Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sunnmøre Mr Klinikk As
Juridisk navn:  Sunnmøre Mr Klinikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70153690
Langelandsvegen 15 Langelandsvegen 15 Fax: 70153691
6010 Ålesund 6010 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 881165392
Aksjekapital: 301.500 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/1/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Moa Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.42%
Resultat  
  
90.18%
Egenkapital  
  
-11.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.045.000 3.254.000 8.220.000 11.627.000 11.881.000
Resultat: -92.000 -937.000 262.000 714.000 1.083.000
Egenkapital: -927.000 -835.000 227.000 38.000 -486.000
Regnskap for  Sunnmøre Mr Klinikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.045.000 3.254.000 8.220.000 11.627.000 11.881.000
Driftskostnader -3.082.000 -3.457.000 -7.948.000 -10.868.000 -10.703.000
Driftsresultat -39.000 -204.000 272.000 758.000 1.178.000
Finansinntekter 9.000 12.000 15.000 26.000 29.000
Finanskostnader -62.000 -745.000 -25.000 -71.000 -125.000
Finans -53.000 -733.000 -10.000 -45.000 -96.000
Resultat før skatt -92.000 -937.000 262.000 714.000 1.083.000
Skattekostnad -125.000 -73.000 -190.000 -329.000
Årsresultat -92.000 -1.062.000 189.000 524.000 753.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 371.000 241.000 1.087.000 1.183.000 1.245.000
Sum omløpsmidler 174.000 203.000 234.000 1.022.000 790.000
Sum eiendeler 545.000 444.000 1.321.000 2.205.000 2.035.000
Sum opptjent egenkapital -1.203.000 -1.111.000 -49.000 -5.151.000 -5.675.000
Sum egenkapital -927.000 -835.000 227.000 38.000 -486.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 467.000
Sum kortsiktig gjeld 1.473.000 1.279.000 1.094.000 2.167.000 2.054.000
Sum gjeld og egenkapital 546.000 444.000 1.321.000 2.205.000 2.035.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.045.000 3.254.000 8.170.000 11.627.000 11.881.000
Andre inntekter 0 50.000 0 0
Driftsinntekter 3.045.000 3.254.000 8.220.000 11.627.000 11.881.000
Varekostnad -30.000 -14.000 -27.000 -105.000 -57.000
Lønninger -910.000 -1.160.000 -3.735.000 -4.290.000 -4.055.000
Avskrivning -17.000 -15.000 -23.000 -59.000 -183.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.125.000 -2.268.000 -4.163.000 -6.414.000 -6.408.000
Driftskostnader -3.082.000 -3.457.000 -7.948.000 -10.868.000 -10.703.000
Driftsresultat -39.000 -204.000 272.000 758.000 1.178.000
Finansinntekter 9.000 12.000 15.000 26.000 29.000
Finanskostnader -62.000 -745.000 -25.000 -71.000 -125.000
Finans -53.000 -733.000 -10.000 -45.000 -96.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -92.000 -1.062.000 189.000 524.000 753.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 125.000 198.000 201.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 277.000 115.000 130.000 153.000 212.000
Sum varige driftsmidler 277.000 115.000 130.000 153.000 212.000
Sum finansielle anleggsmidler 94.000 126.000 832.000 832.000 832.000
Sum anleggsmidler 371.000 241.000 1.087.000 1.183.000 1.245.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 99.000 50.000 78.000 616.000 525.000
Andre fordringer 47.000 118.000 86.000 72.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 35.000 70.000 333.000 208.000
Sum omløpsmidler 174.000 203.000 234.000 1.022.000 790.000
Sum eiendeler 545.000 444.000 1.321.000 2.205.000 2.035.000
Sum opptjent egenkapital -1.203.000 -1.111.000 -49.000 -5.151.000 -5.675.000
Sum egenkapital -927.000 -835.000 227.000 38.000 -486.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 170.000 183.000 138.000 0 289.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 467.000
Leverandørgjeld 794.000 508.000 406.000 856.000 451.000
Betalbar skatt 0 0 187.000 300.000
Skyldig offentlige avgifter 99.000 42.000 157.000 263.000 228.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 410.000 546.000 392.000 860.000 786.000
Sum kortsiktig gjeld 1.473.000 1.279.000 1.094.000 2.167.000 2.054.000
Sum gjeld og egenkapital 546.000 444.000 1.321.000 2.205.000 2.035.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.299.000 -1.076.000 -860.000 -1.145.000 -1.264.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.2 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.2 0.5 0.4
Soliditet -169.8 -188.1 17.2 1.7 -23.9
Resultatgrad -1.3 -6.3 3.3 6.5 9.9
Rentedekningsgrad -0.6 -0.3 10.9 10.7 9.4
Gjeldsgrad -1.6 -1.5 4.8 5 -5.2
Total kapitalrentabilitet -5.5 -43.2 21.7 35.6 59.3
Signatur
06.07.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex