler 10.213.000 8.249.000 8.841.000 5.117.000 5.455.000
Varebeholdning 5.051.000 8.131.000 7.850.000 5.156.000 5.238.000
Kundefordringer 12.142.000 8.566.000 12.840.000 7.336.000 7.113.000
Andre fordringer 544.000 470.000 396.000 307.000 354.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 517.000 480.000 487.000 367.000 455.000
Sum omløpsmidler 18.254.000 17.647.000 21.573.000 13.166.000 13.160.000
Sum eiendeler 28.467.000 25.896.000 30.414.000 18.283.000 18.615.000
Sum opptjent egenkapital 5.009.000 4.618.000 3.821.000 3.328.000 2.896.000
Sum egenkapital 5.809.000 5.418.000 4.621.000 4.128.000 3.696.000
Sum avsetninger til forpliktelser 466.000 434.000 399.000 246.000 300.000
Gjeld til kredittinstitutt 721.000 1.203.000 3.065.000 1.704.000 1.574.000
Sum langsiktig gjeld 12.715.000 9.484.000 10.265.000 7.088.000 8.043.000
Leverandørgjeld 3.287.000 5.657.000 7.735.000 2.032.000 2.448.000
Betalbar skatt 282.000 311.000 174.000 192.000 115.000
Skyldig offentlige avgifter 3.371.000 1.826.000 2.528.000 1.886.000 1.488.000
Utbytte -700.000 -400.000 -600.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.582.000 1.596.000 1.426.000 1.254.000 1.251.000
Sum kortsiktig gjeld 9.944.000 10.994.000 15.528.000 7.068.000 6.876.000
Sum gjeld og egenkapital 28.468.000 25.896.000 30.414.000 18.284.000 18.615.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.310.000 6.653.000 6.045.000 6.098.000 6.284.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.4 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 0.9 1.1 1.2
Soliditet 20.4 20.9 15.2 22.6 19.9
Resultatgrad 3.2 3.9 3.8 2.5 2.2
Rentedekningsgrad 3.2 3.3 3.6 2.2 1.9
Gjeldsgrad 3.9 3.8 5.6 3.4 4
Total kapitalrentabilitet 7.1 8.5 6.4 5.6 5.2
Signatur
25.08.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.08.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex