Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stryn Vaktmester Service AS
Juridisk navn:  Stryn Vaktmester Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91668485
Seljevegen 7 Seljevegen 7 Fax: 57871684
6783 Stryn 6783 Stryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 984467796
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 2/25/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Stryn Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.39%
Resultat  
  
-41.01%
Egenkapital  
  
-7.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.535.000 6.835.000 6.226.000 5.614.000 5.656.000
Resultat: 305.000 517.000 604.000 247.000 124.000
Egenkapital: 2.069.000 2.234.000 1.833.000 1.371.000 1.485.000
Regnskap for  Stryn Vaktmester Service AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.535.000 6.835.000 6.226.000 5.614.000 5.656.000
Driftskostnader -6.180.000 -6.311.000 -5.594.000 -5.321.000 -5.483.000
Driftsresultat 356.000 525.000 632.000 293.000 174.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 1.000 4.000
Finanskostnader -54.000 -12.000 -31.000 -48.000 -53.000
Finans -51.000 -8.000 -28.000 -47.000 -49.000
Resultat før skatt 305.000 517.000 604.000 247.000 124.000
Skattekostnad -70.000 -116.000 -142.000 -61.000 -27.000
Årsresultat 235.000 401.000 462.000 185.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.514.000 2.585.000 2.390.000 2.017.000 2.066.000
Sum omløpsmidler 1.592.000 1.097.000 1.101.000 1.614.000 1.367.000
Sum eiendeler 5.106.000 3.682.000 3.491.000 3.631.000 3.433.000
Sum opptjent egenkapital 1.967.000 2.132.000 1.731.000 1.269.000 1.383.000
Sum egenkapital 2.069.000 2.234.000 1.833.000 1.371.000 1.485.000
Sum langsiktig gjeld 1.934.000 176.000 555.000 905.000 979.000
Sum kortsiktig gjeld 1.103.000 1.272.000 1.102.000 1.355.000 969.000
Sum gjeld og egenkapital 5.106.000 3.682.000 3.490.000 3.631.000 3.433.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.471.000 6.782.000 6.069.000 5.585.000 5.656.000
Andre inntekter 64.000 53.000 157.000 29.000 0
Driftsinntekter 6.535.000 6.835.000 6.226.000 5.614.000 5.656.000
Varekostnad -557.000 -1.060.000 -509.000 -362.000 -588.000
Lønninger -3.664.000 -3.565.000 -3.477.000 -3.432.000 -3.398.000
Avskrivning -558.000 -432.000 -437.000 -516.000 -451.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.401.000 -1.254.000 -1.171.000 -1.011.000 -1.046.000
Driftskostnader -6.180.000 -6.311.000 -5.594.000 -5.321.000 -5.483.000
Driftsresultat 356.000 525.000 632.000 293.000 174.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 1.000 4.000
Finanskostnader -54.000 -12.000 -31.000 -48.000 -53.000
Finans -51.000 -8.000 -28.000 -47.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 0 0 0
Årsresultat 235.000 401.000 462.000 185.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.279.000 1.438.000 1.394.000 1.335.000 1.257.000
Driftsløsøre 1.235.000 1.147.000 996.000 682.000 810.000
Sum varige driftsmidler 3.514.000 2.585.000 2.390.000 2.017.000 2.066.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.514.000 2.585.000 2.390.000 2.017.000 2.066.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 493.000 540.000 448.000 525.000 371.000
Andre fordringer 51.000 46.000 34.000 26.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.048.000 510.000 619.000 1.062.000 970.000
Sum omløpsmidler 1.592.000 1.097.000 1.101.000 1.614.000 1.367.000
Sum eiendeler 5.106.000 3.682.000 3.491.000 3.631.000 3.433.000
Sum opptjent egenkapital 1.967.000 2.132.000 1.731.000 1.269.000 1.383.000
Sum egenkapital 2.069.000 2.234.000 1.833.000 1.371.000 1.485.000
Sum avsetninger til forpliktelser 174.000 143.000 131.000 89.000 107.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.934.000 176.000 555.000 905.000 979.000
Leverandørgjeld 149.000 306.000 233.000 390.000 146.000
Betalbar skatt 40.000 103.000 100.000 79.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 314.000 282.000 169.000 280.000 296.000
Utbytte -400.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 601.000 581.000 600.000 606.000 522.000
Sum kortsiktig gjeld 1.103.000 1.272.000 1.102.000 1.355.000 969.000
Sum gjeld og egenkapital 5.106.000 3.682.000 3.490.000 3.631.000 3.433.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 489.000 -175.000 -1.000 259.000 398.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.9 1 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 0.9 1 1.2 1.5
Soliditet 40.5 60.7 52.5 37.8 43.3
Resultatgrad 5.4 7.7 10.2 5.2 3.1
Rentedekningsgrad 6.6 43.8 20.4 6.1 3.4
Gjeldsgrad 1.5 0.6 0.9 1.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 7 14.4 18.2 8.1 5.2
Signatur
26.02.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex