Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Synapse AS
Juridisk navn:  Synapse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51951595
Totlandsvegen 35 Godesetdalen 10 Fax: 51951599
5440 Mosterhamn 4034 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 982263840
Aksjekapital: 155.070 NOK
Etableringsdato: 7/11/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Kvikk Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-98.53%
Resultat  
  
-143.17%
Egenkapital  
  
-29.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.000 747.000 760.000 1.802.000 1.762.000
Resultat: -1.459.000 -600.000 -630.000 454.000 1.228.000
Egenkapital: 3.436.000 4.895.000 5.489.000 5.974.000 5.624.000
Regnskap for  Synapse AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.000 747.000 760.000 1.802.000 1.762.000
Driftskostnader -661.000 -656.000 -763.000 -716.000 -796.000
Driftsresultat -650.000 92.000 -2.000 1.086.000 965.000
Finansinntekter 4.000 0 0 1.000 943.000
Finanskostnader -813.000 -693.000 -628.000 -632.000 -680.000
Finans -809.000 -693.000 -628.000 -631.000 263.000
Resultat før skatt -1.459.000 -600.000 -630.000 454.000 1.228.000
Skattekostnad 7.000 145.000 -105.000 -126.000
Årsresultat -1.459.000 -593.000 -485.000 350.000 1.102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.237.000 9.493.000 9.749.000 9.954.000 8.206.000
Sum omløpsmidler 7.934.000 7.822.000 7.480.000 8.122.000 7.636.000
Sum eiendeler 17.171.000 17.315.000 17.229.000 18.076.000 15.842.000
Sum opptjent egenkapital 2.988.000 4.447.000 5.040.000 5.526.000 5.176.000
Sum egenkapital 3.436.000 4.895.000 5.489.000 5.974.000 5.624.000
Sum langsiktig gjeld 13.218.000 10.713.000 11.284.000 11.931.000 7.446.000
Sum kortsiktig gjeld 517.000 1.707.000 457.000 172.000 2.772.000
Sum gjeld og egenkapital 17.171.000 17.315.000 17.229.000 18.077.000 15.842.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 11.000 747.000 760.000 1.802.000 1.762.000
Driftsinntekter 11.000 747.000 760.000 1.802.000 1.762.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -256.000 -256.000 -256.000 -256.000 -259.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -405.000 -400.000 -507.000 -460.000 -537.000
Driftskostnader -661.000 -656.000 -763.000 -716.000 -796.000
Driftsresultat -650.000 92.000 -2.000 1.086.000 965.000
Finansinntekter 4.000 0 0 1.000 943.000
Finanskostnader -813.000 -693.000 -628.000 -632.000 -680.000
Finans -809.000 -693.000 -628.000 -631.000 263.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.459.000 -593.000 -485.000 350.000 1.102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.182.000 7.438.000 7.694.000 7.950.000 8.206.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.182.000 7.438.000 7.694.000 7.950.000 8.206.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.054.000 2.054.000 2.054.000 2.004.000 0
Sum anleggsmidler 9.237.000 9.493.000 9.749.000 9.954.000 8.206.000
Varebeholdning 7.763.000 7.637.000 7.383.000 7.383.000 7.381.000
Kundefordringer 54.000 84.000 22.000 0 148.000
Andre fordringer 68.000 57.000 57.000 64.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 49.000 45.000 18.000 675.000 22.000
Sum omløpsmidler 7.934.000 7.822.000 7.480.000 8.122.000 7.636.000
Sum eiendeler 17.171.000 17.315.000 17.229.000 18.076.000 15.842.000
Sum opptjent egenkapital 2.988.000 4.447.000 5.040.000 5.526.000 5.176.000
Sum egenkapital 3.436.000 4.895.000 5.489.000 5.974.000 5.624.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 7.000 152.000 165.000
Gjeld til kredittinstitutt 448.000 487.000 420.000 0 422.000
Sum langsiktig gjeld 13.218.000 10.713.000 11.284.000 11.931.000 7.446.000
Leverandørgjeld 18.000 5.000 28.000 0
Betalbar skatt 0 0 117.000 105.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 5.000 1.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 1.190.000 26.000 26.000 2.225.000
Sum kortsiktig gjeld 517.000 1.707.000 457.000 172.000 2.772.000
Sum gjeld og egenkapital 17.171.000 17.315.000 17.229.000 18.077.000 15.842.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.417.000 6.115.000 7.023.000 7.950.000 4.864.000
Likviditetsgrad 1 15.3 4.6 16. 47. 2.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.2 4.3 0.1
Soliditet 20.0 28.3 31.9 3 35.5
Resultatgrad -5.909.1 12.3 -0.3 60.3 54.8
Rentedekningsgrad -0.8 0.1 - 1.7 1.4
Gjeldsgrad 4.0 2.5 2.1 2 1.8
Total kapitalrentabilitet -3.8 0.5 - 6 1
Signatur
22.10.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.10.2020
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex