Svalbard Hvitevareservice As
Juridisk navn:  Svalbard Hvitevareservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vei 509 16 Vei 509 16 Fax:
9170 Longyearbyen 9170 Longyearbyen
Fylke: Kommune:
Svalbard Svalbard
Org.nr: 927966484
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/15/2021
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pole Position Accounting As
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 49.000
Resultat: 19.000
Egenkapital: 46.000
Regnskap for  Svalbard Hvitevareservice As
Resultat 2021
Driftsinntekter 49.000
Driftskostnader -30.000
Driftsresultat 19.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 19.000
Skattekostnad -3.000
Årsresultat 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 155.000
Sum eiendeler 155.000
Sum opptjent egenkapital 16.000
Sum egenkapital 46.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 109.000
Sum gjeld og egenkapital 155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 49.000
Varekostnad -16.000
Lønninger -1.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -13.000
Driftskostnader -30.000
Driftsresultat 19.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 6.000
Andre fordringer 15.000
Sum investeringer
Kasse, bank 135.000
Sum omløpsmidler 155.000
Sum eiendeler 155.000
Sum opptjent egenkapital 16.000
Sum egenkapital 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt 3.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 100.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000
Sum gjeld og egenkapital 155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 46.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4
Soliditet 29.7
Resultatgrad 38.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.4
Total kapitalrentabilitet 12.3
Signatur
13.06.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex