Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sundvolden Hotel AS
Juridisk navn:  Sundvolden Hotel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32162100
Dronningveien 2 Dronningveien 2 Fax: 32162200
3531 Krokkleiva 3531 Krokkleiva
Fylke: Kommune:
Viken Hole
Org.nr: 945352450
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 133
Etableringsdato: 7/31/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-44.65%
Resultat  
  
-141.15%
Egenkapital  
  
-3.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 64.670.000 116.830.000 113.202.000 107.530.000 108.171.000
Resultat: -4.405.000 10.706.000 6.701.000 12.061.000 9.844.000
Egenkapital: 13.760.000 14.221.000 6.797.000 6.709.000 6.701.000
Regnskap for  Sundvolden Hotel AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 64.670.000 116.830.000 113.202.000 107.530.000 108.171.000
Driftskostnader -69.522.000 -106.586.000 -106.856.000 -95.905.000 -99.022.000
Driftsresultat -4.853.000 10.243.000 6.346.000 11.625.000 9.149.000
Finansinntekter 589.000 580.000 379.000 453.000 850.000
Finanskostnader -140.000 -118.000 -24.000 -16.000 -155.000
Finans 449.000 462.000 355.000 437.000 695.000
Resultat før skatt -4.405.000 10.706.000 6.701.000 12.061.000 9.844.000
Skattekostnad 958.000 -2.365.000 -1.552.000 -2.932.000 -2.472.000
Årsresultat -3.447.000 8.341.000 5.149.000 9.129.000 7.371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.309.000 5.018.000 4.824.000 4.655.000 1.006.000
Sum omløpsmidler 28.341.000 35.453.000 24.590.000 19.530.000 26.244.000
Sum eiendeler 32.650.000 40.471.000 29.414.000 24.185.000 27.250.000
Sum opptjent egenkapital 8.866.000 12.312.000 4.888.000 4.800.000 4.792.000
Sum egenkapital 13.760.000 14.221.000 6.797.000 6.709.000 6.701.000
Sum langsiktig gjeld 70.000 110.000 121.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 18.890.000 26.180.000 22.506.000 17.355.000 20.536.000
Sum gjeld og egenkapital 32.651.000 40.471.000 29.413.000 24.185.000 27.250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.509.000 116.789.000 110.974.000 107.347.000 108.013.000
Andre inntekter 11.161.000 41.000 2.228.000 183.000 158.000
Driftsinntekter 64.670.000 116.830.000 113.202.000 107.530.000 108.171.000
Varekostnad -7.462.000 -16.781.000 -17.750.000 -16.438.000 -18.890.000
Lønninger -18.897.000 -39.146.000 -38.677.000 -37.166.000 -37.138.000
Avskrivning -1.605.000 -1.313.000 -1.046.000 -531.000 -242.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.558.000 -49.346.000 -49.383.000 -41.770.000 -42.752.000
Driftskostnader -69.522.000 -106.586.000 -106.856.000 -95.905.000 -99.022.000
Driftsresultat -4.853.000 10.243.000 6.346.000 11.625.000 9.149.000
Finansinntekter 589.000 580.000 379.000 453.000 850.000
Finanskostnader -140.000 -118.000 -24.000 -16.000 -155.000
Finans 449.000 462.000 355.000 437.000 695.000
Konsernbidrag -917.000 -3.062.000 -1.420.000 0
Utbytte 0 -2.000.000 -7.700.000 -7.000.000
Årsresultat -3.447.000 8.341.000 5.149.000 9.129.000 7.371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 46.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 315.000 448.000 713.000 713.000 0
Driftsløsøre 3.527.000 4.150.000 3.691.000 3.522.000 621.000
Sum varige driftsmidler 3.843.000 4.597.000 4.403.000 4.235.000 621.000
Sum finansielle anleggsmidler 420.000 420.000 420.000 420.000 385.000
Sum anleggsmidler 4.309.000 5.018.000 4.824.000 4.655.000 1.006.000
Varebeholdning 2.628.000 3.182.000 3.193.000 3.364.000 2.399.000
Kundefordringer 285.000 5.911.000 3.377.000 4.229.000 3.676.000
Andre fordringer 7.007.000 279.000 474.000 454.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 772.000 7.855.000 4.892.000 3.737.000 5.845.000
Sum omløpsmidler 28.341.000 35.453.000 24.590.000 19.530.000 26.244.000
Sum eiendeler 32.650.000 40.471.000 29.414.000 24.185.000 27.250.000
Sum opptjent egenkapital 8.866.000 12.312.000 4.888.000 4.800.000 4.792.000
Sum egenkapital 13.760.000 14.221.000 6.797.000 6.709.000 6.701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 110.000 121.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.329.000 5.007.000 4.863.000 294.000 507.000
Sum langsiktig gjeld 70.000 110.000 121.000 13.000
Leverandørgjeld 1.634.000 6.016.000 4.213.000 3.708.000 4.313.000
Betalbar skatt 2.146.000 648.000 2.375.000 2.459.000
Skyldig offentlige avgifter 851.000 5.006.000 5.143.000 5.625.000 5.534.000
Utbytte 0 -2.000.000 -7.700.000 -7.000.000
Annen kortsiktig gjeld 10.075.000 8.004.000 7.639.000 5.353.000 7.723.000
Sum kortsiktig gjeld 18.890.000 26.180.000 22.506.000 17.355.000 20.536.000
Sum gjeld og egenkapital 32.651.000 40.471.000 29.413.000 24.185.000 27.250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.451.000 9.273.000 2.084.000 2.175.000 5.708.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1 0.9 1.2
Soliditet 42.1 35.1 23.1 27.7 24.6
Resultatgrad -7.5 8.8 5.6 10.8 8.5
Rentedekningsgrad -34.7 86.8 264.4 726.6 5
Gjeldsgrad 1.4 1.8 3.3 2.6 3.1
Total kapitalrentabilitet -13.1 26.7 22.9 49.9 36.7
Signatur
29.04.2022
SIGNATUR
LAESKOGEN CECILIE
Prokurister
09.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex