Sylvsmidja As
Juridisk navn:  Sylvsmidja As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56523900
Postboks 340 Peter Bondes Veg 78 Fax:
5702 Voss 5704 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 914302307
Aksjekapital: 1.016.180 NOK
Antall ansatte: 68
Etableringsdato: 9/15/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Ullensvang Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.3%
Resultat  
  
-32.74%
Egenkapital  
  
-0.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 94.328.000 87.912.000 89.057.000 86.145.000 89.674.000
Resultat: 7.538.000 11.207.000 11.549.000 11.193.000 11.198.000
Egenkapital: 39.835.000 39.988.000 37.272.000 30.282.000 32.524.000
Regnskap for  Sylvsmidja As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 94.328.000 87.912.000 89.057.000 86.145.000 89.674.000
Driftskostnader -86.820.000 -76.677.000 -77.371.000 -74.952.000 -78.474.000
Driftsresultat 7.507.000 11.236.000 11.685.000 11.191.000 11.201.000
Finansinntekter 97.000 101.000 148.000 60.000 86.000
Finanskostnader -67.000 -131.000 -284.000 -58.000 -89.000
Finans 30.000 -30.000 -136.000 2.000 -3.000
Resultat før skatt 7.538.000 11.207.000 11.549.000 11.193.000 11.198.000
Skattekostnad -1.690.000 -2.491.000 -2.559.000 -2.635.000 -2.727.000
Årsresultat 5.847.000 8.716.000 8.990.000 8.558.000 8.471.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.501.000 17.898.000 17.945.000 17.886.000 17.473.000
Sum omløpsmidler 47.014.000 46.712.000 40.527.000 34.607.000 34.488.000
Sum eiendeler 63.515.000 64.610.000 58.472.000 52.493.000 51.961.000
Sum opptjent egenkapital 18.140.000 18.293.000 15.577.000 8.587.000 10.829.000
Sum egenkapital 39.835.000 39.988.000 37.272.000 30.282.000 32.524.000
Sum langsiktig gjeld 1.224.000 4.559.000 6.099.000 7.295.000 1.441.000
Sum kortsiktig gjeld 22.456.000 20.063.000 15.103.000 14.917.000 17.997.000
Sum gjeld og egenkapital 63.514.000 64.609.000 58.473.000 52.493.000 51.961.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 92.813.000 87.894.000 89.037.000 86.122.000 89.650.000
Andre inntekter 1.515.000 18.000 20.000 23.000 24.000
Driftsinntekter 94.328.000 87.912.000 89.057.000 86.145.000 89.674.000
Varekostnad -30.085.000 -23.996.000 -21.627.000 -23.022.000 -22.373.000
Lønninger -42.312.000 -36.976.000 -40.509.000 -39.805.000 -40.510.000
Avskrivning -2.367.000 -2.191.000 -2.239.000 -1.962.000 -1.845.000
Nedskrivning -84.000 0 -60.000 -140.000
Andre driftskostnader -16.051.000 -12.586.000 -12.309.000 -12.275.000 -14.577.000
Driftskostnader -86.820.000 -76.677.000 -77.371.000 -74.952.000 -78.474.000
Driftsresultat 7.507.000 11.236.000 11.685.000 11.191.000 11.201.000
Finansinntekter 97.000 101.000 148.000 60.000 86.000
Finanskostnader -67.000 -131.000 -284.000 -58.000 -89.000
Finans 30.000 -30.000 -136.000 2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -4.000.000 0 0 -3.400.000
Årsresultat 5.847.000 8.716.000 8.990.000 8.558.000 8.471.000
Balanse detaljer          
Goodwill 2.078.000 2.078.000 2.111.000 2.193.000 2.274.000
Sum Immatrielle midler 3.599.000 3.816.000 3.507.000 3.953.000 3.475.000
Fast eiendom 8.195.000 8.480.000 9.124.000 8.848.000 9.374.000
Maskiner anlegg 4.092.000 4.988.000 4.655.000 4.424.000 3.906.000
Driftsløsøre 615.000 614.000 660.000 661.000 718.000
Sum varige driftsmidler 12.902.000 14.082.000 14.439.000 13.933.000 13.998.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.501.000 17.898.000 17.945.000 17.886.000 17.473.000
Varebeholdning 31.733.000 25.470.000 26.724.000 27.099.000 22.779.000
Kundefordringer 4.475.000 4.586.000 5.947.000 3.854.000 6.192.000
Andre fordringer 1.956.000 872.000 317.000 513.000 640.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.850.000 15.785.000 7.539.000 3.141.000 4.877.000
Sum omløpsmidler 47.014.000 46.712.000 40.527.000 34.607.000 34.488.000
Sum eiendeler 63.515.000 64.610.000 58.472.000 52.493.000 51.961.000
Sum opptjent egenkapital 18.140.000 18.293.000 15.577.000 8.587.000 10.829.000
Sum egenkapital 39.835.000 39.988.000 37.272.000 30.282.000 32.524.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.224.000 1.184.000 1.224.000 1.295.000 1.392.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.224.000 4.559.000 6.099.000 7.295.000 1.441.000
Leverandørgjeld 2.435.000 3.097.000 2.868.000 2.220.000 1.973.000
Betalbar skatt 1.769.000 2.961.000 2.585.000 2.778.000 2.811.000
Skyldig offentlige avgifter 5.507.000 4.946.000 4.896.000 4.966.000 5.377.000
Utbytte -4.000.000 0 0 -3.400.000
Annen kortsiktig gjeld 6.745.000 5.059.000 4.754.000 4.953.000 4.437.000
Sum kortsiktig gjeld 22.456.000 20.063.000 15.103.000 14.917.000 17.997.000
Sum gjeld og egenkapital 63.514.000 64.609.000 58.473.000 52.493.000 51.961.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.558.000 26.649.000 25.424.000 19.690.000 16.491.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.3 2.7 2.3 1.9
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1 0.9 0.5 0.7
Soliditet 62.7 61.9 63.7 57.7 62.6
Resultatgrad 8.0 12.8 13.1 1 12.5
Rentedekningsgrad 112.0 85.8 41.1 192.9 125.9
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 12.0 17.5 20.2 21.4 21.7
Signatur
24.08.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.08.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex