Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Supersonic Lydutleie AS
Juridisk navn:  Supersonic Lydutleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22805080
Postboks 8966 Youngstorget Teatergata 1 Fax: 22805081
0028 Oslo 180 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979276397
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/1/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.85%
Resultat  
  
118.81%
Egenkapital  
  
31.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 562.000 498.000 925.000 1.160.000 1.040.000
Resultat: 41.000 -218.000 -28.000 60.000 -155.000
Egenkapital: 170.000 129.000 347.000 376.000 315.000
Regnskap for  Supersonic Lydutleie AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 562.000 498.000 925.000 1.160.000 1.040.000
Driftskostnader -519.000 -714.000 -949.000 -1.086.000 -1.196.000
Driftsresultat 44.000 -216.000 -24.000 75.000 -157.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -2.000 -4.000 -14.000 0
Finans -3.000 -2.000 -4.000 -14.000 0
Resultat før skatt 41.000 -218.000 -28.000 60.000 -155.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 41.000 -218.000 -28.000 60.000 -155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 16.000 11.000 89.000 167.000
Sum omløpsmidler 308.000 241.000 569.000 549.000 302.000
Sum eiendeler 321.000 257.000 580.000 638.000 469.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 24.000 242.000 271.000 210.000
Sum egenkapital 170.000 129.000 347.000 376.000 315.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 151.000 129.000 233.000 263.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 321.000 258.000 580.000 639.000 468.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 227.000 141.000 186.000 263.000 236.000
Andre inntekter 335.000 356.000 739.000 898.000 804.000
Driftsinntekter 562.000 498.000 925.000 1.160.000 1.040.000
Varekostnad -247.000 -154.000 -191.000 -377.000 -256.000
Lønninger 2.000 -318.000 -298.000 -279.000 -532.000
Avskrivning -4.000 -12.000 -78.000 -78.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -270.000 -230.000 -382.000 -352.000 -330.000
Driftskostnader -519.000 -714.000 -949.000 -1.086.000 -1.196.000
Driftsresultat 44.000 -216.000 -24.000 75.000 -157.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -2.000 -4.000 -14.000 0
Finans -3.000 -2.000 -4.000 -14.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 41.000 -218.000 -28.000 60.000 -155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 13.000 26.000
Driftsløsøre 13.000 16.000 11.000 76.000 140.000
Sum varige driftsmidler 13.000 16.000 11.000 89.000 167.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 16.000 11.000 89.000 167.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 16.000 107.000 188.000 249.000 242.000
Andre fordringer 19.000 48.000 0 21.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 273.000 86.000 381.000 280.000 39.000
Sum omløpsmidler 308.000 241.000 569.000 549.000 302.000
Sum eiendeler 321.000 257.000 580.000 638.000 469.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 24.000 242.000 271.000 210.000
Sum egenkapital 170.000 129.000 347.000 376.000 315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 51.000 19.000 32.000 54.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 35.000 93.000 158.000 64.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 74.000 107.000 50.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 129.000 233.000 263.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 321.000 258.000 580.000 639.000 468.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 157.000 112.000 336.000 286.000 149.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.9 2.4 2.1 2
Likviditetsgrad 2 2.0 1.9 2.4 2.1 2
Soliditet 53.0 50.0 59.8 58.8 67.3
Resultatgrad 7.8 -43.4 -2.6 6.5 -15.1
Rentedekningsgrad 14.7 -108.0 5.4
Gjeldsgrad 0.9 1.0 0.7 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 13.7 -83.7 -4.1 11.7 -33.5
Signatur
30.11.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.11.2021
Styrets leder eller daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex