Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sykkylven Legevakt As
Juridisk navn:  Sykkylven Legevakt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Haugneset 20 Haugneset 20 Fax:
6230 Sykkylven 6230 Sykkylven
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sykkylven
Org.nr: 920780970
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/9/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-44.93%
Resultat  
  
64.08%
Egenkapital  
  
10.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 902.000 1.638.000 1.579.000 1.033.000
Resultat: 402.000 245.000 148.000 218.000
Egenkapital: 32.000 29.000 38.000 63.000
Regnskap for  Sykkylven Legevakt As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 902.000 1.638.000 1.579.000 1.033.000
Driftskostnader -499.000 -1.393.000 -1.431.000 -815.000
Driftsresultat 403.000 245.000 148.000 218.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Resultat før skatt 402.000 245.000 148.000 218.000
Skattekostnad -89.000 -54.000 -33.000 -50.000
Årsresultat 313.000 191.000 115.000 168.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 87.000 116.000 147.000
Sum omløpsmidler 451.000 218.000 98.000 91.000
Sum eiendeler 451.000 305.000 214.000 238.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 5.000 14.000 38.000
Sum egenkapital 32.000 29.000 38.000 63.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 419.000 275.000 176.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 451.000 304.000 214.000 237.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.000 45.000 0 0
Andre inntekter 855.000 1.593.000 1.579.000 1.033.000
Driftsinntekter 902.000 1.638.000 1.579.000 1.033.000
Varekostnad -667.000 -756.000 -408.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -32.000 -32.000 -8.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -499.000 -694.000 -643.000 -399.000
Driftskostnader -499.000 -1.393.000 -1.431.000 -815.000
Driftsresultat 403.000 245.000 148.000 218.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -310.000 -200.000 -140.000 -130.000
Årsresultat 313.000 191.000 115.000 168.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler -1.000 -4.000 -5.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 88.000 120.000 152.000
Sum varige driftsmidler 88.000 120.000 152.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 87.000 116.000 147.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 3.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 451.000 218.000 98.000 88.000
Sum omløpsmidler 451.000 218.000 98.000 91.000
Sum eiendeler 451.000 305.000 214.000 238.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 5.000 14.000 38.000
Sum egenkapital 32.000 29.000 38.000 63.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 2.000 0
Betalbar skatt 90.000 57.000 34.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -310.000 -200.000 -140.000 -130.000
Annen kortsiktig gjeld 17.000 17.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 419.000 275.000 176.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 451.000 304.000 214.000 237.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000 -57.000 -78.000 -84.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.8 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.6 0.5
Soliditet 7.1 9.5 17.8 26.5
Resultatgrad 44.7 15.0 9.4 21.1
Rentedekningsgrad 403.0
Gjeldsgrad 13.1 9.5 4.6 2.8
Total kapitalrentabilitet 89.4 80.6 69.2 91.6
Prokurister
23.11.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex