Studio Studio Nyhagen ANS
Juridisk navn:  Studio Studio Nyhagen ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61195957
Nyhagen Gammevegen 30 Nyhagen Gammevegen 30 Fax: 61196957
2846 Bøverbru 2846 Bøverbru
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Toten
Org.nr: 976274431
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/11/1996
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Toten Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.41%
Resultat  
  
-319.57%
Egenkapital  
  
-28.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 204.000 311.000 267.000 248.000 195.000
Resultat: -101.000 46.000 -64.000 -31.000 -12.000
Egenkapital: 248.000 349.000 303.000 367.000 398.000
Regnskap for  Studio Studio Nyhagen ANS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 204.000 311.000 267.000 248.000 195.000
Driftskostnader -292.000 -253.000 -319.000 -268.000 -195.000
Driftsresultat -88.000 58.000 -52.000 -19.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -12.000 -12.000 -12.000 -13.000
Finans -13.000 -12.000 -12.000 -12.000 -13.000
Resultat før skatt -101.000 46.000 -64.000 -31.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -101.000 46.000 -64.000 -31.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 405.000 418.000 431.000 443.000 456.000
Sum omløpsmidler 27.000 37.000 -36.000 -11.000 44.000
Sum eiendeler 432.000 455.000 395.000 432.000 500.000
Sum opptjent egenkapital 248.000 349.000 303.000 367.000 398.000
Sum egenkapital 248.000 349.000 303.000 367.000 398.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 184.000 106.000 91.000 65.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 432.000 455.000 394.000 432.000 500.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 185.000 224.000 212.000 195.000 188.000
Andre inntekter 19.000 87.000 54.000 54.000 7.000
Driftsinntekter 204.000 311.000 267.000 248.000 195.000
Varekostnad -26.000 -71.000 -67.000 -43.000 -29.000
Lønninger -4.000 -26.000 0 0
Avskrivning -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -249.000 -169.000 -213.000 -212.000 -153.000
Driftskostnader -292.000 -253.000 -319.000 -268.000 -195.000
Driftsresultat -88.000 58.000 -52.000 -19.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -12.000 -12.000 -12.000 -13.000
Finans -13.000 -12.000 -12.000 -12.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -101.000 46.000 -64.000 -31.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 405.000 418.000 431.000 443.000 456.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 405.000 418.000 431.000 443.000 456.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 405.000 418.000 431.000 443.000 456.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 14.000 23.000 -41.000 -14.000 39.000
Andre fordringer 12.000 1.000 3.000 3.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 13.000 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 27.000 37.000 -36.000 -11.000 44.000
Sum eiendeler 432.000 455.000 395.000 432.000 500.000
Sum opptjent egenkapital 248.000 349.000 303.000 367.000 398.000
Sum egenkapital 248.000 349.000 303.000 367.000 398.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 102.000 69.000 74.000 65.000 75.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 51.000 29.000 3.000 12.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 8.000 7.000 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 5.000 6.000 -19.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 184.000 106.000 91.000 65.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 432.000 455.000 394.000 432.000 500.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -157.000 -69.000 -127.000 -76.000 -58.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 -0.4 -0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 -0.4 -0.2 0.4
Soliditet 57.4 76.7 76.9 8 79.6
Resultatgrad -43.1 18.6 -19.5 -7.7 0.5
Rentedekningsgrad -6.8 4.8 -4.3 -1.6 0.1
Gjeldsgrad 0.7 0.3 0.3 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -20.4 12.7 -13.2 -4.4 0.2
Signatur
16.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
SIGNATUR
RØSTEN SVEIN LENNART
Prokurister
16.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex