Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sykkylven Legetjeneste As
Juridisk navn:  Sykkylven Legetjeneste As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70254571
Haugneset 20 Haugneset 20 Fax:
6230 Sykkylven 6230 Sykkylven
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sykkylven
Org.nr: 912061647
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/11/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Rs-Revisjon AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.77%
Resultat  
  
1135.58%
Egenkapital  
  
-73.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.988.000 7.764.000 8.018.000 7.782.000 7.818.000
Resultat: 1.285.000 104.000 679.000 878.000 830.000
Egenkapital: 30.000 115.000 42.000 31.000 69.000
Regnskap for  Sykkylven Legetjeneste As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.988.000 7.764.000 8.018.000 7.782.000 7.818.000
Driftskostnader -7.704.000 -7.664.000 -7.345.000 -6.908.000 -6.990.000
Driftsresultat 1.284.000 100.000 673.000 875.000 828.000
Finansinntekter 2.000 4.000 7.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 4.000 7.000 3.000 2.000
Resultat før skatt 1.285.000 104.000 679.000 878.000 830.000
Skattekostnad -291.000 -32.000 -168.000 -216.000 -213.000
Årsresultat 995.000 72.000 511.000 662.000 617.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 225.000 330.000 443.000 600.000 496.000
Sum omløpsmidler 1.944.000 577.000 1.098.000 1.166.000 1.087.000
Sum eiendeler 2.169.000 907.000 1.541.000 1.766.000 1.583.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 12.000 1.000 39.000
Sum egenkapital 30.000 115.000 42.000 31.000 69.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.139.000 792.000 1.499.000 1.734.000 1.513.000
Sum gjeld og egenkapital 2.169.000 907.000 1.541.000 1.765.000 1.582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 901.000 1.260.000 1.255.000 1.250.000 1.147.000
Andre inntekter 8.086.000 6.504.000 6.763.000 6.532.000 6.671.000
Driftsinntekter 8.988.000 7.764.000 8.018.000 7.782.000 7.818.000
Varekostnad -767.000 -511.000 -329.000 -242.000 -648.000
Lønninger -2.786.000 -2.813.000 -2.777.000 -2.747.000 -2.524.000
Avskrivning -62.000 -69.000 -112.000 -76.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.089.000 -4.271.000 -4.127.000 -3.843.000 -3.772.000
Driftskostnader -7.704.000 -7.664.000 -7.345.000 -6.908.000 -6.990.000
Driftsresultat 1.284.000 100.000 673.000 875.000 828.000
Finansinntekter 2.000 4.000 7.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 4.000 7.000 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.080.000 0 -500.000 -700.000 -600.000
Årsresultat 995.000 72.000 511.000 662.000 617.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 18.000 14.000 4.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 71.000 140.000 258.000 107.000
Sum varige driftsmidler 9.000 71.000 140.000 258.000 107.000
Sum finansielle anleggsmidler 193.000 241.000 290.000 338.000 386.000
Sum anleggsmidler 225.000 330.000 443.000 600.000 496.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 39.000 26.000 18.000 7.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.905.000 551.000 1.080.000 1.158.000 1.067.000
Sum omløpsmidler 1.944.000 577.000 1.098.000 1.166.000 1.087.000
Sum eiendeler 2.169.000 907.000 1.541.000 1.766.000 1.583.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 12.000 1.000 39.000
Sum egenkapital 30.000 115.000 42.000 31.000 69.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 77.000 90.000 84.000 116.000 54.000
Betalbar skatt 296.000 36.000 179.000 218.000 217.000
Skyldig offentlige avgifter 193.000 198.000 182.000 196.000 164.000
Utbytte -1.080.000 0 -500.000 -700.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 493.000 469.000 555.000 504.000 478.000
Sum kortsiktig gjeld 2.139.000 792.000 1.499.000 1.734.000 1.513.000
Sum gjeld og egenkapital 2.169.000 907.000 1.541.000 1.765.000 1.582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -195.000 -215.000 -401.000 -568.000 -426.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
Soliditet 1.4 12.7 2.7 1.8 4.4
Resultatgrad 14.3 1.3 8.4 11.2 10.6
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 71.3 6.9 35.7 55.9 21.9
Total kapitalrentabilitet 59.3 11.5 44.1 49.7 52.5
Signatur
08.08.2022
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex