Svalbardrøye As
Juridisk navn:  Svalbardrøye As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76078252
Postboks 12 Åvika 8 Fax:
8309 Kabelvåg 8310 Kabelvåg
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 962379303
Aksjekapital: 550.000 NOK
Etableringsdato: 11/28/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
39%
Resultat  
  
-32.21%
Egenkapital  
  
-43.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 139.000 100.000 168.000 187.000 96.000
Resultat: -197.000 -149.000 -29.000 -108.000 -128.000
Egenkapital: -645.000 -448.000 -300.000 -271.000 -313.000
Regnskap for  Svalbardrøye As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 139.000 100.000 168.000 187.000 96.000
Driftskostnader -337.000 -248.000 -194.000 -293.000 -220.000
Driftsresultat -197.000 -148.000 -26.000 -105.000 -124.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 -3.000 -4.000
Finans -1.000 -3.000 -3.000 -4.000
Resultat før skatt -197.000 -149.000 -29.000 -108.000 -128.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -197.000 -149.000 -29.000 -108.000 -128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 365.000 544.000 576.000 636.000 700.000
Sum omløpsmidler 178.000 252.000 282.000 406.000 256.000
Sum eiendeler 543.000 796.000 858.000 1.042.000 956.000
Sum opptjent egenkapital -1.095.000 -898.000 -750.000 -721.000 -613.000
Sum egenkapital -645.000 -448.000 -300.000 -271.000 -313.000
Sum langsiktig gjeld 500.000 500.000 505.000 525.000 539.000
Sum kortsiktig gjeld 689.000 744.000 653.000 789.000 730.000
Sum gjeld og egenkapital 544.000 796.000 858.000 1.043.000 956.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.000 55.000 154.000 187.000 96.000
Andre inntekter 63.000 45.000 13.000 0 0
Driftsinntekter 139.000 100.000 168.000 187.000 96.000
Varekostnad -112.000 -27.000 -26.000 -65.000 -23.000
Lønninger -39.000 -2.000 -39.000 -3.000 -3.000
Avskrivning -24.000 -32.000 -60.000 -63.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -162.000 -187.000 -69.000 -162.000 -131.000
Driftskostnader -337.000 -248.000 -194.000 -293.000 -220.000
Driftsresultat -197.000 -148.000 -26.000 -105.000 -124.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 -3.000 -4.000
Finans -1.000 -3.000 -3.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -197.000 -149.000 -29.000 -108.000 -128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 302.000 310.000 318.000 326.000 333.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 10.000 23.000
Sum varige driftsmidler 358.000 400.000 432.000 492.000 556.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 144.000 144.000 144.000 144.000
Sum anleggsmidler 365.000 544.000 576.000 636.000 700.000
Varebeholdning 113.000 225.000 252.000 278.000 234.000
Kundefordringer 6.000 10.000 11.000 75.000 8.000
Andre fordringer 5.000 0 10.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 59.000 12.000 19.000 44.000 14.000
Sum omløpsmidler 178.000 252.000 282.000 406.000 256.000
Sum eiendeler 543.000 796.000 858.000 1.042.000 956.000
Sum opptjent egenkapital -1.095.000 -898.000 -750.000 -721.000 -613.000
Sum egenkapital -645.000 -448.000 -300.000 -271.000 -313.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 500.000 500.000 505.000 525.000 539.000
Leverandørgjeld 18.000 60.000 16.000 7.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 2.000 7.000 3.000 12.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 662.000 682.000 631.000 779.000 716.000
Sum kortsiktig gjeld 689.000 744.000 653.000 789.000 730.000
Sum gjeld og egenkapital 544.000 796.000 858.000 1.043.000 956.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -511.000 -492.000 -371.000 -383.000 -474.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0 0.5 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.2 0
Soliditet -118.6 -56.3 -32.7
Resultatgrad -141.7 -148.0 -15.5 -56.1 -129.2
Rentedekningsgrad -148.0 -8.7
Gjeldsgrad -1.8 -2.8 -3.9 -4.8 -4.1
Total kapitalrentabilitet -36.2 -18.6 -10.1
Signatur
18.08.2022
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex