Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Surnadal Legesenter DA
Juridisk navn:  Surnadal Legesenter DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71657800
Moavegen 29 Moavegen 29 Fax: 71657801
6650 Surnadal 6650 Surnadal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Surnadal
Org.nr: 892429332
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/10/2008
Foretakstype: DA
Revisor: Vekst Revisjon AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.37%
Resultat  
  
28%
Egenkapital  
  
-53.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.656.000 6.142.000 6.428.000 5.493.000 5.586.000
Resultat: -54.000 -75.000 206.000 -436.000 -176.000
Egenkapital: -152.000 -99.000 -24.000 -229.000 207.000
Regnskap for  Surnadal Legesenter DA
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.656.000 6.142.000 6.428.000 5.493.000 5.586.000
Driftskostnader -6.710.000 -6.215.000 -6.224.000 -5.931.000 -5.763.000
Driftsresultat -54.000 -73.000 204.000 -438.000 -178.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 0 0
Finans 1.000 -2.000 1.000 2.000 2.000
Resultat før skatt -54.000 -75.000 206.000 -436.000 -176.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 -75.000 206.000 -436.000 -176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 41.000 97.000
Sum omløpsmidler 508.000 817.000 662.000 343.000 637.000
Sum eiendeler 508.000 817.000 662.000 384.000 734.000
Sum opptjent egenkapital -152.000 -99.000 -24.000 -229.000 207.000
Sum egenkapital -152.000 -99.000 -24.000 -229.000 207.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 661.000 916.000 686.000 613.000 527.000
Sum gjeld og egenkapital 509.000 817.000 662.000 384.000 734.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.656.000 6.142.000 6.428.000 5.493.000 5.586.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.656.000 6.142.000 6.428.000 5.493.000 5.586.000
Varekostnad -501.000 -482.000 -595.000 -523.000 -552.000
Lønninger -3.434.000 -3.031.000 -2.993.000 -2.848.000 -2.742.000
Avskrivning 0 -41.000 -56.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.775.000 -2.702.000 -2.595.000 -2.504.000 -2.413.000
Driftskostnader -6.710.000 -6.215.000 -6.224.000 -5.931.000 -5.763.000
Driftsresultat -54.000 -73.000 204.000 -438.000 -178.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 0 0
Finans 1.000 -2.000 1.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 -75.000 206.000 -436.000 -176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 41.000 97.000
Sum varige driftsmidler 0 0 41.000 97.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 41.000 97.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 202.000 159.000 161.000 155.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 307.000 658.000 501.000 188.000 569.000
Sum omløpsmidler 508.000 817.000 662.000 343.000 637.000
Sum eiendeler 508.000 817.000 662.000 384.000 734.000
Sum opptjent egenkapital -152.000 -99.000 -24.000 -229.000 207.000
Sum egenkapital -152.000 -99.000 -24.000 -229.000 207.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 163.000 178.000 149.000 162.000 96.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 166.000 140.000 135.000 135.000 128.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 332.000 598.000 402.000 317.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 661.000 916.000 686.000 613.000 527.000
Sum gjeld og egenkapital 509.000 817.000 662.000 384.000 734.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -153.000 -99.000 -24.000 -270.000 110.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1 0.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1 0.6 1.2
Soliditet -29.9 -12.1 -3.6 -59.6 28.2
Resultatgrad -0.8 -1.2 3.2 -3.2
Rentedekningsgrad -54.0 -24.3
Gjeldsgrad -4.3 -9.3 -28.6 -2.7 2.5
Total kapitalrentabilitet -10.2 -8.8 3 -113.5
Signatur
18.02.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex