Svetek AS
Juridisk navn:  Svetek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75070050
Strendene 51 Strendene 51 Fax: 75070051
8803 Sandnessjøen 8803 Sandnessjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Alstahaug
Org.nr: 979438656
Aksjekapital: 525.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 11/1/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
63.16%
Resultat  
  
59.99%
Egenkapital  
  
104.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 17.429.000 10.682.000 10.435.000 11.412.000 10.236.000
Resultat: -607.000 -1.517.000 -1.377.000 -907.000 -1.396.000
Egenkapital: 38.000 -856.000 661.000 39.000 560.000
Regnskap for  Svetek AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 17.429.000 10.682.000 10.435.000 11.412.000 10.236.000
Driftskostnader -17.930.000 -12.121.000 -11.622.000 -12.205.000 -11.562.000
Driftsresultat -501.000 -1.440.000 -1.187.000 -793.000 -1.325.000
Finansinntekter 9.000 12.000 9.000 8.000 8.000
Finanskostnader -114.000 -89.000 -200.000 -121.000 -79.000
Finans -105.000 -77.000 -191.000 -113.000 -71.000
Resultat før skatt -607.000 -1.517.000 -1.377.000 -907.000 -1.396.000
Skattekostnad 0 89.000 50.000
Årsresultat -607.000 -1.517.000 -1.377.000 -818.000 -1.346.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 255.000 215.000 39.000 68.000 100.000
Sum omløpsmidler 4.605.000 3.764.000 3.676.000 4.924.000 3.744.000
Sum eiendeler 4.860.000 3.979.000 3.715.000 4.992.000 3.844.000
Sum opptjent egenkapital -1.487.000 -1.856.000 -339.000 -461.000 -1.435.000
Sum egenkapital 38.000 -856.000 661.000 39.000 560.000
Sum langsiktig gjeld 765.000 795.000 617.000 167.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 4.057.000 4.040.000 2.436.000 4.787.000 3.067.000
Sum gjeld og egenkapital 4.860.000 3.979.000 3.714.000 4.993.000 3.845.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.062.000 10.682.000 10.435.000 10.852.000 10.151.000
Andre inntekter 367.000 0 560.000 85.000
Driftsinntekter 17.429.000 10.682.000 10.435.000 11.412.000 10.236.000
Varekostnad -5.961.000 -2.326.000 -2.086.000 -2.998.000 -2.652.000
Lønninger -8.752.000 -6.622.000 -7.411.000 -6.356.000 -6.383.000
Avskrivning -49.000 -42.000 -29.000 -32.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.168.000 -3.131.000 -2.096.000 -2.819.000 -2.484.000
Driftskostnader -17.930.000 -12.121.000 -11.622.000 -12.205.000 -11.562.000
Driftsresultat -501.000 -1.440.000 -1.187.000 -793.000 -1.325.000
Finansinntekter 9.000 12.000 9.000 8.000 8.000
Finanskostnader -114.000 -89.000 -200.000 -121.000 -79.000
Finans -105.000 -77.000 -191.000 -113.000 -71.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -607.000 -1.517.000 -1.377.000 -818.000 -1.346.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 255.000 215.000 39.000 68.000 100.000
Sum varige driftsmidler 255.000 215.000 39.000 68.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 255.000 215.000 39.000 68.000 100.000
Varebeholdning 1.272.000 1.124.000 1.279.000 1.097.000 1.198.000
Kundefordringer 2.514.000 2.045.000 1.046.000 1.720.000 991.000
Andre fordringer 352.000 306.000 989.000 1.811.000 1.047.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 468.000 289.000 361.000 296.000 507.000
Sum omløpsmidler 4.605.000 3.764.000 3.676.000 4.924.000 3.744.000
Sum eiendeler 4.860.000 3.979.000 3.715.000 4.992.000 3.844.000
Sum opptjent egenkapital -1.487.000 -1.856.000 -339.000 -461.000 -1.435.000
Sum egenkapital 38.000 -856.000 661.000 39.000 560.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 480.000 971.000 0 1.517.000 1.005.000
Sum langsiktig gjeld 765.000 795.000 617.000 167.000 217.000
Leverandørgjeld 951.000 850.000 434.000 1.561.000 847.000
Betalbar skatt 0 -81.000 0
Skyldig offentlige avgifter 792.000 1.094.000 825.000 833.000 303.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.835.000 1.125.000 1.177.000 957.000 912.000
Sum kortsiktig gjeld 4.057.000 4.040.000 2.436.000 4.787.000 3.067.000
Sum gjeld og egenkapital 4.860.000 3.979.000 3.714.000 4.993.000 3.845.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 548.000 -276.000 1.240.000 137.000 677.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 1 0.8 0.8
Soliditet 0.8 -21.5 17.8 0.8 14.6
Resultatgrad -2.9 -13.5 -11.4 -6.9 -12.9
Rentedekningsgrad -4.4 -16.2 -5.9 -6.6 -16.8
Gjeldsgrad 126.9 -5.6 4.6 1 5.9
Total kapitalrentabilitet -10.1 -35.9 -31.7 -15.7 -34.3
Signatur
07.12.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS NESTLEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex