Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Studentsamskipnaden I Stavanger
Juridisk navn:  Studentsamskipnaden I Stavanger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51833300
Postboks 8600 Forus Rennebergstien 30 Fax: 51833350
4036 Stavanger 4021 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 954676250
Aksjekapital: 75.104 NOK
Antall ansatte: 99
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: SÆR
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.08%
Resultat  
  
66.63%
Egenkapital  
  
7.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 190.044.000 172.636.000 177.512.000 173.000.000 170.215.000
Resultat: 22.912.000 13.750.000 23.512.000 21.121.000 14.775.000
Egenkapital: 216.452.000 201.613.000 189.363.000 166.001.000 145.897.000
Regnskap for  Studentsamskipnaden I Stavanger
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 190.044.000 172.636.000 177.512.000 173.000.000 170.215.000
Driftskostnader -162.364.000 -154.335.000 -150.792.000 -149.760.000 -153.308.000
Driftsresultat 27.680.000 18.301.000 26.720.000 23.240.000 16.907.000
Finansinntekter 1.467.000 1.335.000 2.708.000 3.496.000 3.563.000
Finanskostnader -6.235.000 -5.886.000 -5.916.000 -5.615.000 -5.695.000
Finans -4.768.000 -4.551.000 -3.208.000 -2.119.000 -2.132.000
Resultat før skatt 22.912.000 13.750.000 23.512.000 21.121.000 14.775.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 22.912.000 13.750.000 23.512.000 21.121.000 14.775.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 762.867.000 700.341.000 644.150.000 599.557.000 619.143.000
Sum omløpsmidler 219.209.000 225.314.000 186.123.000 161.276.000 147.091.000
Sum eiendeler 982.076.000 925.655.000 830.273.000 760.833.000 766.234.000
Sum opptjent egenkapital 216.452.000 201.613.000 189.363.000 166.001.000 145.897.000
Sum egenkapital 216.452.000 201.613.000 189.363.000 166.001.000 145.897.000
Sum langsiktig gjeld 723.424.000 702.727.000 605.967.000 573.608.000 599.293.000
Sum kortsiktig gjeld 42.200.000 21.315.000 34.943.000 21.224.000 21.046.000
Sum gjeld og egenkapital 982.076.000 925.655.000 830.273.000 760.833.000 766.236.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.405.000 169.934.000 176.390.000 50.622.000 52.530.000
Andre inntekter 149.639.000 2.702.000 1.122.000 122.378.000 117.685.000
Driftsinntekter 190.044.000 172.636.000 177.512.000 173.000.000 170.215.000
Varekostnad -21.157.000 -20.618.000 -24.156.000 -24.585.000 -25.880.000
Lønninger -46.809.000 -53.693.000 -49.772.000 -47.514.000 -51.231.000
Avskrivning -25.406.000 -22.726.000 -21.359.000 -21.888.000 -20.959.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -68.992.000 -57.298.000 -55.505.000 -55.773.000 -55.238.000
Driftskostnader -162.364.000 -154.335.000 -150.792.000 -149.760.000 -153.308.000
Driftsresultat 27.680.000 18.301.000 26.720.000 23.240.000 16.907.000
Finansinntekter 1.467.000 1.335.000 2.708.000 3.496.000 3.563.000
Finanskostnader -6.235.000 -5.886.000 -5.916.000 -5.615.000 -5.695.000
Finans -4.768.000 -4.551.000 -3.208.000 -2.119.000 -2.132.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 22.912.000 13.750.000 23.512.000 21.121.000 14.775.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 754.676.000 691.135.000 637.491.000 592.645.000 612.863.000
Maskiner anlegg 467.000 378.000 491.000 194.000 70.000
Driftsløsøre 3.724.000 4.828.000 2.168.000 2.718.000 2.210.000
Sum varige driftsmidler 758.867.000 696.341.000 640.150.000 595.557.000 615.143.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Sum anleggsmidler 762.867.000 700.341.000 644.150.000 599.557.000 619.143.000
Varebeholdning 7.393.000 7.181.000 8.121.000 7.588.000 8.400.000
Kundefordringer 2.649.000 2.414.000 2.044.000 1.649.000 2.898.000
Andre fordringer 4.737.000 3.307.000 4.382.000 5.854.000 5.647.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 204.430.000 212.412.000 171.576.000 146.185.000 130.146.000
Sum omløpsmidler 219.209.000 225.314.000 186.123.000 161.276.000 147.091.000
Sum eiendeler 982.076.000 925.655.000 830.273.000 760.833.000 766.234.000
Sum opptjent egenkapital 216.452.000 201.613.000 189.363.000 166.001.000 145.897.000
Sum egenkapital 216.452.000 201.613.000 189.363.000 166.001.000 145.897.000
Sum avsetninger til forpliktelser 382.369.000 348.225.000 326.673.000 283.276.000 297.896.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 723.424.000 702.727.000 605.967.000 573.608.000 599.293.000
Leverandørgjeld 29.285.000 8.996.000 22.583.000 9.993.000 12.226.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.330.000 3.285.000 3.137.000 3.061.000 3.144.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.585.000 9.034.000 9.223.000 8.170.000 5.676.000
Sum kortsiktig gjeld 42.200.000 21.315.000 34.943.000 21.224.000 21.046.000
Sum gjeld og egenkapital 982.076.000 925.655.000 830.273.000 760.833.000 766.236.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 177.009.000 203.999.000 151.180.000 140.052.000 126.045.000
Likviditetsgrad 1 5.2 10.6 5.3 7.6 7
Likviditetsgrad 2 5.0 10.2 5.1 7.2 6.6
Soliditet 22.0 21.8 22.8 21.8 1
Resultatgrad 14.6 10.6 15.1 13.4 9.9
Rentedekningsgrad 4.4 3.1 4.5 4.1 3
Gjeldsgrad 3.5 3.6 3.4 3.6 4.3
Total kapitalrentabilitet 3.0 2.1 3.5 3.5 2.7
Signatur
06.04.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.04.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex