Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Struksnæs Maskin As
Juridisk navn:  Struksnæs Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61338151
Vestsidevegen 219 Vestsidevegen 219 Fax:
3522 Bjoneroa 3522 Bjoneroa
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 965860150
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/14/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.18%
Resultat  
  
-38.08%
Egenkapital  
  
11.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.980.000 3.355.000 1.644.000 1.694.000 1.181.000
Resultat: 844.000 1.363.000 59.000 -130.000 -723.000
Egenkapital: 6.422.000 5.764.000 9.201.000 9.019.000 10.201.000
Regnskap for  Struksnæs Maskin As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.980.000 3.355.000 1.644.000 1.694.000 1.181.000
Driftskostnader -2.141.000 -2.046.000 -2.182.000 -1.889.000 -1.934.000
Driftsresultat 838.000 1.309.000 -538.000 -195.000 -752.000
Finansinntekter 42.000 68.000 608.000 67.000 39.000
Finanskostnader -36.000 -13.000 -11.000 -3.000 -10.000
Finans 6.000 55.000 597.000 64.000 29.000
Resultat før skatt 844.000 1.363.000 59.000 -130.000 -723.000
Skattekostnad -186.000 -300.000 122.000 48.000 203.000
Årsresultat 658.000 1.063.000 181.000 -82.000 -520.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.775.000 5.083.000 4.063.000 4.577.000 4.284.000
Sum omløpsmidler 8.599.000 6.622.000 6.694.000 6.287.000 7.258.000
Sum eiendeler 12.374.000 11.705.000 10.757.000 10.864.000 11.542.000
Sum opptjent egenkapital 6.322.000 5.664.000 9.101.000 8.919.000 9.001.000
Sum egenkapital 6.422.000 5.764.000 9.201.000 9.019.000 10.201.000
Sum langsiktig gjeld 576.000 514.000 214.000 380.000 565.000
Sum kortsiktig gjeld 5.376.000 5.427.000 1.343.000 1.465.000 776.000
Sum gjeld og egenkapital 12.374.000 11.705.000 10.758.000 10.864.000 11.542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.822.000 1.267.000 1.493.000 1.484.000 951.000
Andre inntekter 1.158.000 2.088.000 152.000 211.000 230.000
Driftsinntekter 2.980.000 3.355.000 1.644.000 1.694.000 1.181.000
Varekostnad -228.000 -109.000 -54.000 -4.000 -30.000
Lønninger -488.000 -505.000 -574.000 -406.000 -457.000
Avskrivning -547.000 -583.000 -762.000 -745.000 -803.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -878.000 -849.000 -792.000 -734.000 -644.000
Driftskostnader -2.141.000 -2.046.000 -2.182.000 -1.889.000 -1.934.000
Driftsresultat 838.000 1.309.000 -538.000 -195.000 -752.000
Finansinntekter 42.000 68.000 608.000 67.000 39.000
Finanskostnader -36.000 -13.000 -11.000 -3.000 -10.000
Finans 6.000 55.000 597.000 64.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -4.500.000 0 0 0
Årsresultat 658.000 1.063.000 181.000 -82.000 -520.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.774.000 2.891.000 3.033.000 3.122.000 2.173.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.746.000 2.191.000 1.030.000 1.399.000 2.055.000
Sum varige driftsmidler 3.520.000 5.083.000 4.063.000 4.521.000 4.228.000
Sum finansielle anleggsmidler 255.000 0 0 56.000 56.000
Sum anleggsmidler 3.775.000 5.083.000 4.063.000 4.577.000 4.284.000
Varebeholdning 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Kundefordringer 99.000 89.000 163.000 97.000 311.000
Andre fordringer 28.000 82.000 52.000 42.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.437.000 6.416.000 6.445.000 6.113.000 6.876.000
Sum omløpsmidler 8.599.000 6.622.000 6.694.000 6.287.000 7.258.000
Sum eiendeler 12.374.000 11.705.000 10.757.000 10.864.000 11.542.000
Sum opptjent egenkapital 6.322.000 5.664.000 9.101.000 8.919.000 9.001.000
Sum egenkapital 6.422.000 5.764.000 9.201.000 9.019.000 10.201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 576.000 514.000 214.000 380.000 565.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 576.000 514.000 214.000 380.000 565.000
Leverandørgjeld 10.000 22.000 27.000 57.000 28.000
Betalbar skatt 123.000 0 44.000 137.000 0
Skyldig offentlige avgifter 109.000 34.000 83.000 41.000 110.000
Utbytte -4.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.133.000 5.372.000 1.189.000 1.231.000 638.000
Sum kortsiktig gjeld 5.376.000 5.427.000 1.343.000 1.465.000 776.000
Sum gjeld og egenkapital 12.374.000 11.705.000 10.758.000 10.864.000 11.542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.223.000 1.195.000 5.351.000 4.822.000 6.482.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.2 5 4.3 9.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.2 5 4.3 9.3
Soliditet 51.9 49.2 85.5 8 88.4
Resultatgrad 28.1 3 -32.7 -11.5 -63.7
Rentedekningsgrad 23.3 100.7 -48.9 -75.2
Gjeldsgrad 0.9 1 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.1 11.8 0.7 -1.2 -6.2
Signatur
22.04.2020
SIGNATUR
STRUKSNÆS OLAV
Prokurister
22.04.2020
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex