Suppelure As
Juridisk navn:  Suppelure As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Merethe Lerfald Midtbygdsvegen 210 c/o Merethe Lerfald Midtbygdsvegen 210 Fax:
2636 Øyer 2636 Øyer
Fylke: Kommune:
Innlandet Øyer
Org.nr: 918609954
Aksjekapital: 32.000 NOK
Etableringsdato: 2/6/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Øyer As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.43%
Resultat  
  
-136.84%
Egenkapital  
  
-19.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 74.000 93.000 48.000
Resultat: -7.000 19.000 -8.000
Egenkapital: 29.000 36.000 19.000
Regnskap for  Suppelure As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 74.000 93.000 48.000
Driftskostnader -81.000 -73.000 -56.000
Driftsresultat -7.000 19.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 19.000 -8.000
Skattekostnad 0 -1.000 0
Årsresultat -7.000 17.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 38.000 69.000 40.000
Sum eiendeler 38.000 69.000 40.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 10.000 -8.000
Sum egenkapital 29.000 36.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 33.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 69.000 39.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 74.000 83.000 48.000
Andre inntekter 0 9.000 0
Driftsinntekter 74.000 93.000 48.000
Varekostnad -44.000 -42.000 -23.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -31.000 -33.000
Driftskostnader -81.000 -73.000 -56.000
Driftsresultat -7.000 19.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -7.000 17.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 3.000 9.000 15.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 35.000 60.000 25.000
Sum omløpsmidler 38.000 69.000 40.000
Sum eiendeler 38.000 69.000 40.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 10.000 -8.000
Sum egenkapital 29.000 36.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 29.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 33.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 69.000 39.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 36.000 19.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 3.9 1.8 1.2
Soliditet 76.3 52.2 47.5
Resultatgrad -9.5 20.4 -16.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet -18.4 27.5
Signatur
24.02.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.02.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex