Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Svelvik Graving Og Transport AS
Juridisk navn:  Svelvik Graving Og Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33784406
Slettaveien 8 Slettaveien 8 Fax:
3060 Svelvik 3060 Svelvik
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 979300158
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/15/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice Fingar Sevre
Utvikling:
Omsetning  
  
2.58%
Resultat  
  
83.58%
Egenkapital  
  
-20.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.829.000 1.783.000 2.150.000 2.971.000 1.882.000
Resultat: -33.000 -201.000 -165.000 82.000 190.000
Egenkapital: 98.000 124.000 243.000 408.000 348.000
Regnskap for  Svelvik Graving Og Transport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.829.000 1.783.000 2.150.000 2.971.000 1.882.000
Driftskostnader -1.840.000 -1.955.000 -2.284.000 -2.856.000 -1.656.000
Driftsresultat -11.000 -173.000 -135.000 115.000 226.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -21.000 -28.000 -31.000 -34.000 -37.000
Finans -21.000 -28.000 -31.000 -33.000 -36.000
Resultat før skatt -33.000 -201.000 -165.000 82.000 190.000
Skattekostnad 7.000 82.000 0 -22.000 -36.000
Årsresultat -26.000 -119.000 -165.000 60.000 154.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 629.000 804.000 831.000 1.051.000 702.000
Sum omløpsmidler 646.000 801.000 1.198.000 1.244.000 1.396.000
Sum eiendeler 1.275.000 1.605.000 2.029.000 2.295.000 2.098.000
Sum opptjent egenkapital -102.000 -76.000 43.000 208.000 148.000
Sum egenkapital 98.000 124.000 243.000 408.000 348.000
Sum langsiktig gjeld 808.000 931.000 1.057.000 1.174.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 369.000 549.000 730.000 713.000 1.670.000
Sum gjeld og egenkapital 1.275.000 1.604.000 2.030.000 2.295.000 2.098.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.633.000 1.738.000 2.150.000 2.971.000 1.882.000
Andre inntekter 196.000 45.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.829.000 1.783.000 2.150.000 2.971.000 1.882.000
Varekostnad -723.000 -492.000 -735.000 -1.237.000 -509.000
Lønninger -465.000 -684.000 -669.000 -558.000 -491.000
Avskrivning -78.000 -179.000 -220.000 -251.000 -202.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -574.000 -600.000 -660.000 -810.000 -454.000
Driftskostnader -1.840.000 -1.955.000 -2.284.000 -2.856.000 -1.656.000
Driftsresultat -11.000 -173.000 -135.000 115.000 226.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -21.000 -28.000 -31.000 -34.000 -37.000
Finans -21.000 -28.000 -31.000 -33.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -119.000 -165.000 60.000 154.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 90.000 82.000 0 0 0
Fast eiendom 104.000 104.000 104.000 104.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 540.000 618.000 727.000 947.000 598.000
Sum varige driftsmidler 540.000 722.000 831.000 1.051.000 702.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 629.000 804.000 831.000 1.051.000 702.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 191.000 214.000 355.000 250.000 379.000
Andre fordringer 12.000 0 90.000 60.000 81.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 443.000 587.000 753.000 934.000 936.000
Sum omløpsmidler 646.000 801.000 1.198.000 1.244.000 1.396.000
Sum eiendeler 1.275.000 1.605.000 2.029.000 2.295.000 2.098.000
Sum opptjent egenkapital -102.000 -76.000 43.000 208.000 148.000
Sum egenkapital 98.000 124.000 243.000 408.000 348.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 763.000
Sum langsiktig gjeld 808.000 931.000 1.057.000 1.174.000 80.000
Leverandørgjeld 138.000 18.000 142.000 282.000 321.000
Betalbar skatt 0 0 26.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 46.000 99.000 49.000 39.000 165.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 185.000 432.000 538.000 367.000 389.000
Sum kortsiktig gjeld 369.000 549.000 730.000 713.000 1.670.000
Sum gjeld og egenkapital 1.275.000 1.604.000 2.030.000 2.295.000 2.098.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 277.000 252.000 468.000 531.000 -274.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.6 1.7 0.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 1.6 1.7 0.8
Soliditet 7.7 7.7 1 17.8 16.6
Resultatgrad -0.6 -9.7 -6.3 3.9 1
Rentedekningsgrad -0.5 -6.2 -4.4 3.4 6.1
Gjeldsgrad 12.0 11.9 7.4 4.6 5
Total kapitalrentabilitet -0.9 -10.8 -6.7 5.1 10.8
Signatur
07.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex