Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Systor International As
Juridisk navn:  Systor International As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73847720
c/o Systor Trondheim AS Bromstadvegen 2 Bromstadvegen 2 Fax: 73847721
7045 Trondheim 7045 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 984337639
Aksjekapital: 3.300.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
31.11%
Resultat  
  
2226.24%
Egenkapital  
  
7.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.902.000 10.603.000 15.254.000 12.647.000 17.517.000
Resultat: 13.655.000 587.000 472.000 1.575.000 559.000
Egenkapital: 14.544.000 13.586.000 13.560.000 13.405.000 12.226.000
Regnskap for  Systor International As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.902.000 10.603.000 15.254.000 12.647.000 17.517.000
Driftskostnader -3.945.000 -10.079.000 -14.888.000 -10.791.000 -18.164.000
Driftsresultat 9.956.000 524.000 366.000 1.856.000 -647.000
Finansinntekter 3.875.000 133.000 339.000 135.000 1.521.000
Finanskostnader -177.000 -69.000 -232.000 -417.000 -316.000
Finans 3.698.000 64.000 107.000 -282.000 1.205.000
Resultat før skatt 13.655.000 587.000 472.000 1.575.000 559.000
Skattekostnad -2.246.000 -10.000 -318.000 -395.000 14.000
Årsresultat 11.408.000 577.000 154.000 1.179.000 572.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.554.000 11.000 86.000 9.141.000 9.358.000
Sum omløpsmidler 28.444.000 20.208.000 21.166.000 10.866.000 14.528.000
Sum eiendeler 29.998.000 20.219.000 21.252.000 20.007.000 23.886.000
Sum opptjent egenkapital 11.240.000 10.282.000 10.256.000 10.101.000 8.922.000
Sum egenkapital 14.544.000 13.586.000 13.560.000 13.405.000 12.226.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.462.000 3.439.000 5.315.000 -516.000
Sum kortsiktig gjeld 15.454.000 3.170.000 4.214.000 1.287.000 12.176.000
Sum gjeld og egenkapital 29.998.000 20.218.000 21.213.000 20.007.000 23.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.902.000 10.603.000 15.254.000 12.647.000 17.447.000
Andre inntekter 0 0 0 0 70.000
Driftsinntekter 13.902.000 10.603.000 15.254.000 12.647.000 17.517.000
Varekostnad -3.571.000 0 0 -10.338.000 -17.619.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -24.000 0 0 0 -114.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -350.000 -269.000 -275.000 -453.000 -431.000
Driftskostnader -3.945.000 -10.079.000 -14.888.000 -10.791.000 -18.164.000
Driftsresultat 9.956.000 524.000 366.000 1.856.000 -647.000
Finansinntekter 3.875.000 133.000 339.000 135.000 1.521.000
Finanskostnader -177.000 -69.000 -232.000 -417.000 -316.000
Finans 3.698.000 64.000 107.000 -282.000 1.205.000
Konsernbidrag -8.191.000 0 0 0 0
Utbytte -2.260.000 -550.000 0 0 0
Årsresultat 11.408.000 577.000 154.000 1.179.000 572.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 75.000 11.000 86.000 94.000 311.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 85.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 85.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.394.000 0 0 9.047.000 9.047.000
Sum anleggsmidler 1.554.000 11.000 86.000 9.141.000 9.358.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000.000 6.974.000 4.119.000 4.775.000 3.775.000
Andre fordringer 0 251.000 0 335.000 1.737.000
Sum investeringer 9.032.000 9.032.000 9.032.000 0 0
Kasse, bank 14.869.000 3.951.000 5.557.000 5.756.000 9.016.000
Sum omløpsmidler 28.444.000 20.208.000 21.166.000 10.866.000 14.528.000
Sum eiendeler 29.998.000 20.219.000 21.252.000 20.007.000 23.886.000
Sum opptjent egenkapital 11.240.000 10.282.000 10.256.000 10.101.000 8.922.000
Sum egenkapital 14.544.000 13.586.000 13.560.000 13.405.000 12.226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.501.000 550.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.462.000 3.439.000 5.315.000 -516.000
Leverandørgjeld 2.693.000 4.627.000 4.347.000 1.287.000 5.105.000
Betalbar skatt 0 130.000 -134.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 -2.138.000 0 0 0
Utbytte -2.260.000 -550.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 41.000 0 7.071.000
Sum kortsiktig gjeld 15.454.000 3.170.000 4.214.000 1.287.000 12.176.000
Sum gjeld og egenkapital 29.998.000 20.218.000 21.213.000 20.007.000 23.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.990.000 17.038.000 16.952.000 9.579.000 2.352.000
Likviditetsgrad 1 1.8 6.4 5 8.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.8 6.4 5 8.4 1.2
Soliditet 48.5 67.2 63.9 6 51.2
Resultatgrad 71.6 4.9 2.4 14.7 -3.7
Rentedekningsgrad 56.2 7.6 1.6 4.5 2.8
Gjeldsgrad 1.1 0.5 0.6 0.5 1.0
Total kapitalrentabilitet 46.1 3.2 3.3 1 3.7
Signatur
29.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.10.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex