Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sutterud Invest AS
Juridisk navn:  Sutterud Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91195334
Heggedalsbakken 28 Heggedalsbakken 28 Fax: 23334301
1389 Heggedal 1389 Heggedal
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 988411213
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Formue Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-90.15%
Resultat  
  
-500%
Egenkapital  
  
-2.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.000 132.000 42.000 0 0
Resultat: -140.000 35.000 -56.000 -116.000 194.000
Egenkapital: 5.895.000 6.035.000 5.996.000 5.991.000 6.113.000
Regnskap for  Sutterud Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.000 132.000 42.000 0 0
Driftskostnader -149.000 -100.000 -102.000 -65.000 -66.000
Driftsresultat -135.000 32.000 -60.000 -65.000 -66.000
Finansinntekter 2.000 3.000 5.000 -47.000 791.000
Finanskostnader -7.000 -1.000 -4.000 -532.000
Finans -5.000 3.000 4.000 -51.000 259.000
Resultat før skatt -140.000 35.000 -56.000 -116.000 194.000
Skattekostnad 4.000 61.000 -6.000 -9.000
Årsresultat -140.000 39.000 5.000 -122.000 185.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.614.000 6.052.000 6.088.000 6.120.000 6.520.000
Sum eiendeler 7.814.000 6.052.000 6.088.000 6.120.000 6.520.000
Sum opptjent egenkapital 4.439.000 4.579.000 4.540.000 4.535.000 4.657.000
Sum egenkapital 5.895.000 6.035.000 5.996.000 5.991.000 6.113.000
Sum langsiktig gjeld 0 61.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 1.919.000 17.000 93.000 69.000 347.000
Sum gjeld og egenkapital 7.814.000 6.052.000 6.089.000 6.121.000 6.520.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 13.000 132.000 42.000 0 0
Driftsinntekter 13.000 132.000 42.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -149.000 -100.000 -102.000 -65.000 -66.000
Driftskostnader -149.000 -100.000 -102.000 -65.000 -66.000
Driftsresultat -135.000 32.000 -60.000 -65.000 -66.000
Finansinntekter 2.000 3.000 5.000 -47.000 791.000
Finanskostnader -7.000 -1.000 -4.000 -532.000
Finans -5.000 3.000 4.000 -51.000 259.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -140.000 39.000 5.000 -122.000 185.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 200.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 4.000 0 0 0
Sum investeringer 7.397.000 5.725.000 5.756.000 5.579.000 6.268.000
Kasse, bank 217.000 324.000 332.000 542.000 251.000
Sum omløpsmidler 7.614.000 6.052.000 6.088.000 6.120.000 6.520.000
Sum eiendeler 7.814.000 6.052.000 6.088.000 6.120.000 6.520.000
Sum opptjent egenkapital 4.439.000 4.579.000 4.540.000 4.535.000 4.657.000
Sum egenkapital 5.895.000 6.035.000 5.996.000 5.991.000 6.113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 61.000 60.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 61.000 60.000
Leverandørgjeld 6.000 19.000 0 0
Betalbar skatt 0 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.913.000 17.000 74.000 64.000 347.000
Sum kortsiktig gjeld 1.919.000 17.000 93.000 69.000 347.000
Sum gjeld og egenkapital 7.814.000 6.052.000 6.089.000 6.121.000 6.520.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.695.000 6.035.000 5.995.000 6.051.000 6.173.000
Likviditetsgrad 1 4.0 356.0 65.5 88.7 18.8
Likviditetsgrad 2 4.0 356.0 65.5 88.7 18.8
Soliditet 75.4 99.7 98.5 97.9 93.8
Resultatgrad -1.038.5 24.2 -142.9
Rentedekningsgrad -19.3 -16.3 -0.1
Gjeldsgrad 0.3 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.7 0.6 -0.9 -1.8 11.1
Signatur
05.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex