Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sundvolden Hotell
Juridisk navn:  Sundvolden Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32162100
c/o Sundvolden Hotel AS Dronningveien 2 c/o Sundvolden Hotel AS Dronningveien 2 Fax: 32162200
3531 Krokkleiva 3531 Krokkleiva
Fylke: Kommune:
Viken Hole
Org.nr: 945566477
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 7/31/1987
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nye sole hotel as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.26%
Resultat  
  
16.98%
Egenkapital  
  
-7.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 25.076.000 25.141.000 25.031.000 24.022.000 20.662.000
Resultat: 9.626.000 8.229.000 5.856.000 4.501.000 2.647.000
Egenkapital: 110.765.000 119.539.000 117.524.000 113.153.000 107.670.000
Regnskap for  Sundvolden Hotell
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 25.076.000 25.141.000 25.031.000 24.022.000 20.662.000
Driftskostnader -10.970.000 -12.282.000 -13.385.000 -13.212.000 -13.109.000
Driftsresultat 14.106.000 12.859.000 11.646.000 10.811.000 7.553.000
Finansinntekter 168.000 171.000 192.000 83.000 103.000
Finanskostnader -4.649.000 -4.801.000 -5.982.000 -6.392.000 -5.008.000
Finans -4.481.000 -4.630.000 -5.790.000 -6.309.000 -4.905.000
Resultat før skatt 9.626.000 8.229.000 5.856.000 4.501.000 2.647.000
Skattekostnad -2.118.000 -1.810.000 -1.290.000 -827.000 -428.000
Årsresultat 7.508.000 6.419.000 4.566.000 3.674.000 2.219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 242.316.000 250.088.000 255.722.000 264.660.000 268.125.000
Sum omløpsmidler 9.874.000 8.949.000 8.020.000 8.437.000 8.627.000
Sum eiendeler 252.190.000 259.037.000 263.742.000 273.097.000 276.752.000
Sum opptjent egenkapital 38.877.000 32.651.000 30.636.000 26.266.000 22.592.000
Sum egenkapital 110.765.000 119.539.000 117.524.000 113.153.000 107.670.000
Sum langsiktig gjeld 130.285.000 130.176.000 130.654.000 131.574.000 131.746.000
Sum kortsiktig gjeld 11.141.000 9.322.000 15.564.000 28.369.000 37.337.000
Sum gjeld og egenkapital 252.191.000 259.037.000 263.742.000 273.097.000 276.753.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 25.076.000 25.141.000 25.031.000 24.022.000 20.662.000
Driftsinntekter 25.076.000 25.141.000 25.031.000 24.022.000 20.662.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -10.035.000 -11.472.000 -12.196.000 -12.090.000 -10.164.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -935.000 -810.000 -1.189.000 -1.122.000 -2.945.000
Driftskostnader -10.970.000 -12.282.000 -13.385.000 -13.212.000 -13.109.000
Driftsresultat 14.106.000 12.859.000 11.646.000 10.811.000 7.553.000
Finansinntekter 168.000 171.000 192.000 83.000 103.000
Finanskostnader -4.649.000 -4.801.000 -5.982.000 -6.392.000 -5.008.000
Finans -4.481.000 -4.630.000 -5.790.000 -6.309.000 -4.905.000
Konsernbidrag -1.283.000 -4.403.000 -196.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 7.508.000 6.419.000 4.566.000 3.674.000 2.219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 210.418.000 217.308.000 220.800.000 227.698.000 227.761.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 7.719.000 8.943.000 8.823.000 10.689.000 12.591.000
Sum varige driftsmidler 242.316.000 250.088.000 255.722.000 264.660.000 268.125.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 242.316.000 250.088.000 255.722.000 264.660.000 268.125.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 8.989.000 8.119.000 7.365.000 7.418.000 7.639.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 885.000 830.000 655.000 1.019.000 988.000
Sum omløpsmidler 9.874.000 8.949.000 8.020.000 8.437.000 8.627.000
Sum eiendeler 252.190.000 259.037.000 263.742.000 273.097.000 276.752.000
Sum opptjent egenkapital 38.877.000 32.651.000 30.636.000 26.266.000 22.592.000
Sum egenkapital 110.765.000 119.539.000 117.524.000 113.153.000 107.670.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.488.000 4.379.000 4.441.000 4.574.000 4.746.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 130.285.000 130.176.000 130.654.000 131.574.000 131.746.000
Leverandørgjeld 68.000 155.000 647.000 380.000 3.089.000
Betalbar skatt 1.647.000 631.000 1.367.000 1.539.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.426.000 8.536.000 13.549.000 26.450.000 34.248.000
Sum kortsiktig gjeld 11.141.000 9.322.000 15.564.000 28.369.000 37.337.000
Sum gjeld og egenkapital 252.191.000 259.037.000 263.742.000 273.097.000 276.753.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.267.000 -373.000 -7.544.000 -19.932.000 -28.710.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.0 0.5 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1.0 0.5 0.3 0.2
Soliditet 43.9 46.1 44.6 41.4 38.9
Resultatgrad 56.3 51.1 46.5 4 36.6
Rentedekningsgrad 3.0 2.7 1.9 1.7 1.5
Gjeldsgrad 1.3 1.2 1.2 1.4 1.6
Total kapitalrentabilitet 5.7 5.0 4.5 4 2.8
Signatur
26.02.2013
STYRETS FORMANN ELLER TO AV STYRETS
AKSJONÆRVALGTE MEDLEMMER
I FORENING.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex