Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Systemtjenester As
Juridisk navn:  Systemtjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91714651
Røahagan 43B Røahagan 43B Fax:
0754 Oslo 754 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930964859
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/2/1980 1
Foretakstype: AS
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: Nortall AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.95%
Resultat  
  
12.18%
Egenkapital  
  
100%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.515.000 14.111.000 8.748.000 7.321.000 7.814.000
Resultat: 8.871.000 7.908.000 5.008.000 3.886.000 4.332.000
Egenkapital: 400.000 200.000 200.000 201.000 247.000
Regnskap for  Systemtjenester As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.515.000 14.111.000 8.748.000 7.321.000 7.814.000
Driftskostnader -6.661.000 -6.227.000 -3.750.000 -3.447.000 -3.494.000
Driftsresultat 8.854.000 7.884.000 4.998.000 3.874.000 4.320.000
Finansinntekter 21.000 25.000 10.000 14.000 12.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 0 -2.000 0
Finans 16.000 24.000 10.000 12.000 12.000
Resultat før skatt 8.871.000 7.908.000 5.008.000 3.886.000 4.332.000
Skattekostnad -1.953.000 -1.740.000 -1.154.000 -934.000 -1.085.000
Årsresultat 6.918.000 6.168.000 3.855.000 2.952.000 3.247.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 10.393.000 9.257.000 6.069.000 4.686.000 5.234.000
Sum eiendeler 10.393.000 9.257.000 6.069.000 4.686.000 5.234.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 0 0 1.000 47.000
Sum egenkapital 400.000 200.000 200.000 201.000 247.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.992.000 9.056.000 5.868.000 4.485.000 4.987.000
Sum gjeld og egenkapital 10.392.000 9.256.000 6.068.000 4.686.000 5.234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.515.000 14.111.000 8.748.000 7.321.000 7.814.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 15.515.000 14.111.000 8.748.000 7.321.000 7.814.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -6.215.000 -5.794.000 -3.433.000 -3.195.000 -3.268.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -446.000 -433.000 -317.000 -252.000 -226.000
Driftskostnader -6.661.000 -6.227.000 -3.750.000 -3.447.000 -3.494.000
Driftsresultat 8.854.000 7.884.000 4.998.000 3.874.000 4.320.000
Finansinntekter 21.000 25.000 10.000 14.000 12.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 0 -2.000 0
Finans 16.000 24.000 10.000 12.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -6.718.000 -6.168.000 -3.855.000 -2.998.000 -3.300.000
Årsresultat 6.918.000 6.168.000 3.855.000 2.952.000 3.247.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.420.000 3.931.000 1.788.000 1.227.000 728.000
Andre fordringer 177.000 487.000 179.000 219.000 595.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.796.000 4.838.000 4.101.000 3.240.000 3.911.000
Sum omløpsmidler 10.393.000 9.257.000 6.069.000 4.686.000 5.234.000
Sum eiendeler 10.393.000 9.257.000 6.069.000 4.686.000 5.234.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 0 0 1.000 47.000
Sum egenkapital 400.000 200.000 200.000 201.000 247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 33.000 38.000 0 0
Betalbar skatt 1.953.000 1.740.000 1.154.000 934.000 1.085.000
Skyldig offentlige avgifter 1.315.000 1.115.000 822.000 553.000 602.000
Utbytte -6.718.000 -6.168.000 -3.855.000 -2.998.000 -3.300.000
Annen kortsiktig gjeld 6.718.000 6.168.000 3.855.000 2.998.000 3.300.000
Sum kortsiktig gjeld 9.992.000 9.056.000 5.868.000 4.485.000 4.987.000
Sum gjeld og egenkapital 10.392.000 9.256.000 6.068.000 4.686.000 5.234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 401.000 201.000 201.000 201.000 247.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 1 1
Soliditet 3.8 2.2 3.3 4.3 4.7
Resultatgrad 57.1 55.9 57.1 52.9 55.3
Rentedekningsgrad 1.770.8 7 1
Gjeldsgrad 25.0 45.3 29.3 22.3 20.2
Total kapitalrentabilitet 85.4 85.4 82.5 8 82.8
Signatur
18.04.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
ELLER
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex