Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Studentsamskipnaden I Volda
Juridisk navn:  Studentsamskipnaden I Volda
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70075240
Postboks 278 Elvegata 24 Fax: 70161586
6101 Volda 6103 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 950948728
Aksjekapital: 46.179 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 8/1/1988 1
Foretakstype: SÆR
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.58%
Resultat  
  
-87.25%
Egenkapital  
  
0.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 40.813.000 43.226.000 39.396.000 38.371.000 39.423.000
Resultat: 441.000 3.458.000 3.602.000 3.795.000 3.909.000
Egenkapital: 85.359.000 84.919.000 81.461.000 77.859.000 74.064.000
Regnskap for  Studentsamskipnaden I Volda
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 40.813.000 43.226.000 39.396.000 38.371.000 39.423.000
Driftskostnader -38.810.000 -40.125.000 -36.575.000 -35.116.000 -35.946.000
Driftsresultat 2.003.000 3.101.000 2.821.000 3.256.000 3.477.000
Finansinntekter 788.000 1.254.000 1.216.000 1.001.000 921.000
Finanskostnader -2.350.000 -897.000 -435.000 -462.000 -488.000
Finans -1.562.000 357.000 781.000 539.000 433.000
Resultat før skatt 441.000 3.458.000 3.602.000 3.795.000 3.909.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 441.000 3.458.000 3.602.000 3.795.000 3.909.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 266.756.000 233.530.000 116.335.000 94.871.000 91.016.000
Sum omløpsmidler 37.880.000 11.940.000 59.455.000 43.539.000 44.433.000
Sum eiendeler 304.636.000 245.470.000 175.790.000 138.410.000 135.449.000
Sum opptjent egenkapital 85.359.000 84.919.000 81.461.000 77.859.000 74.064.000
Sum egenkapital 85.359.000 84.919.000 81.461.000 77.859.000 74.064.000
Sum langsiktig gjeld 205.487.000 132.864.000 76.573.000 50.088.000 51.411.000
Sum kortsiktig gjeld 13.789.000 27.686.000 17.756.000 10.462.000 9.974.000
Sum gjeld og egenkapital 304.635.000 245.469.000 175.790.000 138.409.000 135.449.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.208.000 6.188.000 5.508.000 5.176.000 5.512.000
Andre inntekter 37.605.000 37.038.000 33.888.000 33.195.000 33.910.000
Driftsinntekter 40.813.000 43.226.000 39.396.000 38.371.000 39.423.000
Varekostnad -1.815.000 -3.514.000 -3.277.000 -2.910.000 -3.139.000
Lønninger -13.034.000 -13.747.000 -13.734.000 -13.533.000 -13.668.000
Avskrivning -7.094.000 -3.809.000 -3.823.000 -3.819.000 -3.809.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.867.000 -19.055.000 -15.741.000 -14.854.000 -15.330.000
Driftskostnader -38.810.000 -40.125.000 -36.575.000 -35.116.000 -35.946.000
Driftsresultat 2.003.000 3.101.000 2.821.000 3.256.000 3.477.000
Finansinntekter 788.000 1.254.000 1.216.000 1.001.000 921.000
Finanskostnader -2.350.000 -897.000 -435.000 -462.000 -488.000
Finans -1.562.000 357.000 781.000 539.000 433.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 441.000 3.458.000 3.602.000 3.795.000 3.909.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 245.499.000 214.342.000 99.277.000 77.546.000 77.497.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.306.000 4.297.000 2.288.000 2.939.000 2.544.000
Sum varige driftsmidler 251.804.000 218.639.000 101.565.000 80.485.000 80.041.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.952.000 14.890.000 14.770.000 14.386.000 10.975.000
Sum anleggsmidler 266.756.000 233.530.000 116.335.000 94.871.000 91.016.000
Varebeholdning 167.000 166.000 158.000 184.000 178.000
Kundefordringer 706.000 837.000 352.000 820.000 203.000
Andre fordringer 783.000 914.000 729.000 876.000 1.065.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 35.429.000 9.228.000 57.420.000 40.864.000 42.510.000
Sum omløpsmidler 37.880.000 11.940.000 59.455.000 43.539.000 44.433.000
Sum eiendeler 304.636.000 245.470.000 175.790.000 138.410.000 135.449.000
Sum opptjent egenkapital 85.359.000 84.919.000 81.461.000 77.859.000 74.064.000
Sum egenkapital 85.359.000 84.919.000 81.461.000 77.859.000 74.064.000
Sum avsetninger til forpliktelser 66.143.000 56.446.000 39.322.000 12.024.000 12.566.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 205.487.000 132.864.000 76.573.000 50.088.000 51.411.000
Leverandørgjeld 1.617.000 14.432.000 8.152.000 1.705.000 2.338.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.005.000 989.000 897.000 1.014.000 968.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.168.000 12.266.000 8.708.000 7.744.000 6.668.000
Sum kortsiktig gjeld 13.789.000 27.686.000 17.756.000 10.462.000 9.974.000
Sum gjeld og egenkapital 304.635.000 245.469.000 175.790.000 138.409.000 135.449.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.091.000 -15.746.000 41.699.000 33.077.000 34.459.000
Likviditetsgrad 1 2.7 0.4 3.3 4.2 4.5
Likviditetsgrad 2 2.7 0.4 3.3 4.1 4.4
Soliditet 28.0 34.6 46.3 56.3 54.7
Resultatgrad 4.9 7.2 7.2 8.5 8.8
Rentedekningsgrad 0.9 3.5 6.5 7 7.1
Gjeldsgrad 2.6 1.9 1.2 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 0.9 1.8 2.3 3.1 3.2
Signatur
20.09.2021
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
20.09.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex