Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Svensson Nøkleby Advokatfirma Ans
Juridisk navn:  Svensson Nøkleby Advokatfirma Ans
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32255500
Postboks 294 Bragernes Nedre Storgate 19 Fax: 32255501
3001 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 982370310
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 6/23/2000
Foretakstype: ANS
Tidligere navn: svensson nøkleby ans
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.52%
Resultat  
  
7.27%
Egenkapital  
  
9.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 89.202.000 86.166.000 79.671.000 72.123.000 66.738.000
Resultat: 19.450.000 18.131.000 10.886.000 10.760.000 11.359.000
Egenkapital: 20.241.000 18.562.000 10.332.000 12.839.000 14.882.000
Regnskap for  Svensson Nøkleby Advokatfirma Ans
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 89.202.000 86.166.000 79.671.000 72.123.000 66.738.000
Driftskostnader -69.939.000 -68.658.000 -68.196.000 -60.080.000 -55.931.000
Driftsresultat 19.264.000 17.509.000 11.475.000 12.044.000 10.807.000
Finansinntekter 684.000 1.194.000 72.000 75.000 738.000
Finanskostnader -498.000 -571.000 -662.000 -1.359.000 -187.000
Finans 186.000 623.000 -590.000 -1.284.000 551.000
Resultat før skatt 19.450.000 18.131.000 10.886.000 10.760.000 11.359.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 19.450.000 18.131.000 10.886.000 10.760.000 11.359.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.464.000 7.417.000 8.315.000 9.210.000 4.444.000
Sum omløpsmidler 34.553.000 32.016.000 27.867.000 29.514.000 26.014.000
Sum eiendeler 41.017.000 39.433.000 36.182.000 38.724.000 30.458.000
Sum opptjent egenkapital 20.241.000 18.562.000 10.332.000 12.839.000 14.882.000
Sum egenkapital 20.241.000 18.562.000 10.332.000 12.839.000 14.882.000
Sum langsiktig gjeld 8.348.000 9.348.000 6.348.000 15.754.000 5.175.000
Sum kortsiktig gjeld 12.428.000 11.523.000 19.503.000 10.130.000 10.401.000
Sum gjeld og egenkapital 41.017.000 39.433.000 36.183.000 38.723.000 30.458.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 88.664.000 85.544.000 78.597.000 71.382.000 65.805.000
Andre inntekter 539.000 622.000 1.074.000 742.000 934.000
Driftsinntekter 89.202.000 86.166.000 79.671.000 72.123.000 66.738.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -50.208.000 -47.662.000 -46.913.000 -41.723.000 -40.397.000
Avskrivning -918.000 -918.000 -915.000 -556.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -18.813.000 -20.078.000 -20.368.000 -17.801.000 -15.483.000
Driftskostnader -69.939.000 -68.658.000 -68.196.000 -60.080.000 -55.931.000
Driftsresultat 19.264.000 17.509.000 11.475.000 12.044.000 10.807.000
Finansinntekter 684.000 1.194.000 72.000 75.000 738.000
Finanskostnader -498.000 -571.000 -662.000 -1.359.000 -187.000
Finans 186.000 623.000 -590.000 -1.284.000 551.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 19.450.000 18.131.000 10.886.000 10.760.000 11.359.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.226.000 4.143.000 5.061.000 5.920.000 154.000
Sum varige driftsmidler 3.226.000 4.143.000 5.061.000 5.920.000 154.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.238.000 3.274.000 3.254.000 3.290.000 4.290.000
Sum anleggsmidler 6.464.000 7.417.000 8.315.000 9.210.000 4.444.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 27.129.000 27.433.000 25.691.000 26.685.000 22.090.000
Andre fordringer 2.500.000 2.245.000 1.213.000 1.798.000 2.994.000
Sum investeringer 56.000 56.000 146.000
Kasse, bank 4.925.000 2.338.000 907.000 976.000 785.000
Sum omløpsmidler 34.553.000 32.016.000 27.867.000 29.514.000 26.014.000
Sum eiendeler 41.017.000 39.433.000 36.182.000 38.724.000 30.458.000
Sum opptjent egenkapital 20.241.000 18.562.000 10.332.000 12.839.000 14.882.000
Sum egenkapital 20.241.000 18.562.000 10.332.000 12.839.000 14.882.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.556.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.348.000 9.348.000 6.348.000 15.754.000 5.175.000
Leverandørgjeld 2.138.000 1.184.000 1.321.000 1.813.000 2.360.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.372.000 5.217.000 5.139.000 4.666.000 4.324.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.918.000 5.122.000 4.487.000 3.652.000 3.716.000
Sum kortsiktig gjeld 12.428.000 11.523.000 19.503.000 10.130.000 10.401.000
Sum gjeld og egenkapital 41.017.000 39.433.000 36.183.000 38.723.000 30.458.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.125.000 20.493.000 8.364.000 19.384.000 15.613.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.8 1.4 2.9 2.5
Likviditetsgrad 2 2.8 2.8 1.4 2.9 2.5
Soliditet 49.3 47.1 28.6 33.2 48.9
Resultatgrad 21.6 20.3 14.4 16.7 16.2
Rentedekningsgrad 38.7 30.7 17.3 8.9 57.8
Gjeldsgrad 1.0 1.1 2.5 2 1
Total kapitalrentabilitet 48.6 47.4 31.9 31.3 37.9
Signatur
05.05.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex