Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Studentsamskipnaden I Molde
Juridisk navn:  Studentsamskipnaden I Molde
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71214181
Postboks 2110 Britvegen 2 Fax: 71214180
6402 Molde 6410 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 950751517
Aksjekapital: 1.969 NOK
Antall ansatte: 56
Etableringsdato: 8/1/1988 1
Foretakstype: SÆR
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.98%
Resultat  
  
-4.86%
Egenkapital  
  
6.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 45.615.000 46.067.000 44.177.000 43.516.000 40.638.000
Resultat: 3.092.000 3.250.000 2.213.000 2.513.000 3.626.000
Egenkapital: 50.393.000 47.301.000 44.051.000 41.838.000 39.325.000
Regnskap for  Studentsamskipnaden I Molde
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 45.615.000 46.067.000 44.177.000 43.516.000 40.638.000
Driftskostnader -39.139.000 -39.278.000 -38.952.000 -38.180.000 -35.552.000
Driftsresultat 6.476.000 6.789.000 5.225.000 5.337.000 5.086.000
Finansinntekter 233.000 165.000 106.000 148.000 193.000
Finanskostnader -3.619.000 -3.704.000 -3.118.000 -2.971.000 -1.653.000
Finans -3.386.000 -3.539.000 -3.012.000 -2.823.000 -1.460.000
Resultat før skatt 3.092.000 3.250.000 2.213.000 2.513.000 3.626.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 3.092.000 3.250.000 2.213.000 2.513.000 3.626.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 299.997.000 265.943.000 253.956.000 226.614.000 210.235.000
Sum omløpsmidler 27.922.000 38.566.000 27.139.000 25.460.000 31.119.000
Sum eiendeler 327.919.000 304.509.000 281.095.000 252.074.000 241.354.000
Sum opptjent egenkapital 50.393.000 47.301.000 44.051.000 41.838.000 39.325.000
Sum egenkapital 50.393.000 47.301.000 44.051.000 41.838.000 39.325.000
Sum langsiktig gjeld 270.693.000 248.012.000 228.176.000 201.852.000 195.812.000
Sum kortsiktig gjeld 6.833.000 9.196.000 8.868.000 8.383.000 6.217.000
Sum gjeld og egenkapital 327.919.000 304.509.000 281.095.000 252.073.000 241.354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.585.000 44.039.000 42.745.000 42.247.000 40.638.000
Andre inntekter 2.031.000 2.029.000 1.431.000 1.269.000 0
Driftsinntekter 45.615.000 46.067.000 44.177.000 43.516.000 40.638.000
Varekostnad -3.518.000 -4.140.000 -4.414.000 -4.494.000 -35.552.000
Lønninger -15.674.000 -15.744.000 -16.766.000 -16.963.000 0
Avskrivning -8.148.000 -7.342.000 -6.222.000 -5.055.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.799.000 -12.052.000 -11.550.000 -11.668.000 0
Driftskostnader -39.139.000 -39.278.000 -38.952.000 -38.180.000 -35.552.000
Driftsresultat 6.476.000 6.789.000 5.225.000 5.337.000 5.086.000
Finansinntekter 233.000 165.000 106.000 148.000 193.000
Finanskostnader -3.619.000 -3.704.000 -3.118.000 -2.971.000 -1.653.000
Finans -3.386.000 -3.539.000 -3.012.000 -2.823.000 -1.460.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.092.000 3.250.000 2.213.000 2.513.000 3.626.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 297.769.000 263.152.000 250.529.000 223.107.000 207.083.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.201.000 2.764.000 3.400.000 3.462.000 3.111.000
Sum varige driftsmidler 299.970.000 265.916.000 253.929.000 226.569.000 210.193.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 27.000 27.000 44.000 41.000
Sum anleggsmidler 299.997.000 265.943.000 253.956.000 226.614.000 210.235.000
Varebeholdning 1.239.000 1.573.000 1.494.000 1.729.000 1.609.000
Kundefordringer 635.000 471.000 258.000 226.000 330.000
Andre fordringer 396.000 2.182.000 1.709.000 1.085.000 349.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 25.653.000 34.341.000 23.679.000 22.420.000 28.830.000
Sum omløpsmidler 27.922.000 38.566.000 27.139.000 25.460.000 31.119.000
Sum eiendeler 327.919.000 304.509.000 281.095.000 252.074.000 241.354.000
Sum opptjent egenkapital 50.393.000 47.301.000 44.051.000 41.838.000 39.325.000
Sum egenkapital 50.393.000 47.301.000 44.051.000 41.838.000 39.325.000
Sum avsetninger til forpliktelser 65.544.000 66.977.000 55.042.000 56.476.000 57.910.000
Gjeld til kredittinstitutt 642.000 1.533.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 270.693.000 248.012.000 228.176.000 201.852.000 195.812.000
Leverandørgjeld 3.101.000 4.333.000 4.990.000 4.336.000 2.372.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.117.000 1.054.000 752.000 1.165.000 1.115.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.972.000 2.277.000 3.126.000 2.882.000 2.730.000
Sum kortsiktig gjeld 6.833.000 9.196.000 8.868.000 8.383.000 6.217.000
Sum gjeld og egenkapital 327.919.000 304.509.000 281.095.000 252.073.000 241.354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.089.000 29.370.000 18.271.000 17.077.000 24.902.000
Likviditetsgrad 1 4.1 4 3.1 3 5
Likviditetsgrad 2 3.9 4 2.9 2.8 4.7
Soliditet 15.4 15.5 15.7 16.6 16.3
Resultatgrad 14.2 14.7 11.8 12.3 12.5
Rentedekningsgrad 1.8 1.8 1.7 1.8 3.1
Gjeldsgrad 5.5 5.4 5.4 5 5.1
Total kapitalrentabilitet 2.0 2.3 1.9 2.2 2.2
Signatur
09.06.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex