Svinndal Gjerde Og Sveiseverksted As
Juridisk navn:  Svinndal Gjerde Og Sveiseverksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69287171
Vadbakken 10 Vadbakken 10 Fax:
1592 Våler I Østfold 1592 Våler I Østfold
Fylke: Kommune:
Østfold Våler i Østfold
Org.nr: 981629272
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 2/14/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Aktiva Revisjon AS
Regnskapsfører: Råde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.42%
Resultat  
  
31.53%
Egenkapital  
  
22.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 24.977.000 25.082.000 24.326.000 20.537.000 19.468.000
Resultat: 780.000 593.000 1.101.000 1.046.000 -790.000
Egenkapital: 3.299.000 2.690.000 2.228.000 1.344.000 2.028.000
Regnskap for  Svinndal Gjerde Og Sveiseverksted As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 24.977.000 25.082.000 24.326.000 20.537.000 19.468.000
Driftskostnader -23.966.000 -24.288.000 -23.071.000 -19.406.000 -20.206.000
Driftsresultat 1.010.000 794.000 1.256.000 1.132.000 -738.000
Finansinntekter 10.000 3.000 5.000 19.000 38.000
Finanskostnader -240.000 -205.000 -160.000 -104.000 -91.000
Finans -230.000 -202.000 -155.000 -85.000 -53.000
Resultat før skatt 780.000 593.000 1.101.000 1.046.000 -790.000
Skattekostnad -172.000 -130.000 -241.000 -230.000 174.000
Årsresultat 608.000 462.000 859.000 816.000 -616.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.679.000 1.846.000 1.241.000 1.725.000 1.675.000
Sum omløpsmidler 9.043.000 8.022.000 8.802.000 6.937.000 6.949.000
Sum eiendeler 10.722.000 9.868.000 10.043.000 8.662.000 8.624.000
Sum opptjent egenkapital 3.199.000 2.590.000 2.128.000 1.295.000 1.928.000
Sum egenkapital 3.299.000 2.690.000 2.228.000 1.344.000 2.028.000
Sum langsiktig gjeld 3.679.000 4.068.000 4.479.000 4.994.000 2.986.000
Sum kortsiktig gjeld 3.744.000 3.110.000 3.336.000 2.325.000 3.611.000
Sum gjeld og egenkapital 10.722.000 9.868.000 10.043.000 8.663.000 8.625.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.977.000 25.082.000 24.286.000 20.537.000 19.468.000
Andre inntekter 40.000 0 0
Driftsinntekter 24.977.000 25.082.000 24.326.000 20.537.000 19.468.000
Varekostnad -10.855.000 -11.306.000 -11.307.000 -7.334.000 -8.416.000
Lønninger -8.087.000 -7.797.000 -7.746.000 -7.889.000 -7.491.000
Avskrivning -639.000 -480.000 -555.000 -869.000 -707.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -4.385.000 -4.705.000 -3.463.000 -3.314.000 -3.592.000
Driftskostnader -23.966.000 -24.288.000 -23.071.000 -19.406.000 -20.206.000
Driftsresultat 1.010.000 794.000 1.256.000 1.132.000 -738.000
Finansinntekter 10.000 3.000 5.000 19.000 38.000
Finanskostnader -240.000 -205.000 -160.000 -104.000 -91.000
Finans -230.000 -202.000 -155.000 -85.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 608.000 462.000 859.000 816.000 -616.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 143.000 119.000 135.000 129.000 178.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 407.000 16.000 44.000 138.000 548.000
Driftsløsøre 666.000 938.000 305.000 330.000 949.000
Sum varige driftsmidler 1.535.000 1.727.000 1.105.000 1.596.000 1.498.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.679.000 1.846.000 1.241.000 1.725.000 1.675.000
Varebeholdning 1.432.000 1.457.000 1.645.000 1.480.000 1.548.000
Kundefordringer 6.773.000 6.060.000 4.648.000 2.776.000 4.441.000
Andre fordringer 173.000 127.000 125.000 136.000 129.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 615.000 291.000 2.297.000 2.545.000 830.000
Sum omløpsmidler 9.043.000 8.022.000 8.802.000 6.937.000 6.949.000
Sum eiendeler 10.722.000 9.868.000 10.043.000 8.662.000 8.624.000
Sum opptjent egenkapital 3.199.000 2.590.000 2.128.000 1.295.000 1.928.000
Sum egenkapital 3.299.000 2.690.000 2.228.000 1.344.000 2.028.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 104.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.679.000 4.068.000 4.479.000 4.994.000 2.986.000
Leverandørgjeld 1.264.000 964.000 1.034.000 632.000 1.626.000
Betalbar skatt 196.000 114.000 248.000 182.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.545.000 1.233.000 1.257.000 767.000 1.216.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 739.000 695.000 798.000 745.000 768.000
Sum kortsiktig gjeld 3.744.000 3.110.000 3.336.000 2.325.000 3.611.000
Sum gjeld og egenkapital 10.722.000 9.868.000 10.043.000 8.663.000 8.625.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.299.000 4.912.000 5.466.000 4.612.000 3.338.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.6 2.6 3 1.9
Likviditetsgrad 2 2.0 2.1 2.1 2.3 1.5
Soliditet 30.8 27.3 22.2 15.5 23.5
Resultatgrad 4.0 3.2 5.2 5.5 -3.8
Rentedekningsgrad 4.2 3.9 7.9 10.9 -8.1
Gjeldsgrad 2.3 2.7 3.5 5.4 3.3
Total kapitalrentabilitet 9.5 8.1 12.6 13.3 -8.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex