Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Svadbergfjoset AS
Juridisk navn:  Svadbergfjoset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51754260
Meieribygget c/o Olaf Vestersjø Valheimsvegen 158 Fax: 51754251
4137 Årdal I Ryfylke 4137 Årdal I Ryfylke
Fylke: Kommune:
Rogaland Hjelmeland
Org.nr: 943940614
Aksjekapital: 1.750.000 NOK
Etableringsdato: 5/13/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Partner Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.83%
Resultat  
  
-261.9%
Egenkapital  
  
-2.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 480.000 622.000 743.000 771.000 885.000
Resultat: -68.000 42.000 50.000 83.000 94.000
Egenkapital: 1.837.000 1.890.000 1.857.000 1.812.000 1.729.000
Regnskap for  Svadbergfjoset AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 480.000 622.000 743.000 771.000 885.000
Driftskostnader -498.000 -507.000 -618.000 -581.000 -631.000
Driftsresultat -18.000 115.000 126.000 191.000 254.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -52.000 -75.000 -78.000 -108.000 -160.000
Finans -50.000 -73.000 -76.000 -108.000 -160.000
Resultat før skatt -68.000 42.000 50.000 83.000 94.000
Skattekostnad 15.000 -9.000 -5.000 0 0
Årsresultat -53.000 33.000 45.000 83.000 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.507.000 3.759.000 4.020.000 4.203.000 4.466.000
Sum omløpsmidler 46.000 217.000 337.000 476.000 684.000
Sum eiendeler 3.553.000 3.976.000 4.357.000 4.679.000 5.150.000
Sum opptjent egenkapital 87.000 140.000 107.000 62.000 -21.000
Sum egenkapital 1.837.000 1.890.000 1.857.000 1.812.000 1.729.000
Sum langsiktig gjeld 1.691.000 2.031.000 2.381.000 2.741.000 3.362.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 56.000 120.000 126.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 3.553.000 3.977.000 4.358.000 4.679.000 5.150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 480.000 622.000 743.000 771.000 885.000
Driftsinntekter 480.000 622.000 743.000 771.000 885.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -246.000 -247.000 -245.000 -275.000 -392.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -252.000 -260.000 -373.000 -306.000 -239.000
Driftskostnader -498.000 -507.000 -618.000 -581.000 -631.000
Driftsresultat -18.000 115.000 126.000 191.000 254.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -52.000 -75.000 -78.000 -108.000 -160.000
Finans -50.000 -73.000 -76.000 -108.000 -160.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -53.000 33.000 45.000 83.000 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0 0
Fast eiendom 3.325.000 3.486.000 3.647.000 3.808.000 3.969.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 181.000 266.000 352.000 357.000 439.000
Sum varige driftsmidler 3.506.000 3.752.000 3.999.000 4.165.000 4.408.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 22.000 38.000 58.000
Sum anleggsmidler 3.507.000 3.759.000 4.020.000 4.203.000 4.466.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 146.000 122.000 218.000
Andre fordringer 10.000 28.000 29.000 74.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 150.000 162.000 280.000 395.000
Sum omløpsmidler 46.000 217.000 337.000 476.000 684.000
Sum eiendeler 3.553.000 3.976.000 4.357.000 4.679.000 5.150.000
Sum opptjent egenkapital 87.000 140.000 107.000 62.000 -21.000
Sum egenkapital 1.837.000 1.890.000 1.857.000 1.812.000 1.729.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 5.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.691.000 2.031.000 2.381.000 2.741.000 3.362.000
Leverandørgjeld 4.000 28.000 107.000 60.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 22.000 6.000 53.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 13.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 56.000 120.000 126.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 3.553.000 3.977.000 4.358.000 4.679.000 5.150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 161.000 217.000 350.000 625.000
Likviditetsgrad 1 1.8 3.9 2.8 3.8 11.6
Likviditetsgrad 2 1.8 3.9 2.8 3.8 11.6
Soliditet 51.7 47.5 42.6 38.7 33.6
Resultatgrad -3.8 18.5 1 24.8 28.7
Rentedekningsgrad -0.3 1.5 1.6 1.8 1.6
Gjeldsgrad 0.9 1.1 1.3 1.6 2
Total kapitalrentabilitet -0.5 2.9 2.9 4.1 4.9
Signatur
05.03.2021
STYREFORMANN OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex