Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Svenhaug AS
Juridisk navn:  Svenhaug AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62343843
Høsbjørvegen 594 Høsbjørvegen 594 Fax:
2387 Brumunddal 2387 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 989459554
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/30/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: per's kafé og gatekjøkken as
Regnskapsfører: Hamar Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.03%
Resultat  
  
55.79%
Egenkapital  
  
-23.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 886.000 877.000 825.000 962.000 604.000
Resultat: -107.000 -242.000 -179.000 252.000 90.000
Egenkapital: -554.000 -447.000 -204.000 -25.000 -277.000
Regnskap for  Svenhaug AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 886.000 877.000 825.000 962.000 604.000
Driftskostnader -973.000 -1.100.000 -990.000 -699.000 -499.000
Driftsresultat -86.000 -223.000 -165.000 263.000 105.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -19.000 -14.000 -11.000 -15.000
Finans -20.000 -19.000 -14.000 -11.000 -15.000
Resultat før skatt -107.000 -242.000 -179.000 252.000 90.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -107.000 -242.000 -179.000 252.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 60.000 90.000 0
Sum omløpsmidler 471.000 550.000 461.000 362.000 324.000
Sum eiendeler 471.000 580.000 521.000 452.000 324.000
Sum opptjent egenkapital -754.000 -647.000 -404.000 -225.000 -477.000
Sum egenkapital -554.000 -447.000 -204.000 -25.000 -277.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.025.000 1.027.000 726.000 478.000 601.000
Sum gjeld og egenkapital 471.000 580.000 522.000 453.000 324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 825.000 855.000 776.000 934.000 589.000
Andre inntekter 61.000 21.000 49.000 28.000 15.000
Driftsinntekter 886.000 877.000 825.000 962.000 604.000
Varekostnad -216.000 -230.000 -276.000 -292.000 -236.000
Lønninger -454.000 -550.000 -403.000 -76.000 -42.000
Avskrivning -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -273.000 -290.000 -281.000 -301.000 -206.000
Driftskostnader -973.000 -1.100.000 -990.000 -699.000 -499.000
Driftsresultat -86.000 -223.000 -165.000 263.000 105.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -19.000 -14.000 -11.000 -15.000
Finans -20.000 -19.000 -14.000 -11.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -107.000 -242.000 -179.000 252.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 60.000 90.000 0
Sum varige driftsmidler 30.000 60.000 90.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.000 60.000 90.000 0
Varebeholdning 370.000 380.000 360.000 292.000 280.000
Kundefordringer 67.000 130.000 46.000 51.000 44.000
Andre fordringer 18.000 21.000 37.000 16.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 19.000 18.000 3.000 0
Sum omløpsmidler 471.000 550.000 461.000 362.000 324.000
Sum eiendeler 471.000 580.000 521.000 452.000 324.000
Sum opptjent egenkapital -754.000 -647.000 -404.000 -225.000 -477.000
Sum egenkapital -554.000 -447.000 -204.000 -25.000 -277.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 222.000 209.000 204.000 160.000 142.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 50.000 67.000 11.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 45.000 33.000 8.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 741.000 723.000 422.000 298.000 431.000
Sum kortsiktig gjeld 1.025.000 1.027.000 726.000 478.000 601.000
Sum gjeld og egenkapital 471.000 580.000 522.000 453.000 324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -554.000 -477.000 -265.000 -116.000 -277.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.6 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Soliditet -117.6 -77.1 -39.1 -5.5 -85.5
Resultatgrad -9.7 -25.4 - 27.3 17.4
Rentedekningsgrad -4.3 -11.7 -11.8 23.9 7
Gjeldsgrad -1.9 -2.3 -3.6 -19.1 -2.2
Total kapitalrentabilitet -18.3 -38.4 -31.6 58.1 32.4
Signatur
09.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex