Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Studentsamskipnaden I Ås
Juridisk navn:  Studentsamskipnaden I Ås
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64966300
Christian Magnus Falsens Vei 3 Christian Magnus Falsens Vei 3 Fax: 64966315
1433 Ås 1433 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 955222261
Aksjekapital: 35.459 NOK
Antall ansatte: 208
Etableringsdato: 7/1/1955 1
Foretakstype: SÆR
Revisor: Pedersen & Skogholt AS
Regnskapsfører: Econpartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30.94%
Resultat  
  
-46.69%
Egenkapital  
  
5.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 173.540.000 132.536.000 136.904.000 132.085.000 126.075.000
Resultat: 12.058.000 22.619.000 25.293.000 25.304.000 22.465.000
Egenkapital: 226.567.000 214.509.000 191.890.000 166.597.000 141.293.000
Regnskap for  Studentsamskipnaden I Ås
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 173.540.000 132.536.000 136.904.000 132.085.000 126.075.000
Driftskostnader -152.447.000 -106.848.000 -109.364.000 -102.682.000 -98.584.000
Driftsresultat 21.093.000 25.687.000 27.539.000 29.403.000 27.490.000
Finansinntekter 1.500.000 292.000 1.387.000 325.000 522.000
Finanskostnader -10.535.000 -3.360.000 -3.634.000 -4.424.000 -5.546.000
Finans -9.035.000 -3.068.000 -2.247.000 -4.099.000 -5.024.000
Resultat før skatt 12.058.000 22.619.000 25.293.000 25.304.000 22.465.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 12.058.000 22.619.000 25.293.000 25.304.000 22.465.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.117.130.000 1.034.746.000 708.985.000 470.051.000 504.306.000
Sum omløpsmidler 72.836.000 43.090.000 115.886.000 55.512.000 65.733.000
Sum eiendeler 1.189.966.000 1.077.836.000 824.871.000 525.563.000 570.039.000
Sum opptjent egenkapital 226.567.000 214.508.000 191.889.000 166.597.000 141.293.000
Sum egenkapital 226.567.000 214.509.000 191.890.000 166.597.000 141.293.000
Sum langsiktig gjeld 915.201.000 814.050.000 583.922.000 342.150.000 410.736.000
Sum kortsiktig gjeld 48.198.000 49.278.000 49.059.000 16.817.000 18.010.000
Sum gjeld og egenkapital 1.189.966.000 1.077.836.000 824.870.000 525.564.000 570.039.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.918.000 26.352.000 24.683.000 21.943.000 18.789.000
Andre inntekter 139.621.000 106.184.000 112.220.000 110.143.000 107.286.000
Driftsinntekter 173.540.000 132.536.000 136.904.000 132.085.000 126.075.000
Varekostnad -9.417.000 -8.206.000 -12.342.000 -12.234.000 -12.492.000
Lønninger -26.863.000 -19.175.000 -24.200.000 -23.195.000 -22.222.000
Avskrivning -53.444.000 -28.998.000 -24.107.000 -24.048.000 -23.980.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -62.723.000 -50.469.000 -48.715.000 -43.205.000 -39.890.000
Driftskostnader -152.447.000 -106.848.000 -109.364.000 -102.682.000 -98.584.000
Driftsresultat 21.093.000 25.687.000 27.539.000 29.403.000 27.490.000
Finansinntekter 1.500.000 292.000 1.387.000 325.000 522.000
Finanskostnader -10.535.000 -3.360.000 -3.634.000 -4.424.000 -5.546.000
Finans -9.035.000 -3.068.000 -2.247.000 -4.099.000 -5.024.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 12.058.000 22.619.000 25.293.000 25.304.000 22.465.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.086.829.000 1.020.516.000 701.685.000 460.798.000 491.994.000
Maskiner anlegg 2.629.000 2.294.000 1.946.000 2.629.000 3.635.000
Driftsløsøre 27.653.000 11.005.000 4.452.000 5.255.000 6.522.000
Sum varige driftsmidler 1.117.111.000 1.033.815.000 708.084.000 468.683.000 502.151.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 932.000 901.000 1.368.000 2.155.000
Sum anleggsmidler 1.117.130.000 1.034.746.000 708.985.000 470.051.000 504.306.000
Varebeholdning 3.238.000 3.073.000 3.279.000 3.188.000 3.595.000
Kundefordringer 5.020.000 2.606.000 4.008.000 2.633.000 4.853.000
Andre fordringer 2.143.000 1.769.000 906.000 1.443.000 440.000
Sum investeringer 7.364.000 5.931.000 5.833.000 14.967.000 5.232.000
Kasse, bank 55.071.000 29.710.000 101.860.000 33.281.000 51.612.000
Sum omløpsmidler 72.836.000 43.090.000 115.886.000 55.512.000 65.733.000
Sum eiendeler 1.189.966.000 1.077.836.000 824.871.000 525.563.000 570.039.000
Sum opptjent egenkapital 226.567.000 214.508.000 191.889.000 166.597.000 141.293.000
Sum egenkapital 226.567.000 214.509.000 191.890.000 166.597.000 141.293.000
Sum avsetninger til forpliktelser 279.654.000 286.450.000 292.560.000 115.529.000 120.719.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 915.201.000 814.050.000 583.922.000 342.150.000 410.736.000
Leverandørgjeld 30.054.000 30.793.000 36.273.000 4.881.000 5.597.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.919.000 1.331.000 1.458.000 1.461.000 1.800.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.225.000 17.154.000 11.328.000 10.475.000 10.612.000
Sum kortsiktig gjeld 48.198.000 49.278.000 49.059.000 16.817.000 18.010.000
Sum gjeld og egenkapital 1.189.966.000 1.077.836.000 824.870.000 525.564.000 570.039.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.638.000 -6.188.000 66.827.000 38.695.000 47.723.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.9 2.4 3.3 3.6
Likviditetsgrad 2 1.4 0.8 2.3 3.1 3.5
Soliditet 19.0 19.9 23.3 31.7 24.8
Resultatgrad 12.2 19.4 20.1 22.3 21.8
Rentedekningsgrad 2.0 7.6 7.6 6.6 5
Gjeldsgrad 4.3 4.0 3.3 2.2 3
Total kapitalrentabilitet 1.9 2.4 3.5 5.7 4.9
Signatur
28.01.2022
SIGNATUR
BERG EINRIDE
Prokurister
16.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex