Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sverre Klemetsdal AS
Juridisk navn:  Sverre Klemetsdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32854182
Klemetsdal Klemetsdal Fax:
3408 Tranby 3408 Tranby
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 986464360
Aksjekapital: 2.950.000 NOK
Etableringsdato: 12/23/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Formue Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
1585.61%
Resultat  
  
401.79%
Egenkapital  
  
98.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.755.000 994.000 831.000 304.000 807.000
Resultat: 16.574.000 3.303.000 1.557.000 951.000 1.420.000
Egenkapital: 33.365.000 16.791.000 13.488.000 11.932.000 10.981.000
Regnskap for  Sverre Klemetsdal AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.755.000 994.000 831.000 304.000 807.000
Driftskostnader -122.000 -99.000 -88.000 -59.000 -45.000
Driftsresultat 16.633.000 894.000 743.000 245.000 761.000
Finansinntekter 20.000 2.519.000 960.000 797.000 729.000
Finanskostnader -79.000 -109.000 -146.000 -91.000 -70.000
Finans -59.000 2.410.000 814.000 706.000 659.000
Resultat før skatt 16.574.000 3.303.000 1.557.000 951.000 1.420.000
Skattekostnad -1.000 0 0
Årsresultat 16.574.000 3.303.000 1.556.000 951.000 1.420.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.674.000 9.571.000 9.571.000 9.362.000 8.427.000
Sum omløpsmidler 22.445.000 15.880.000 12.100.000 10.183.000 9.257.000
Sum eiendeler 42.119.000 25.451.000 21.671.000 19.545.000 17.684.000
Sum opptjent egenkapital 28.208.000 11.634.000 8.331.000 6.775.000 5.824.000
Sum egenkapital 33.365.000 16.791.000 13.488.000 11.932.000 10.981.000
Sum langsiktig gjeld 686.000 650.000 612.000 579.000
Sum kortsiktig gjeld 8.754.000 7.974.000 7.534.000 7.002.000 6.124.000
Sum gjeld og egenkapital 42.119.000 25.451.000 21.672.000 19.546.000 17.684.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 16.755.000 994.000 831.000 304.000 807.000
Driftsinntekter 16.755.000 994.000 831.000 304.000 807.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -122.000 -99.000 -88.000 -59.000 -45.000
Driftskostnader -122.000 -99.000 -88.000 -59.000 -45.000
Driftsresultat 16.633.000 894.000 743.000 245.000 761.000
Finansinntekter 20.000 2.519.000 960.000 797.000 729.000
Finanskostnader -79.000 -109.000 -146.000 -91.000 -70.000
Finans -59.000 2.410.000 814.000 706.000 659.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 16.574.000 3.303.000 1.556.000 951.000 1.420.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 19.674.000 9.571.000 9.571.000 9.362.000 8.427.000
Sum anleggsmidler 19.674.000 9.571.000 9.571.000 9.362.000 8.427.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 17.234.000 14.506.000 11.539.000 9.738.000 8.539.000
Kasse, bank 5.212.000 1.374.000 561.000 445.000 718.000
Sum omløpsmidler 22.445.000 15.880.000 12.100.000 10.183.000 9.257.000
Sum eiendeler 42.119.000 25.451.000 21.671.000 19.545.000 17.684.000
Sum opptjent egenkapital 28.208.000 11.634.000 8.331.000 6.775.000 5.824.000
Sum egenkapital 33.365.000 16.791.000 13.488.000 11.932.000 10.981.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 724.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 686.000 650.000 612.000 579.000
Leverandørgjeld 23.000 12.000 6.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.007.000 7.974.000 7.522.000 6.995.000 6.122.000
Sum kortsiktig gjeld 8.754.000 7.974.000 7.534.000 7.002.000 6.124.000
Sum gjeld og egenkapital 42.119.000 25.451.000 21.672.000 19.546.000 17.684.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.691.000 7.906.000 4.566.000 3.181.000 3.133.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.0 1.6 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 2.6 2.0 1.6 1.5 1.5
Soliditet 79.2 66.0 62.2 6 62.1
Resultatgrad 99.3 89.9 89.4 80.6 94.3
Rentedekningsgrad 210.5 8.2 5.1 2.7 10.9
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 39.5 13.4 7.9 5.3 8.4
Signatur
15.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex