Sveisehuset Kristiansand AS
Juridisk navn:  Sveisehuset Kristiansand AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38105454
Skibåsen 40 Skibåsen 40 Fax:
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 965018719
Aksjekapital: 598.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 8/18/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.02%
Resultat  
  
29.65%
Egenkapital  
  
24.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 32.091.000 27.659.000 26.065.000 25.222.000 23.133.000
Resultat: 2.440.000 1.882.000 2.010.000 1.538.000 1.270.000
Egenkapital: 7.937.000 6.365.000 6.839.000 6.822.000 6.533.000
Regnskap for  Sveisehuset Kristiansand AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 32.091.000 27.659.000 26.065.000 25.222.000 23.133.000
Driftskostnader -30.036.000 -26.168.000 -24.372.000 -23.683.000 -22.113.000
Driftsresultat 2.055.000 1.491.000 1.693.000 1.539.000 1.020.000
Finansinntekter 409.000 410.000 335.000 18.000 268.000
Finanskostnader -24.000 -19.000 -19.000 -19.000 -18.000
Finans 385.000 391.000 316.000 -1.000 250.000
Resultat før skatt 2.440.000 1.882.000 2.010.000 1.538.000 1.270.000
Skattekostnad -468.000 -338.000 -379.000 -351.000 -260.000
Årsresultat 1.973.000 1.544.000 1.631.000 1.187.000 1.010.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.103.000 2.225.000 2.032.000 2.112.000 2.021.000
Sum omløpsmidler 10.065.000 9.518.000 9.650.000 8.987.000 8.670.000
Sum eiendeler 12.168.000 11.743.000 11.682.000 11.099.000 10.691.000
Sum opptjent egenkapital 7.339.000 5.767.000 6.241.000 6.224.000 5.935.000
Sum egenkapital 7.937.000 6.365.000 6.839.000 6.822.000 6.533.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 4.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.226.000 5.374.000 4.843.000 4.276.000 4.158.000
Sum gjeld og egenkapital 12.168.000 11.743.000 11.682.000 11.098.000 10.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.543.000 25.351.000 23.445.000 22.943.000 20.883.000
Andre inntekter 2.548.000 2.308.000 2.620.000 2.279.000 2.251.000
Driftsinntekter 32.091.000 27.659.000 26.065.000 25.222.000 23.133.000
Varekostnad -18.169.000 -15.186.000 -13.808.000 -13.676.000 -12.314.000
Lønninger -6.352.000 -6.311.000 -5.843.000 -5.664.000 -5.350.000
Avskrivning -122.000 -106.000 -91.000 -78.000 -144.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -5.393.000 -4.565.000 -4.630.000 -4.265.000 -4.305.000
Driftskostnader -30.036.000 -26.168.000 -24.372.000 -23.683.000 -22.113.000
Driftsresultat 2.055.000 1.491.000 1.693.000 1.539.000 1.020.000
Finansinntekter 409.000 410.000 335.000 18.000 268.000
Finanskostnader -24.000 -19.000 -19.000 -19.000 -18.000
Finans 385.000 391.000 316.000 -1.000 250.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -1.615.000 -897.000 -748.000
Årsresultat 1.973.000 1.544.000 1.631.000 1.187.000 1.010.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 25.000 43.000
Fast eiendom 15.000 31.000 47.000
Maskiner anlegg 463.000 569.000 385.000 454.000 328.000
Driftsløsøre 38.000 53.000 16.000 0 0
Sum varige driftsmidler 501.000 623.000 416.000 485.000 375.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.602.000 1.602.000 1.602.000 1.602.000 1.602.000
Sum anleggsmidler 2.103.000 2.225.000 2.032.000 2.112.000 2.021.000
Varebeholdning 5.161.000 4.789.000 4.307.000 4.166.000 4.019.000
Kundefordringer 3.188.000 2.367.000 2.590.000 2.021.000 2.112.000
Andre fordringer 65.000 135.000 116.000 88.000 325.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.652.000 2.228.000 2.636.000 2.713.000 2.214.000
Sum omløpsmidler 10.065.000 9.518.000 9.650.000 8.987.000 8.670.000
Sum eiendeler 12.168.000 11.743.000 11.682.000 11.099.000 10.691.000
Sum opptjent egenkapital 7.339.000 5.767.000 6.241.000 6.224.000 5.935.000
Sum egenkapital 7.937.000 6.365.000 6.839.000 6.822.000 6.533.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 4.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 4.000 0 0
Leverandørgjeld 2.177.000 1.609.000 1.437.000 1.713.000 1.855.000
Betalbar skatt 467.000 319.000 369.000 333.000 249.000
Skyldig offentlige avgifter 844.000 752.000 739.000 699.000 691.000
Utbytte -1.615.000 -897.000 -748.000
Annen kortsiktig gjeld 738.000 2.695.000 684.000 635.000 616.000
Sum kortsiktig gjeld 4.226.000 5.374.000 4.843.000 4.276.000 4.158.000
Sum gjeld og egenkapital 12.168.000 11.743.000 11.682.000 11.098.000 10.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.839.000 4.144.000 4.807.000 4.711.000 4.512.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.8 2.0 2.1 2.1
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 1.1 1.1 1.1
Soliditet 65.2 54.2 58.5 61.5 61.1
Resultatgrad 6.4 5.4 6.5 6.1 4.4
Rentedekningsgrad 85.6 78.5 89.1 8 56.7
Gjeldsgrad 0.5 0.8 0.7 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 20.2 16.2 17.4 1 1
Signatur
22.11.2023
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
22.11.2023
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex