Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sunn Hud As
Juridisk navn:  Sunn Hud As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55131966
Postboks 80 Nesttun Lundhaugvegen 14 Fax:
5852 Bergen 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 967805599
Aksjekapital: 122.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/24/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Themaa Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.11%
Resultat  
  
224.49%
Egenkapital  
  
18.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 613.000 787.000 808.000 900.000 1.037.000
Resultat: 159.000 49.000 93.000 265.000 214.000
Egenkapital: -720.000 -879.000 -928.000 -1.021.000 -1.286.000
Regnskap for  Sunn Hud As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 613.000 787.000 808.000 900.000 1.037.000
Driftskostnader -445.000 -730.000 -702.000 -606.000 -796.000
Driftsresultat 167.000 57.000 106.000 295.000 241.000
Finansinntekter 5.000 0 0
Finanskostnader -8.000 -9.000 -18.000 -30.000 -26.000
Finans -8.000 -9.000 -13.000 -30.000 -26.000
Resultat før skatt 159.000 49.000 93.000 265.000 214.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 159.000 49.000 93.000 265.000 214.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 90.000 67.000 112.000 121.000 138.000
Sum eiendeler 90.000 67.000 112.000 121.000 138.000
Sum opptjent egenkapital -842.000 -1.001.000 -1.050.000 -1.143.000 -1.408.000
Sum egenkapital -720.000 -879.000 -928.000 -1.021.000 -1.286.000
Sum langsiktig gjeld 445.000 599.000 754.000 903.000 1.133.000
Sum kortsiktig gjeld 365.000 347.000 286.000 240.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 90.000 67.000 112.000 122.000 138.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 613.000 741.000 808.000 835.000 867.000
Andre inntekter 46.000 0 65.000 170.000
Driftsinntekter 613.000 787.000 808.000 900.000 1.037.000
Varekostnad -46.000 -184.000 -134.000 -130.000 -230.000
Lønninger -133.000 -283.000 -291.000 -167.000 -156.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -266.000 -263.000 -277.000 -309.000 -410.000
Driftskostnader -445.000 -730.000 -702.000 -606.000 -796.000
Driftsresultat 167.000 57.000 106.000 295.000 241.000
Finansinntekter 5.000 0 0
Finanskostnader -8.000 -9.000 -18.000 -30.000 -26.000
Finans -8.000 -9.000 -13.000 -30.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 159.000 49.000 93.000 265.000 214.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 67.000 43.000 91.000 104.000 76.000
Kundefordringer 0 1.000 4.000
Andre fordringer 3.000 5.000 4.000 10.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 19.000 18.000 17.000 6.000 45.000
Sum omløpsmidler 90.000 67.000 112.000 121.000 138.000
Sum eiendeler 90.000 67.000 112.000 121.000 138.000
Sum opptjent egenkapital -842.000 -1.001.000 -1.050.000 -1.143.000 -1.408.000
Sum egenkapital -720.000 -879.000 -928.000 -1.021.000 -1.286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 445.000 599.000 754.000 903.000 1.133.000
Leverandørgjeld 253.000 227.000 177.000 170.000 148.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 53.000 36.000 39.000 31.000 46.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 84.000 70.000 39.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 365.000 347.000 286.000 240.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 90.000 67.000 112.000 122.000 138.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -275.000 -280.000 -174.000 -119.000 -153.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet -800.0 -1.311.9 -828.6 -836.9 -931.9
Resultatgrad 27.2 7.2 13.1 32.8 23.2
Rentedekningsgrad 20.9 6.3 5.9 9.8 9.3
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet 185.6 85.1 99.1 241.8 174.6
Signatur
19.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.11.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex